Мектепке чейинки билим берүү башкармалыгы
Мектепке чейинки билим берүү башкармалыгы

Көрүлдү: 2946

Ченемдик-укуктук актылар

1. Кыргыз  Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 22-декабрындагы № 703 "Ар жылдык "Жылдын мыкты  мугалими" жана "Жылдын мыкты тарбиячысы" республикалык конкурстарын өткөрүү тартиби жөнүндө жоболорду бекитүү тууралуу" токтому;

2.  Кыргыз Республикасынын  Министрлер Кабинетинин  2023-жылдын 21-декабрындагы № 689 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 201 "Коомдук саламаттык сактоо жаатындагы актыларды бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому https://www.gov.kg/ky/npa/s/4509

3. Кыргыз Республикасынын  2023-жылдын 11-августундагы №179 "Билим берүү жөнүндө" мыйзамы -http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/112665;

4. КР Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 14-августундагы №415 "Мектепке чейинки билим берүүнү мамлекеттик колдоо чаралары жөнүндө" токтому мhttp://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/160380/10?cl=ky-kg&mode=tekst 

5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 2-ноябрындагы № 765 токтому менен бекитилген "Мектепке чейинки билим берүү уюму жөнүндө" ТИПТҮҮ ЖОБО - http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/93499?cl=ky-kg;

6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн2020-жылдын 29-июнундагы № 363 "Мектепке чейинки билим берүү жана балдарды багуу" мамлекеттик билим берүү стандартын бекитүү жөнүндөгү токтому - http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157688/10?cl=ky-kg&mode=tekst;

7. Кырыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-апрелиндеги №201 «Коомдук саламаттык сактоо  жаатындагы актыларды бекитүү жөнүндө» токтому менен бекитилген 5-тиркемеси  «Мектепке чейинки билим берүү уюмдарында түзүлүүгө, күтүүгө жана иштөө режимин уюштурууга карата санитардык-эпидемиологиялык талаптар" санитардык-эпидемиологиялык эрежелери жана ченемдери» http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/98479?cl=ky-kg;

8. КРӨнүн 2013-жылдын 30-майындагы  N 302 «Айыл аймактарынын жана шаарлардын жергиликтүү бюджеттеринен каржылануучу билим берүү уюмдарын Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин аймактык бөлүмдөрү аркылуу республикалык бюджеттен каржылоого которуу жөнүндө» токтому  http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/94416?cl=ky-kg;

9. КРӨнүн  2001-жылдын 10-декабрындагы  № 775 «Кыргыз Республикасынын мектепке чейинки жана мектептен сырткаркы мекемелеринин материалдык-техникалык жана окуу базаларына колдоо көрсөтүүгө ата-энелер коомчулугунун катышуусу жөнүндө» токтому http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/53009?cl=ru-ru;

10. КРнын Президентинин 1992-жылдын 12-февралындагы №ПЖ-48 «Кыргызстан Республикасындагы мектепке чейинки билим берүү мекемелериндеги балдарды каржылоо жөнүндө» жарлыгы http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/47879;

11. КРнын Министрлер Кабинетинин  2022-жылдын 23-августундагы № 468 «Социалдык чөйрөдөгү мекемелердин көзөмөлчүлүк кеңеши жөнүндө» http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/159417?cl=ky-kg;

12. КРӨнүн 2008-жылдын 15-январындагы № 7 «Социалдык чөйрө мекемелеринде тамак-аштын акчалай нормалары жөнүндө» токтому    http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/58839?cl=ky-kg;

 

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар