Мектептеги  билим берүү жана китеп чыгаруу саясатынын башкармалыгы
Мектептеги билим берүү жана китеп чыгаруу саясатынын башкармалыгы

Көрүлдү: 5840

Мамлекеттик стандарт

Кыргыз Республикасынын  мектептик жалпы билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандарты

Мамлекеттик билим берүү стандартынын тиркемеси.

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар