Мектепке чейинки билим берүү башкармалыгы
Мектепке чейинки билим берүү башкармалыгы

Көрүлдү: 1204

Ченемдик-укуктук актылар

1. Кыргыз Республикасынын  2003-жылдын 30-апрелиндеги №92 "Билим берүү жөнүндө" мыйзамы -http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/1216?cl=ky-kg;

2. Кыргыз Республикасынын 2009-жылдын 29-июнунундагы № 198 "Мектепке чейинки билим берүү жөнүндөгү" мыйзамы - http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202646/40?cl=ky-kg&mode=tekst;

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 2-ноябрындагы № 765 токтому менен бекитилген "Мектепке чейинки билим берүү уюму жөнүндө" ТИПТҮҮ ЖОБО - http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/93499?cl=ky-kg;

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн2020-жылдын 29-июнундагы № 363 "Мектепке чейинки билим берүү жана балдарды багуу" мамлекеттик билим берүү стандартын бекитүү жөнүндөгү токтому - http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157688/10?cl=ky-kg&mode=tekst;

5. Кырыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-апрелиндеги №201 «Коомдук саламаттык сактоо  жаатындагы актыларды бекитүү жөнүндө» токтому менен бекитилген 5-тиркемеси  «Мектепке чейинки билим берүү уюмдарында түзүлүүгө, күтүүгө жана иштөө режимин уюштурууга карата санитардык-эпидемиологиялык талаптар" санитардык-эпидемиологиялык эрежелери жана ченемдери» http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/98479?cl=ky-kg;

6. КРӨнүн 2013-жылдын 30-майындагы  N 302 «Айыл аймактарынын жана шаарлардын жергиликтүү бюджеттеринен каржылануучу билим берүү уюмдарын Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин аймактык бөлүмдөрү аркылуу республикалык бюджеттен каржылоого которуу жөнүндө» токтому  http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/94416?cl=ky-kg;

7. КРӨнүн  2001-жылдын 10-декабрындагы  № 775 «Кыргыз Республикасынын мектепке чейинки жана мектептен сырткаркы мекемелеринин материалдык-техникалык жана окуу базаларына колдоо көрсөтүүгө ата-энелер коомчулугунун катышуусу жөнүндө» токтому http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/53009?cl=ru-ru;

8. КРнын Президентинин 1992-жылдын 12-февралындагы №ПЖ-48 «Кыргызстан Республикасындагы мектепке чейинки билим берүү мекемелериндеги балдарды каржылоо жөнүндө» жарлыгы http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/47879;

10. КРнын Министрлер Кабинетинин  2022-жылдын 23-августундагы № 468 «Социалдык чөйрөдөгү мекемелердин көзөмөлчүлүк кеңеши жөнүндө» http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/159417?cl=ky-kg;

11. КРӨнүн 2008-жылдын 15-январындагы № 7 «Социалдык чөйрө мекемелеринде тамак-аштын акчалай нормалары жөнүндө» токтому    http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/58839?cl=ky-kg;

12. КР Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 14-августундагы №415 "Мектепке чейинки билим берүүнү мамлекеттик колдоо чаралары жөнүндө" токтому мhttp://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/160380/10?cl=ky-kg&mode=tekst 

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар