Илим жана инновациялар башкармалыгы
Илим жана инновациялар башкармалыгы

Көрүлдү: 6505

КР ЖОЖдорунун алдындагы илимий-изилдөө институттары

КРнын ЖОЖдун алдындагы илим-изилдөө институттары

ИИИнин аты

Директор

Байланыштар

Дареги

 1.  

М.Рыскулбеков атындагы КЭУ нун алдындагы Ш.Мусакожоев атындагы инновациялык экономикалык изилдөө институту

Мусакожоева Эльмира Шайлобековна-директор

0312453446

0703121161

Бишкек ш., Исанов коч., 1/5

Emusakozoeva61@mail.ru, innovationkg@mail.ru

КОСУнун алдында

 

 

 1.  

Коммуникация жана маалыматтык технологиялар институту

Директор КМТИ, т.и.к., доц.

Коваленко Виталий Акимович

Телефон: (996-312) 43-11-71, (996-312) 43-11-69

Е-mail: kovalenko@krsu.edu.kg

Сайт: www.ikit.kg

720000,   Бишкек ш. Чүй пр-т. 44

 

 1.  

Инновациялык өнүгүү илимий-изилдөө институту

Директор ИӨИИИ.и.д., проф. Лелевкин Валерий Михайлович

Телефон: (996 312) 66-20-74

Е-mail: lelevkin44@mail.ru; nauka@krsu.edu.kg

720000,  Бишкек ш. Чүй пр-т. 44, каб 112

 

 1.  

Божомолдоо жана стратегиялык талдоо институту

Директор БСТИ

Салиев Акылбек Ленбаевич

Телефон:  (996-312) 43-94-15, (996-312) 43-94-17

Е-mail: isap@krsu.edu.kg

724330,  Бишкек ш. Чүй пр-т.  42

 1.  

КОСУнун “Тайфун” ӨИБнин атмосфералык прцесстердин физикасы үчүн бийик тоолуу обсерваториясы

Директор, ф.-м.и.д., проф.

Чен Борис Борисович

 

Телефон:  (996 312) 43-11-97, (996-312) 93-71-96

Е-mail: lidar@istc.kg

724330,Бишкек ш.Киевская көч. 44, кабинет 1/012

 1.  

“Перевод”  илимий жана билим берүү борбору

 

 

 

Директор  фил.и.д., проф. Шаповалов Вячеслав Иванович

Телефон:  (996-312) 66-27-29, (996-312) 93-71-96

Е-mail: perevod@krsu.edu.kg,

724330, Бишкек ш. Киевская көч. 44, ауд. 219,

 1.  

БУУнун калкты жайгаштыруу борбору

Директор  э.и.д., проф. Кумсков Геннадий Викторович

Телефон:  (996-312) 36-04-88, (996-312) 93-71-96

Е-mail: gen_kumskov@mail.ru

724330, Бишкек ш. Чүй пр-т. 6, корпус 3, аудитория 201

 1.  

Орус тилинин инновациялык илимий-билим берүү борбору

Директор  ф.и.д., проф.

Янцен Валентин Корнеевич

Телефон:  (996 312) 43-75-07, (996-312) 93-71-96

Е-mail: unc@krsu.edu.kg, yantsen.valentin@yandex.ru

724330 Бишкек ш. Чүй пр-т. 44

 

 1.  

 «СПЕКТР» илимий-инженердик жана билим берүү борбору

Директор  т.и.к., с.н.с.

Жээнбеков Акылбек Аматович

Телефон: (996-312) 43-43-57, (996-312) 43-43-57

Е-mail: aajeenbekov@gmail.com

724330, Бишкек ш.  Чүй пр-т. 44

 

 1.  

Экономикалык жана демографиялык изилдөөлөрдүн аналитикалык борбору

Борбордун башчысы э.и.д.

Кудайкулов Марат Кыштоович

Телефон: (996-312) 36-03-52

Е-mail: kudaikul@gmail.com

724330, Бишкек ш. Чуй пр-т. 6, корпус 3, каб. 208

 1.  

Көп кабаттуу дамбаларды көзөмөлдөө борбору

Директор  ф-м.и.к.,

Довгань Владимир Иванович

 

Телефон:  (996-312) 43-75-04

 

724330,.Бишкек ш. Чүй пр-т. 44, ауд. 101

 1.  

Нанотехнологиялар борбору

Директор центра, т.и.д., проф. Аккозиев Имиль Акунович

Телефон:  (996 770) -77-14-30

Е-mail: akkoziev@mail.ru

724330, Бишкек ш. Чүй  пр-т. 44

 1.  

 «Бийик тоолуу  карьерлер үчүн жаны технологиялар» конструктордук бюросу

КБнын башчысы т.и.к., проф.

Коваленко Анатолий Акимович

Телефон:  (996-312) 66-37-12

Е-mail: akovalenko@istc.kg

724330, Бишкек ш. Киевская  көч. 44

К.И.Скрябин атындагы КУАУнун алдындагы ИИИлер

 

 

 1.  

 Кыргыз ирригация илим-изилдөө институту

Кулов

 Кубанычбек Мукамбетович

0312    54-11-68,  54-11-72,  54-09-75, 54-11-71

0773  64 30 42 kulovccd@mail.ru

 

 1.  

А. Дуйшеев атындагы Кыргыз  ветеринария илим-изилдөө институту

Директор  м.а.

Турсумбетов Мамбеталы Садывалыевич

0312  32-50-24

 0709  829  171

 

И.Раззаков атындагы КМТУнун алдындагы ИИИлер

 

 

 1.  

Физикалык жана техникалык көйгөйлөр боюнча илимий-изилдөө институту

Тургумбаев Женишбек Жумадылович

0772 559 138

t_jenish@mail.ru

 

 1.  

Энергетика жана байланыш институту

Джунуев Тимур Тилегенович

0703 514 604

timaaha@mail.ru

 

 1.  

Химиялык-технологиялык илимий-изилдөө институту

Баткибекова Минира Баткибековна

0555 760 045

0779 050289

m.batkibekona@yandex.ru

 

 

 1.  

Кыргыз минералдык чийки зат институту

Кабаев Омуркул Даниярович

0502 926 552

0552 926 552 danco- om @mail.ru

 

 1.  

КМКТАУнун алдындагы жер титирөөгө туруктуу курулуш изилдөө институту

Мендекеев

Райымкул Абдымананович т.и.д., профессор,

0312-54-88-79

0555-837-825

720020

Бишкек ш. Малдыбаев көч. 34Б,

3 корп. 306-каб.

 1.  

ЖАМУ алдындагы фундаменталдык,прикладдык изилдөө жана инновациялык технологиялар ИИИ

Алыбаев Курманбек Сарманович

0 3722 55968,     

ф. 50333

715600, Жалалабад ш., Ленин  көч. 57

 1.  

БМУнун алдындагы гуманитардык илимдердин илимий-изилдөө институту

Мырзахмедова Гүльнара Мырзалиевна

218659    

218854,               

ф.543221

 720044, Бишкек ш. Мир пр-т. 27

 1.  

КӨУнун алдындагы инновациялык технологиялар ИИИ

Исманов Медербек Марижанович

0 3222 57055

714017, Ош ш. Исанов көч. 79

 1.  

Ж.Баласагын атындагы КУУнун алдындагы фундаменталдык илимдер институту

Рыспаев Амантур Орозалиевич

Ф.-м.и.д. доцент

323394, 720024, ф.323221

Бишкек ш. Манас көч. 101

 1.  

 НМУ (Нарын) алдындагы илимий-изилдөө институту

Омуралиева Дамира Кемеловна

0 3522 50814

722600, Нарын ш., Сагынбай Орозбак көч. 25

 1.  

М.М.Адышев атындагы ОшТУнун алдындагы колдонмо илимдер жана экология институту

Аттокуров Айбек Токтосунович

ф.03222 43397

714010, Ош ш. Исанов көч. 81

 1.  

 ОшМУнун алдындагы фундаменталдык жана колдонмо изилдөө институту

 Алымкулов Келдибай

0 3222 43567, 43605

714017, Ош  ш. Исанов көч. 73

 1.  

 К.Тыныстанов атындагы ЫМУнун алдындагы инновациялык борбору

Директору б.и.к., доцент Сариева Гүльмира Эдигеевна

0550855018, раб., 03922-5-05-31

Каракол ш., Абдрахманов көч. 103, корпус 2, 320 каб.

КММА алдындагы ИИИ

 

 1.  

Стоматологиялык окуу-илимий клиникалык борбору

Директор

м.и.д., профессор Калбаев Абибилла Акбераевич

Тел.: 0555901950

kalbaev_abibilla@mail.ru

 

 1.  

И.К.Ахунбаев атындагы КММАнын медициналык борбору

Директор Искаков Муктарбек Бакбурович

м.и.д., профессор

Тел.: 0550333222

muktarbek@mail.ru

 

 1.  

Бийик тоолуу илимий-билим берүү жана дарылоо борбору

Директор

Айдаров Зиябидин

Абдираиймович

Тел.: 0555882300

z.aidarov@kgma.kg

 

 1.  

Биомедицина изилдөө үчүн тармактар аралык илимий-изилдөө борбору

Директор

Кундашев Улан Келгинович

 

Тел.: 0557445004

u.kundashev@mail.ru

 

МАНАС КТУнун алдындагы илимий-изилдөө борборлору

 

 1.  

Биотехнология жана биоартүрдүүлүк боюнча илимий-изилдөө борбору

Проф., док. Ибрахим Илкер Ѳзйигит

 

0 (312) 49-27-78

Ч. Айтматов атындагы студенттик шаарча. Джал мкр-ну ilker.ozyigit@manas.edu.kg

 1.  

Борбордук Азия изилдөө борбору

М.а.доц., док. Юнус Емре Гүрбүз

0(312) 49-27-52 (65)

Ч. Айтматов атындагы студенттик шаарча. Джал мкр-ну

 1.  

Түрк цивилизациясын изилдөө борбору

 Еще не назначили

0 (312) 49-27-63

 Ч. Айтматов атындагы студенттик шаарча. Джал  мкр-ну

 

 1.  

Салттуу оюндар жана спорт боюнча изилдөө борбору

Проф., док. Мехмет Түркмен

0 (312) 49-27-63(65)

Ч. Айтматов атындагы студенттик шаарча. Джал мкр-ну

mehmet.turkmen@manas.edu.kg

37.

КРЭУнун алдындагы эл аралык тоо илимдер институту

Токторалиев Биймырза Айтиевич

310471,   

ф. 613718

 

 

38.

Ала-Тоо ЭУнин алдындагы «Silk Road» изилдөө борбору

Кашиф Хасан Кхан

631425

 Бишкек ш. Анкара көч. 1/8

39.

БатМУнун алдындагы табигый жана технологиялык илимдер институту

715100, Баткен ш., Жусупов көч. 21

03622 50326

Таиров Абдумиталип Муратович

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар