Мектептеги  билим берүү жана китеп чыгаруу саясатынын башкармалыгы
Мектептеги билим берүү жана китеп чыгаруу саясатынын башкармалыгы

Көрүлдү: 598

Мамлекеттик стандарт

Кыргыз Республикасынын жалпы мектептик билимдин МАМЛЕКЕТТИК БИЛИМ БЕРҮҮ СТАНДАРТЫ /media/uploads/2021/12/08/1.docx

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар