Мектептик, мектептен тышкаркы жана кошумча билим берүү башкармалыгы
Мектептик, мектептен тышкаркы жана кошумча билим берүү башкармалыгы

Көрүлдү: 1404

Мугалимдердин ыктыярдуу аттестациясы

https://ncokoit.kg/index.php?page=86

Санариптик арызды жана портфолиону жуктоо боюнча мугалимдер учун тасма (видео) инструкциясы
- 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБМИН_№ 351_24.06.2022_ПОЛОЖЕНИЕ ПО АТТЕСТАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ.pdf
- 2. БУЙРУК_БИМ_№ 5455_АТТЕСТАЦИЯ_ЭРЕЖЕЛЕР_22.11.23_КЫРГ_ОРУС_ТИЛ-ДЕ_PDF.pdf
- 2. БУЙРУК_БИМ_№ 5455_АТТЕСТАЦИЯ_ЭРЕЖЕЛЕР_22.11.23_ТИРКЕМЕ_1_ОРУС_ТИЛИНДЕ_АРЫЗДЫН ФОРМАСЫ_PDF.pdf
- 2. БУЙРУК_БИМ_№ 5455_АТТЕСТАЦИЯ_ЭРЕЖЕЛЕР_22.11.23_ТИРКЕМЕ_2_КЫРГ_ТИЛИНДЕ_ПЕРСОНАЛДЫК МААЛЫМАТ.docx
- 2. БУЙРУК_БИМ_№ 5455_АТТЕСТАЦИЯ_ЭРЕЖЕЛЕР_22.11.23_ТИРКЕМЕ_2_ОРУС_ТИЛИНДЕ_ПЕРСОНАЛДЫК МААЛЫМАТТАР.docx
- 2. БУЙРУК_БИМ_№ 5455_АТТЕСТАЦИЯ_ЭРЕЖЕЛЕР_22.11.23_ТИРКЕМЕ_3_ӨЗҮН-ӨЗҮ БААЛОО БАРАКЧАСЫ_КЫРГ_ТИЛИНДЕ.docx
- 2. БУЙРУК_БИМ_№ 5455_АТТЕСТАЦИЯ_ЭРЕЖЕЛЕР_22.11.23_ТИРКЕМЕ_3_ӨЗҮН-ӨЗҮ БААЛОО БАРАКЧАСЫ_ОРУС_ТИЛИНДЕ.docx
- 2. БУЙРУК_БИМ_№ 5455_АТТЕСТАЦИЯ_ЭРЕЖЕЛЕР_22.11.23_ТИРКЕМЕ_4_САНАРИП ПОРТФОЛИОСУНА_ТАЛАПТАР_КЫРГ_ТИЛИНДЕ.docx
- 2. БУЙРУК_БИМ_№ 5455_АТТЕСТАЦИЯ_ЭРЕЖЕЛЕР_22.11.23_ТИРКЕМЕ_4_САНАРИП ПОРТФОЛИОСУНА_ТАЛАПТАР_ОРУС_ТИЛИНДЕ.docx
- 2.1. БУЙРУК_БИМ_№ 5495_АТТЕСТАЦИЯ_ИШ-ЧАРАЛАР_28.11.23_КЫРГ_ОРУС_ТИЛ-ДЕ_PDF.pdf
- 2.1. БУЙРУК_БИМ_№ 5495_АТТЕСТАЦИЯ_ИШ-ЧАРАЛАР_28.11.23_КЫРГ_ОРУС_ТИЛ-ДЕ_ВОРД.docx
Методистер жана мугалимдер учун санарип сабагына жалпы байкоо жургузуу жана корутунду жазуу боюнча тасма (видео) инструкциясы
-САБАКА БАЙКОО ЖУРГУЗУУНУН ЖАЛПЫ ФОРМАСЫН КОЛДОНУУ БОЮНЧА НУСКАМА
- ЦИФРОВОЙ УРОК_БААЛООАПП ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ.КЫРГЫЗЧА.PPTX
- ЦИФРОВОЙ УРОК_БААЛООАПП ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ.PPTX
- ПРИЛОЖЕНИЕ_4_К_ПРАВИЛАМ_ТРЕБОВАНИЯ_К_ЦИФР_ПОРТФОЛИО_КЫРГ_20.11.2023.docx
- ВЕБИНАР_1. ПРЕЗЕНТАЦИЯ_САНАРИПТИК_САБАКТЫ_АНАЛИЗДОО_ЖУКТОО ЭРЕЖЕЛ_08.12.2023.pptx
- ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ.MP4
- ВЕБИНАР_2. ПРЕЗЕНТАЦИЯ_АТТЕСТАЦИЯНЫН_2_ЭТАБЫНА КАТЫШУУ_ЭРЕЖЕЛЕРИ_08.12.2023.pptx
ВЕБИНАР_2. ВИДЕО_АТТЕСТАЦИЯНЫН_2_ЭТАБЫНА КАТЫШУУ_ЭРЕЖЕЛЕРИ_08.12.2023
- ВЕБИНАР_3. ПРЕЗЕНТАЦИЯ_ТЕХНИКАЛЫК_КОМИССИЯНЫН ИШИ_ЖЫЙЫНТЫГЫН ЧЫГАРУУ_08.12.2023.pptx
ВЕБИНАР_3. ВИДЕО_ТЕХНИКАЛЫК_КОМИССИЯНЫН ИШИ_ЖЫЙЫНТЫГЫН ЧЫГАРУУ_08.12.2023
-ВЕБИНАР_1_12.12.23
-ВЕБИНАР_2_12.12.23

 

 

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар