Илим бөлүмү
Илим бөлүмү
Сүрөт табылган жок
Билбаева Г.Ж.

Начальник Управления

Сүрөт табылган жок
Исираилова А.Т.

Главный специалист

Сүрөт табылган жок
Балтиева В.Г.

Ведущий специалист

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар