Мектептеги жана мектептен тышкаркы билим берүү  башкармалыгы
Мектептеги жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгы

Көрүлдү: 8270

Мамлекеттик стандарт

Кыргыз Республикасынын  мектептик жалпы билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандарты

Мамлекеттик билим берүү стандартынын тиркемеси.

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар