Мектептик, мектептен тышкаркы жана кошумча билим берүү башкармалыгы
Мектептик, мектептен тышкаркы жана кошумча билим берүү башкармалыгы

Көрүлдү: 2465

Талас областынын мектептеринин коддору

Таласская область

Наименование области Наименование района Наименование ОМСУ Наименование школы Коды
Таласская Таласский Көк — Ой сш.им.К. Момункулов 7001
Таласская Таласский Көк — Ой сш.им.Т. Кушчубаева 7002
Таласская Таласский Кум -Арык сш.им.К. Нурбеков 7003
Таласская Таласский Арашан сш. Арашан 7004
Таласская Таласский Козучак сш.им.М. Мамбетов 7005
Таласская Таласский Балбал сш Балбал 7006
Таласская Таласский Көк — Токой сш.им.Ш. Шеркулов 7007
Таласская Таласский Жон-Арык сш.им.А. Нуржанов 7008
Таласская Таласский Орто-Арык сш.им.Ш. Нурбаев 7009
Таласская Таласский Таш-Арык сш.им.А. Эсенбеков 7010
Таласская Таласский Ак-Жар сш.им.А. Султанбеков 7011
Таласская Таласский Беш-Таш сш.им.М. Козубекова 7012
Таласская Таласский А.Огомбаев сш.им.А. Солтонов 7013
Таласская Таласский Кырк-Казык сш.им.Байсейит у. Эшмамбет 7014
Таласская Таласский Көк-Кашат сш.им.А. Огонбаев 7015
Таласская Таласский Кара-Суу сш.им.А. Карыпкулов 7016
Таласская Таласский Ак-Сай сш.им.Б. Жанузаков 7017
Таласская Таласский Чат-Базар сш.им.А. Оторбаев 7018
Таласская Таласский Хан-Бүргө Сш Хан-Бүргө 7019
Таласская Таласский Кеңеш сш.им.Г. Орозалиева 7020
Таласская Таласский Сасык-Булак сш.им.Жумагул у. Алымкул 7021
Таласская Таласский Кара-Ой сш.им. А. Бөрүбаев 7022
Таласская Таласский Үч — Эмчек сш.им.К. Каимов 7023
Таласская Таласский Арал сш.им.М. Сейталиев 7024
Таласская Таласский Арал сш.им.К. Нанаев 7025
Таласская Таласский Көпүрө-Базар сш.им.Р. Айдаралиев 7026
Таласская Таласский Талды-Булак сш.им.М. Туйтунов 7027
Таласская Таласский Ак-Коргон сш.им.И. Орозалиев 7028
Таласская Таласский с. Кум-Арык Таласская вспомогательная школа-интерната 7029
Таласская Таласский с. Ак-Сай Манасский лицей-интернат им. Ш. Жумагулова 7030
Таласская Манасский с.Талас сш.им.Н.Цыренин 7031
Таласская Манасский с.Манас СШ Манас 7032
Таласская Манасский с.Көк-Дөбө СШ. Им.С.Дуйшомбиев 7033
Таласская Манасский с.Май сш.им.Б.Узенов 7034
Таласская Манасский с.Май сш.им.Ш.Кочкорбаев 7035
Таласская Манасский с.Кеңеш сш.им.И.Отунбаев 7036
Таласская Манасский с.Кызыл-Жылдыз сш.им.М.Рахманбердиев 7037
Таласская Манасский с.Үч-Коргон сш.им.Г.Малаев 7038
Таласская Манасский Чоң-Капка сш.им.Баялыш уулу Рахман 7039
Таласская Манасский с.Ак-Таш сш.им.А.Жолдошбеков 7040
Таласская Манасский с.Жийде СШ Жийде 7041
Таласская Манасский с.Покровка СШ Покровка 7042
Таласская Манасский с.Покровка НСШ Покровка 7043
Таласская Манасский с.Бала-Саруу сш Бала-Саруу 7044
Таласская Манасский с.Жайылган СШ Жайылган 7045
Таласская Манасский с.Арал сш.им.А.Усонбаев 7046
Таласская Манасский с.Кайыңды СШ Кайынды 7047
Таласская Манасский с.Кара-Арча СШ Кара-Арча 7048
Таласская Манасский с.Нылды сш.им. О.Израилов 7049
Таласская Манасский с.Үч-Коргон сш.им.Б.Миршакиров 7050
Таласская Манасский с. Покровка Лицей-итернат «Улукман» 7051
Таласская гор.Талас гор.Талас СШ.№1 им.А. Чолпонкулов 7052
Таласская гор.Талас гор.Талас сш.№2 им.Р. Я. Рысакова 7053
Таласская гор.Талас гор.Талас школа-гимназия №3 7054
Таласская гор.Талас гор.Талас №4 7055
Таласская гор.Талас гор.Талас №5 7056
Таласская гор.Талас гор.Талас сш.№6 им.Абдуллаев С 7057
Таласская гор.Талас гор.Талас сш.№7им.Э. Айылчиев 7058
Таласская гор.Талас гор.Талас №8 7059
Таласская гор.Талас гор.Талас сш.№9 им.Жолчубек у Урмат 7060
Таласская гор.Талас гор.Талас Таласский областной лицей-интернат 7061
Таласская Кара-Бууринский  с.Кызыл-Адыр Сш.им.М.Орозбекова 7062
Таласская Кара-Бууринский с.Кызыл-Адыр Сш.им. Ж.Субанбекова 7063
Таласская Кара-Бууринский с.Кызыл-Адыр Манасскую сш 7064
Таласская Кара-Бууринский с.Чон Кара-Буура Сш. М.Акымбекова 7065
Таласская Кара-Бууринский с.Уч-Булак Сш.им. А. Сулайманова 7066
Таласская Кара-Бууринский с.Кара-Суу сш.им. Айтпаева 7067
Таласская Кара-Бууринский с.Бейшеке сш.им.Т.Айтманбетова 7068
Таласская Кара-Бууринский с.Кара-Буура сш.им. А.Умарбекова 7069
Таласская Кара-Бууринский с.Кок-Добо сш.им.А.Шыйкымбаева 7070
Таласская Кара-Бууринский с.Чимкент сш.им. С.Садыковой 7071
Таласская Кара-Бууринский с.Чимкент сш. им.Б.Мырзабаева 7072
Таласская Кара-Бууринский с.Чимкент сш.им. Женижок 7073
Таласская Кара-Бууринский с.Бакыян сш.им. Э.у.Сейитбек 7074
Таласская Кара-Бууринский с.Ак-Жар сш.им.А. Калыбаева 7075
Таласская Кара-Бууринский с.Аманбаева сш.им. Ч.Айтматова 7076
Таласская Кара-Бууринский с.Саткей сш.им. О.Тургумбаевой 7077
Таласская Кара-Бууринский с.Суулу-Маймак сш.им.Э.Эсенаманова 7078
Таласская Кара-Бууринский с.Шекер сш.им. Т.Айтматова 7079
Таласская Кара-Бууринский с. Арчагул сш.им.Дуйшон 7080
Таласская Кара-Бууринский с. Молдо Асан сш.им. Б.Шамратбекова 7081
Таласская Кара-Бууринский с.Жоон-Добо сш.им.Р.Осмонова 7082
Таласская Кара-Бууринский с.Кок-Сай сш.им.А.Токтогожоева 7083
Таласская Кара-Бууринский с.Кайнар сш.Кайнар им.Керимбай 7084
Таласская Кара-Бууринский с.Ак-Башат сш.им.А.Мадымарова 7085
Таласская Кара-Бууринский с. Кара-Сай сш.им. Чалданбаева 7086
Таласская Кара-Бууринский с. Маймак сш.им Р Шукурбекова 7087
Таласская Кара-Бууринский с.Кызыл-Адыр Лицей им.Т.Бабанова 7088
Таласская Бакай-Атинский с.01.05.2018 сш.Токтогул Чолушев 7089
Таласская Бакай-Атинский с.Кыргызстан сш.Тойчубек уулу Жанадил 7090
Таласская Бакай-Атинский с.Боо-Терек сш.Дооронбек Дуйшебаев 7091
Таласская Бакай-Атинский с.Боо-Терек сш.Бейшен Сатыбеков 7092
Таласская Бакай-Атинский с.Миң-Булак ЧМГ (им.Батырбашиева) 7093
Таласская Бакай-Атинский с.Кызыл-Сай сш.Курон уулуШаршенбай 7094
Таласская Бакай-Атинский с.Ак-Дөбө сш.Акчал уулу Дуйшон 7095
Таласская Бакай-Атинский с.Өзгөрүш сш Кашка-Жол 7096
Таласская Бакай-Атинский с.Өзгөрүш сш.Усонбай Акынбеков 7097
Таласская Бакай-Атинский с.Кен-Арал сш.Аман Арыстанов 7098
Таласская Бакай-Атинский с.Түйтө сш.Солтонбек Кочорбаев 7099
Таласская Бакай-Атинский с.Ынтымак сш.Эшимбек Капалов 7100
Таласская Бакай-Атинский с.Кызыл-Октябрь сш.Султаналы уулу Кушубак   (им.Султаналиева) 7101
Таласская Бакай-Атинский с.Көк-Таш сш.Эсенбек Дуйшеев 7102
Таласская Бакай-Атинский с.Таш-Кудук сш.Мамыт уулу Абдырахман 7103
Таласская Бакай-Атинский с.Маданият сш.Молдогазы ат.Урмарал 7104
Таласская Бакай-Атинский с.Урмарал НСШ Музуралиев 7105
Таласская Бакай-Атинский с.Бакай-Ата сш. им.Бердике улуу Нарикбай 7106
Таласская Бакай-Атинский с.Бакай-Ата сш.им.В.И. Ленин 7107
Таласская Бакай-Атинский с.Бакай-Ата сш.им.Баратбай Жунусов 7108
Таласская Бакай-Атинский с.Бакай-Ата сш.им Исабек Жанчаров 7109
Таласская Бакай-Атинский с. Кызыл-Сай Чалдыбарская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 7110

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар