Мектепке чейинки билим берүү башкармалыгы
Мектепке чейинки билим берүү башкармалыгы

Көрүлдү: 8928

Мектепке чейинки билим берүү системасы

 Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында 1834 (мамлекеттик, муниципалдык-1583, жеке менчик-251)  МЧББУ иштейт, 220012  (мамлекеттик, муниципалдык-205547, жеке менчик-14465) бала тарбияланат. Алардын ичинен эркек балдар-111526, кыздар-108486.

 

Аймактар

Мектепке чейинки билим берүү уюмдары (МЧББУ)

МЧББУ балдардын саны

1.

Баткен облусу

198 (200)

21616

2.

Жалал-Абад  облусу

337

39172

3.

Нарын облусу

146

12128

4.

Ош облусу

472

41411

5.

Талас облусу

78

9219

6.

Чүй облусу

220

28116

7.

Ысык-Көл облусу

116

17480

8.

Бишкек шаары

183

34459

9.

Ош шаары

84

16411

 

Республика боюнча:

1834

220012

 

Бүгүнкү күндө МЧББУда тарбиялоо-билим берүү процесси (менчигинин түрүнө карабастан) Кыргыз Республикасынын "Мектепке чейинки билим берүү жана балдарды багуу" мамлекеттик стандартынын талаптарына ылайык жүргүзүлүүдө, төмөнкүдөй программалар менен  жөнгө салынат:

-  Базалык (жалпы өнүктүрүүчү) мектепке чейинки курактагы балдарды тарбиялоо, окутуу жана өнүктүрүү программасы Л.В. Усенко, Г.С. Сейдекулова, 2014-ж.; 

- Жалпы өнүктүрүүчү (базалык) 6-7 жаштагы балдарды мектепке даярдоо  программасы Л.В. Усенко, Г.С. Сейдекулова, Т.В. Знакомская 2008;

- 3 төн 6 жашка чейинки балдарды өнүктүрүү «Балалык» программасы;

- “Наристе” балдарды мектепке чейинки даярдоо (480 саат) программасы;

- “Алтын ачкыч” ОМК.

 

 

 

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар