Мектепке чейинки билим берүү саясаты бөлүмү
Мектепке чейинки билим берүү саясаты бөлүмү

Көрүлдү: 4337

Мектепки чейинки мекеменин системасы

Мектепки чейинки мекеменин системасы

КРнын  Улуттук статистикалык комитетинин маалыматтары боюнча 2018-жылдын жыйынтыгы менен 1497 бала бакчада 197152 бала ( 100829 эркек бала,  96323 кыз) тарбияланууда.  Бул балдардын жалпы санынан мектепке чейинки билим берүү уюмдарына барган 197152 баланы (26%) камтыйт, анын ичинен:

- 100829 эркек балдар;

- 96323 кыз балдар. 

Бүгүнкү күндө Мектепке чейинки билим берүү уюмдарындагы тарбиялоо-билим берүү процесси (менчигинин түрүнө карабастан) КР “Мектепке чейинки билим берүү жана балдарды багуу” Мамлекеттик билим берүү стандартына ылайык жүргүзүлүп, төмөнкү программалар аркылуу ишке ашырылат:

- Базалык (жалпы өнүктүрүүчү) мектепке чейинки курактагы балдарды тарбиялоо, окутуу жана өнүктүрүү программасы Л.В.Усенко, Г.С.Сейдекулова, 2014-ж.; 

- Жалпы өнүктүрүүчү (базалык) 6-7 жаштагы балдарды мектепке даярдоо  программасы Л.В.Усенко, Г.С.Сейдекулова, Т.В.Знакомская 2008;

- 3 төн 6 жашка чейинки балдарды өнүктүрүү «Балалык» программасы

- “Наристе” балдарды мектепке чейинки даярдоо (480 саат) программасы  ;

- “Алтын ачкыч” ОМК.

 

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар