Жогорку, орто кесиптик жана жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү башкармалыгы
Жогорку, орто кесиптик жана жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү башкармалыгы

Көрүлдү: 16320

Стандарттар

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Скачать: ГОСО 770300_Бакалавр

Кыргыз Республикасынын "Билим беруу жана илим министрлигинин Кыргыз Республикасынын кесиптик жогорку билим беруунун мамлекеттик билим беруу стандарттарын бекитуу жонундо" БУЙРУК

Тиркеме 1

Бүтүрүүчүгө "бакалавр" квалификациясын ыйгаруу менен ырасталган жогорку кесиптик билим берүүнүн даярдоо багыттарынын мамлекеттик билим берүү стандарттардын ТИЗМЕГИ.

Коду

Бакалаврларды даярдоо багыттарынын аталышы

Академиялык даражанын аталышы

510000

Физика-математика илимдери жана фундаменталдык информатика

510100

Математика

Бакалавр

510200

Колдонмо математика жана информатика

Бакалавр

510300

Маалымат технологиялары

Бакалавр

510400

Физика

Бакалавр

520000

Табият таануу илимдери

520100

Химия

Бакалавр

520200

Биология

Бакалавр

520400

География

Бакалавр

520500

Картография жана геоинформатика

Бакалавр

520600

Гидрометеорология

Бакалавр

520800

Жаратылышты колдонуу жана экология

Бакалавр

520900

Биоэкология

Бакалавр

530000

Гуманитардык илимдер

530100

Философия

Бакалавр

530200

Политология

Бакалавр

530300

Психология

Бакалавр

530400

Тарых

Бакалавр

530500

Юриспруденция

Бакалавр

530600

Журналистика

Бакалавр

530700

Реклама жана коом менен байланыштар

Бакалавр

530800

Эл аралык мамилелер

Бакалавр

530900

Чыгыш таануу, африка таануу

Бакалавр

531000

Филология

Бакалавр

531100

Лингвистика

Бакалавр

531300

Маданият таануу

Бакалавр

531400

Диндерди таануу

Бакалавр

531500

Чөлкөм таануу (Регионоведение)

Бакалавр

531600

Теология

Бакалавр

531700

Америка таануу

Бакалавр

531900

Антропология

Бакалавр

532000

Дене тарбия

Бакалавр

532200

Укук коргоо иши

Бакалавр

532300

Кытай таануу

Бакалавр

532500

Дене тарбия жана спорт ден соолугунда мандеми бар адамдар үчүн (Адаптивдүү дене тарбия)

Бакалавр

540000

Социалдык илимдер

540100

Социология

Бакалавр

540200

Социалдык иштер

Бакалавр

540300

Жаштар менен иштөөнү уюштуруу

Бакалавр

550000

Педагогикалык билим берүү

550100

Табигый-илимий билим берүү

Бакалавр

550200

Физика-математикалык билим берүү

Бакалавр

550300

Филологиялык билим берүү

Бакалавр

550400

Социалдык-экономикалык билим берүү

Бакалавр

550500

Технологиялык билим берүү

Бакалавр

550600

Көркөмдүк билим берүү

Бакалавр

550700

Педагогика

Бакалавр

550800

Кесиптик билим берүү

Бакалавр

570000

Маданият жана искусство

570400

Дизайн

Бакалавр

570600

Китепкана таануу жана документ жүргүзүү

Бакалавр

570700

Текстиль жана костюм искусствосу

Бакалавр

570800

Басып чыгаруу иштери

Бакалавр

571100

Телевидение

Бакалавр

571200

Музеология жана маданий, тарыхый мурастын объекттерин коргоо

Бакалавр

580000

Экономика жана башкаруу

580100

Экономика

Бакалавр

580200

Менеджмент

Бакалавр

580300

Коммерция

Бакалавр

580400

Соода иши

Бакалавр

580500

Бизнес-информатика

Бакалавр

580600

Логистика

Бакалавр

580700

Бизнес башкаруу

Бакалавр

580900

Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу

Бакалавр

581000

Маркетинг

Бакалавр

581100

Товар тануу

Бакалавр

590000

Маалымат коопсуздугу

590100

Маалымат коопсуздугу

Бакалавр

600000

Тейлөө сферасы

600100

Сервис

Бакалавр

600200

Туризм

Бакалавр

600300

Мейманкана иши

Бакалавр

610000

Айыл чарбасы

610100

Агрохимия жана агрожер кыртышын таануу

Бакалавр

610200

Агрономия

Бакалавр

610300

Агроинженерия

Бакалавр

610400

Зоотехния

Бакалавр

610600

Айыл чарба продукцияларын өндүрүүнүн жана кайра иштетүүнүн технологиясы

Бакалавр

610800

Балык уулоо жана аква маданияты

Бакалавр

610900

Айыл-чарба илимдери

Бакалавр

611000

Бак өстүрүүчүлүк

Бакалавр

611100

Жайыттарды башкаруу

Бакалавр

620000

Геодезия жана жерге жайгаштыруу

620100

Геодезия жана аралыктык байкаштыруу

Бакалавр

620200

Жерге жайгаштыруу жана кадастрлар

Бакалавр

630000

Геология, чалгындоо жана кендерди иштетүү

630400

Нефти, газ иштери

Бакалавр

640000

Энергетика жана электротехника

640100

Жылуулук энергетикасы жана жылуулук техникасы

Бакалавр

640200

Электроэнергетика жана электротехника

Бакалавр

650000

Материал таануу, металлургия жана машина куруу

650100

Материал таануу жана материалдардын технологиясы

Бакалавр

650200

Металлургия

Бакалавр

650300

Машина куруу

Бакалавр

650400

Технологиялык машиналар жана жабдуулар

Бакалавр

650500

Колдонмо механика

Бакалавр

670000

Транспорттук техника жана технология

670100

Жер үстүндөгү транспорттук-технологиялык машиналар жана комплекстер

Бакалавр

670200

Транспорттук-технологиялык машиналарды жана комплекстерди эксплуатациялоо

Бакалавр

670300

Транспорттук процесстердин технологиясы

Бакалавр

670500

Транспорттук-технологиялык машиналарды, аба транспортунун комплекстерин жана системаларын эксплуатациялоо

Бакалавр

670600

Аба транспортундагы транспорттук процесстердин тенологиясы

Бакалавр

680000

Приборкуруу

680100

Приборкуруу

Бакалавр

680200

Биотехникалык системалар жана технологиялар

Бакалавр

690000

Электротехника, радиотехника жана байланыш

690100

Электроника жана наноэлектроника

Бакалавр

690200

Радиотехника

Бакалавр

690300

Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системасы

Бакалавр

690400

Электрондук каражаттардын технологиясы жана конструкциялоосу

Бакалавр

690500

Транспорттук радиожабдууларды техникалык жактан колдонуу жана тейлөө

Бакалавр

690600

Телематика

Бакалавр

700000

Автоматташтыруу жана башкаруу

700200

Техникалык системаны башкаруу

Бакалавр

700300

Технологиялык процесстерди жана өндүрүштү автоматташтыруу

Бакалавр

700400

Сапатты башкаруу

Бакалавр

700500

Мехатроника жана робототехника

Бакалавр

700600

Стандартташтыруу, сертификатташтыруу жана метрология

Бакалавр

700800

Техникалык физика

Бакалавр

710000

Эсептөө техникасы жана информациялык технологиялар

710100

Информатика жана эсептөө техникасы

Бакалавр

710200

Информациялык система жана технологиялар

Бакалавр

710300

Колдонмо информатика

Бакалавр

710400

Программалык инженерия

Бакалавр

710500

Интернет технологиялар жана башкаруу

Бакалавр

710600

Компьютердик лингвистика

Бакалавр

720000

Химиялык технология жана биотехнология

720100

Химиялык технология

Бакалавр

720200

Биотехнология

Бакалавр

730000

Токой ресурстарын кайталап өндүрүү жана кайра иштетүү

730100

Токой иштери жана ландшафтык курулуш

Бакалавр

740000

Азык-түлүк жана керектелүүчү товарлардын технологиясы жана өндүрүшү

740100

Өсүмдүктөрдөн жасалуучу азык-түлүктөрдүн технологиясы жана өндүрүшү

Бакалавр

740200

Жаныбарлардан жасалуучу азык-түлүктөрдүн технологиясы жана өндүрүшү

Бакалавр

740300

Коомдук тамактанууну уюштуруу жана продукциянын технологиясы

Бакалавр

740600

Полиграфиялык жана таңгактоо өндүрүшүнүн технологиясы

Бакалавр

740700

Жеңил өнөр жай буюмдарынын технологиясы жана конструкциялоо

Бакалавр

750000

Архитектура жана курулуш

750100

Архитектура

Бакалавр

750200

Архитектуралык чөйрөнүн дизайны

Бакалавр

750300

Реставрация жана архитектуралык чөйрөнү реконструкциялоо

Бакалавр

750400

Шаар курулушу

Бакалавр

750500

Курулуш

Бакалавр

750600

Гидротехникалык курулуш

Бакалавр

760000

Техносфералык коопсуздук, жаратылышты жайгаштыруу жана гидрометеорология

760100

Жаратылышты жайгаштыруу жана суу колдонуу

Бакалавр

760300

Техносфералык коопсуздук

Бакалавр

770000

Аскердик билим берүү

770100

Мотоаткыч аскердин командалык тактикалык

Бакалавр

770200

Чек ара иши

Бакалавр

770300

Жарандык коргонуунун командалык тактикалык аскери

Бакалавр

 

 

Тиркеме 2

Бүтүрүүчүгө "магистр" квалификациясын ыйгаруу менен ырасталган жогорку кесиптик билим берүүнүн даярдоо багыттарынын мамлекеттик билим берүү стандарттардын ТИЗМЕГИ.

 Коду

Магистрлерди даярдоо багыттарынын аталышы

Академиялык даражанын аталышы

510000

Физика-математика илимдери жана фундаменталдык информатика

510100

Математика

Магистр

510200

Колдонмо математика жана информатика

Магистр

510300

Информациялык технологиялар

Магистр

510400

Физика

Магистр

520000

Табият таануу илимдери

520100

Химия

Магистр

520200

Биология

Магистр

520400

География

Магистр

520500

Картография жана геоинформатика

Магистр

520600

Гидрометеорология

Магистр

520800

Жаратылышты колдонуу жана экология

Магистр

520900

Биоэкология

Магистр

530000

Гуманитардык илимдер

530100

Философия

Магистр

530200

Саясат таануу

Магистр

530300

Психология

Магистр

530400

Тарых

Магистр

530500

Юриспруденция

Магистр

530600

Журналистика

Магистр

530700

Жарнама жана коом менен байланыштар

Магистр

530800

Эл аралык мамилелер

Магистр

530900

Чыгыш таануу, африка таануу

Магистр

531000

Филология

Магистр

531100

Лингвистика

Магистр

531300

Маданият таануу

Магистр

531400

Диндерди таануу

Магистр

531500

Теология

Магистр

531600

Чөлкөм таануу (регионоведение)

Магистр

531700

Америка таануу

Магистр

531900

Антропология

Магистр

532000

Дене тарбия маданияты

Магистр

532200

Укук коргоо иши

Магистр

532300

Кытай таануу

Магистр

540000

Социалдык илимдер

540100

Социология

Магистр

540200

Социалдык иштер

Магистр

550000

Педагогикалык билим берүү

550100

Табигый-илимий билим берүү

Магистр

550200

Физика-математикалык билим берүү

Магистр

550300

Филологиялык билим берүү

Магистр

550400

Социалдык-экономикалык билим берүү

Магистр

550500

Технологиялык билим берүү

Магистр

550600

Көркөмдүк билим берүү

Магистр

550700

Педагогика

Магистр

550800

Кесиптик билим берүү

Магистр

560000

Саламаттыкты сактоо

560100

Коомдук саламаттыкты сактоо

Магистр

570000

Маданият жана искусство

570400

Дизайн

Магистр

570600

Китепкана таануу жана документ жүргүзүү

Магистр

570700

Текстиль жана костюм искусствосу

Магистр

571100

Телевидение

Магистр

571200

Музеология жана маданий, тарыхый мурастын объекттерин коргоо

Магистр

580000

Экономика жана башкаруу

580100

Экономика

Магистр

580200

Менеджмент

Магистр

580300

Коммерция

Магистр

580400

Соода иши

Магистр

580500

Бизнес-информатика

Магистр

580600

Логистика

Магистр

580700

Бизнести башкаруу

Магистр

580800

Ишкердик жетекчилик (тармактар боюнча)

Магистр

580900

Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу

Магистр

581000

Маркетинг

Магистр

581100

Товар таануу

Магистр

581200

Адам ресурстарын башкаруу

Магистр

590000

Маалымат коопсуздугу

590100

Маалымат коопсуздугу

Магистр

600000

Тейлөө сферасы

600100

Сервис

Магистр

600200

Туризм

Магистр

600300

Мейманкана иши

Магистр

610000

Айыл чарбасы

610100

Агрохимия жана агрожер кыртышын таануу

Магистр

610200

Агрономия

Магистр

610300

Агроинженерия

Магистр

610400

Зоотехния

Магистр

610600

Айыл чарба продукцияларын өндүрүүнүн жана кайра иштетүүнүн технологиясы

Магистр

610800

Балык улоо жана аква маданияты

Магистр

611000

Бак өстүрүүчүлүк

Магистр

611110

Жайытарды башкаруу

Магистр

620000

Геодезия жана жерге жайгаштыруу

620100

Геодезия жана аралыктык байкаштыруу

Магистр

620200

Жерге жайгаштыруу жана кадастрлар

Магистр

630000

Геология, чалгындоо жана кендерди иштетүү

630100

Колдонмо геология

Магистр

630400

Нефтигаз иштери

Магистр

640000

Энергетика жана электротехника

640100

Жылуулук энергетикасы жана жылуулук техникасы

Магистр

640200

Электроэнергетика жана электротехника

Магистр

650000

Материал таануу, металлургия жана машина куруу

650100

Материал таануу жала материалдардын технологиясы

Магистр

650200

Металлургия

Магистр

650300

Машина куруу

Магистр

650400

Технологиялык машиналар жана жабдуулар

Магистр

650500

Колдонмо механика

Магистр

670000

Транспорттук техника жана технология

670100

Жер үстүндөгү транспорттук-технологиялык машиналар жана комплекстер

Магистр

670200

Транспорттук-технологиялык машиналарды жана комплекстерди эксплуатациялоо

Магистр

670300

Транспорттук процесстердин технологиясы

Магистр

670500

Транспорттук-технологиялык машиналарды, аба транспортунун комплекстерин жана системаларын эксплуатациялоо

Магистр

670600

Аба транспортундагы транспорттук процесстердин тенологиясы

Магистр

680000

Приборкуруу

680100

Приборкуруу

Магистр

680200

Биотехникалык системалар жана технологиялар

Магистр

690000

Электротехника, радиотехника жана байланыш

690100

Электроника жана наноэлектроника

Магистр

690200

Радиотехника

Магистр

690300

Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системасы

Магистр

690400

Электрондук каражаттардын технологиясы жана конструкциялоосу

Магистр

690500

Транспорттук радиожабдууларды техникалык жактан колдонуу жана тейлөө

Магистр

690600

Телематика

Магистр

700000

Автоматташтыруу жана башкаруу

700200

Техникалык системаны башкаруу

Магистр

700300

Технологиялык процесстерди жана өндүрүштү автоматташтыруу

Магистр

700400

Сапатты башкаруу

Магистр

700500

Мехатроника жана робототехника

Магистр

700600

Стандартташтыруу, сертификатташтыруу жана метрология

Магистр

700800

Техникалык физика

Магистр

710000

Эсептөө техникасы жана информациялык технологиялар

710100

Информатика жана эсептөө техникасы

Магистр

710200

Информациялык система жана технологиялар

Магистр

710300

Колдонмо информатика

Магистр

710400

Программалык инженерия

Магистр

710500

Интернет технологиялар жана башкаруу

Магистр

710600

Компьютердик лингвистика

Магистр

720000

Химиялык технология жана биотехнология

720100

Химиялык технология

Магистр

720200

Биотехнология

Магистр

730000

Токой ресурстарын кайталап өндүрүү жана кайра иштетүү

730100

Токой иштери жана ландшафтык курулуш

Магистр

740000

Азык-түлүк жана керектелүүчү товарлардын технологиясы жана өндүрүшү

740100

Өсүмдүктөрдөн жасалуучу азык-түлүктөрдүн технологиясы жана өндүрүшү

Магистр

740200

Жаныбарлардан жасалуучу азык-түлүктөрдүн технологиясы жана өндүрүшү

Магистр

740300

Коомдук тамактанууну уюштуруу жана продукциянын технологиясы

Магистр

740600

Полиграфиялык жана таңгактоо өндүрүшүнүн технологиясы

Магистр

740700

Жеңил өнөр жай буюмдарынын технологиясы жана конструкциялоо

Магистр

750000

Архитектура жана курулуш

750100

Архитектура

Магистр

750300

Реставрация жана архитектуралык чөйрөнү реконструкциялоо

Магистр

750400

Шаар курулушу

Магистр

750500

Курулуш

Магистр

750600

Гидротехникалык курулуш

Магистр

760000

Техносфералык коопсуздук, жаратылышты жайгаштыруу жана гидрометеорология

760100

Жаратылышты жайгаштыруу жана суу колдонуу

Магистр

760300

Техносфералык коопсуздук

Магистр

  

 

 

Тиркеме 3

Бүтүрүүчүгө "адис" квалификациясын ыйгаруу менен ырасталган жогорку кесиптик билим берүүнүн адистиктердин мамлекеттик билим берүү стандарттардын ТИЗМЕГИ.

 530000

Гуманитардык илимдер

530001

Клиникалык психология

Психолог. Клиникалык психолог

530002 

Соттук экспертиза

Криминалист эксперт     

530003

Котормо жана котормо таануу

Котормочу      

530004

 

Бажы ишинин адиси  

550000

Педагогикалык билим берүү

550001

Кыргыз тилинде окутулбаган билим берүү мекемелериндеги мамлекеттик тил

Мугалим

560000

Саламаттыкты сактоо

560001

Дарылоо иши

Врач

560002 

Педиатрия

Врач

560003

Медициналык-профилактикалык иши 

Врач

560004

Стоматология

Врач 

560005 

Фармация

Фармацевт

560006

Мээрман-айым иши

Мээрман айым ишинин менеджери жана окутуучусу

570000 

Маданият жана искусство

570002 

Театр таануу

Театровед

570004 

Музыка таануу

Музыковед

570005 

Кино таануу

Киновед

570006 

Кинооператорлук

Кинооператор

570008

 Инструменталдык аткаруучулук (инструменттердин түрлөрү боюнча)

Концерттик аткаруучу

570009 

Вокалдык искусство (вокалдын түрлөрү боюнча)

Опера ырчысы, окутуучу

концерттик-камералык ырчы

570010 

Дирижерлук кылуу (аткаруучу коллективдердин түрлөрү боюнча)

 

Академиялык хордун дирижеру опера жана симфониялык  оркестрлардын дирижеру, окутуучу

570011 

Композиция

Композитор, окутуучу          

570012

Музыкалык эстрада искусствосу (түрлөрү боюнча)

Концерттик аткаруучу,

ансамблдин солисти,

оркестринин (ансамблинин

жетекчиси (дирижеру), окутуучу,

концерттик аткаруучу ансамблдин солисти

570013

Үн режиссурасы (колдонулуучу багыттары боюнча)

Үн режиссеру

570014

Актердук өнөр

Телеберүү жана кино актеру    

570015 

Режиссура (колдонулуучу багыттары боюнча)

Драма режиссеру

570018

Хореографиялык режиссура

Режиссер-балетмейстр

570019 

Хореографиялык педагогика

Хореографиянын педагогу       

570027

Адабият чыгармачылыгы 

Адабият чыгармачылыгы боюнча кызматкер

570029 

Социалдык-маданият ишмердүүлүгү

Социалдык-маданий ишмердүүлүгүнүн менеджери

Техникалык илимдер

590000

Маалымат коопсуздугу

590001 

Маалымат коопсуздугу

Инженер

610000

Айыл чарбасы

610001

Ветеринария 

Ветеринардык врач

620000

Геодезия жана жерге жайгаштыруу

620001

Колдонмо геодезия

Инженер

630000

Геология, чалгындоо жана кендерди иштетүү

630001

Колдонмо геология 

Инженер

630002

Геологиялык чалгындоонун технологиясы

Инженер

630003

Тоо иштери

Инженер

630004

Тоо иштериндеги же нефтигаз өндүрүшүндөгү физикалык   процесстер                 

Инженер

750000

Архитектура жана курулуш

750001

Темир жолдорду, көпүрөлөрдү жана транспорттук тоннелдерди куруу

Жол катнаштардын инженери

760000

Техносфералык коопсуздук

760001

Өрт коопсуздугу

Инженер 

 

 

 

520000

Тармактар ​​аралык адистиктер

520001

Тармактык экономика

Инженер-экономисти

650000

Материалтануу, металлургия жана машинакуруу

650001

Түстү металлдардын металлургиясы

Инженер-металлург

670000

Транспорттук техника жана технологиялар

670001

Темир жолдун кыймылдуу курамы

Жол катнаштардын инженери

 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин

Кыргыз Республикасынын кесиптик жогорку билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандарттарын бекитүү жөнүндө  

БУЙРУК

ГОС бакалавр АД

ГОС бакалавр СД

https://edu.gov.kg/legislations/203/

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар