Лицензиялоо сектору
Лицензиялоо сектору

Көрүлдү: 9536

Лицензиялоо

БИЛДИРҮҮ!!!

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги билим берүү программаларын лицензиялоо боюнча арыздарды электрондук түрдө тапшырыла тургандыгын маалымдайт.

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги билим берүү программаларын лицензиялоо боюнча арыздарды электрондук түрдө кабыл алуу жана кароо максатында АСУЛА - электрондук лицензиялоо платформасын иштеп чыкты. 

Мындан ары арыз ээлери лицензия алууга арыздары менен электрондук түрдө кайрыла алат.  

Электрондук түрдө кайрылуу үчүн https://asula.edu.gov.kg шилтемеси аркылуу өтүү зарыл. 

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 14-декабрындагы №678 токтому менен бекитилген Иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө жобо

Лицензия берүү жана таануу үчүн зарыл документтер

Лицензиялоо боюнча мамлекеттик алымдын реквизиттери:

Өздүк эсеп: № 4402011001000140

Төлөм коду: 142222710

Эскертүү мамлекеттик алым юридикалык жактын атынан РСК банк аркылуу төлөнөт.

Мамлекеттик алым 1000 сомду түзөт.

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар