Лицензиялоо сектору
Лицензиялоо сектору

Көрүлдү: 694

Бекитилген формалар

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 14-декабрындагы “Иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо маселелери жөнүндө” № 678 токтому менен бекитилген Иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө жобого ылайык төмөнкү формалар бекитилген:

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар