Илим жана илимий-техникалык саясат башкармалыгы
Илим жана илимий-техникалык саясат башкармалыгы

Көрүлдү: 1797

Башкармалык жөнүндө маалымат

Илим жана илимий-техникалык саясат башкармалыгы

 

Илим жана илимий-техникалык башкармалыгы  Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин илим тармагындагы бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашыруучу башкармалыгы болуп саналат. Башкармалык өз ишин Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги жөнүндө Жобого ылайык жүргүзөт.

Башкармалыктын максаттары

Илим башкармалыгынын негизги милдети болуп илим тармагында Кыргыз Республикасынын бирдиктүү мамлекеттик саясатын өлконүн социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн алкагында ишке ашырууну камсыздоо

 

Башкармалыктын милдеттери 

Башкармалыктын негизги милдеттери: илим тармагында Кыргыз Республикасынын бирдиктүү мамлекеттик саясатын, концепциясын жана мамлекеттик программасын  өлкөнүн социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө максаттап иштеп чыгуу жана ишке ашыруу;

- илимди өнүктүрүү стратегиясын иштеп чыгуу, илимий долбоорлорго мамлекеттик заказдарды түзүү жана илимий ишмердүүлүктү өнүктүрүүдө артыкчылык берилген багыттарын аныктоо;

- илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруу, аспирантурада, докторантурада, резидентурада ж.б. билим алуу үчүн типтүү эрежелерди жана тартиптерди иштеп чыгуу;

 - Кыргыз республикасынын илимий кубаттуулугун сактап калуу механизмдерин түзүү, илимий мекемелерде жана жождорду жогорку квалификациялуу кадрлар менен камсыздоо шарттарын түзүп берүу;

- илим тармагындагы мамлекеттик программаларды аткарууну көзөмөлдөө;

- эл аралык жана чет өлкөлүк уюмдар менен алака түзүү жана биргеликте каржылоо аркылуу илимий-изилдөө долбоорлорду ишке ашыруу;

- илим дараметин жана жетишкендиктерин даңазалоо, басып чыгарууну жана жайылтууну камсыздоо.

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар