Мектептик, мектептен тышкаркы жана кошумча билим берүү башкармалыгы
Мектептик, мектептен тышкаркы жана кошумча билим берүү башкармалыгы

Көрүлдү: 10324

Мамлекеттик стандарт

Кыргыз Республикасынын  мектептик жалпы билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандарты

Мамлекеттик билим берүү стандартынын тиркемеси.

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар