Лицензиялоо сектору
Лицензиялоо сектору

Көрүлдү: 6143

Буйруктар

Буйуктар

 

Лицензиялык контроль  министрлик  тарабынан  "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат  берүү  тутуму  жөнүндө "Кыргыз  Республикасынын  Мыйзамында  жана  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2022-жылдын 7-октябрындагы № 552 токтому менен бектилген Кыргыз  Республикасында  билим  берүү  ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө убактылуу  жобосунда белгиленген лицензиаттын лицензиялык талаптарды сактоосун текшерүү максатында жүргүзүлөт. Билим берүү ишин лицензиялык текшерүү  министрлик тарабынан бекитилген планга ылайык жүргүзүлөт..

 

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар