Маалыматтык саясат бөлүмү
Маалыматтык саясат бөлүмү

Көрүлдү: 4737

PISA-2025

Кыргыз билим берүү академиясы https://kao.kg/pisa/

Билим берүүнүн сапатын баалоо жана маалыматтык технологиялар улуттук борбору
https://ncokoit.kg/index.php?page=71
https://ncokoit.kg/index.php?page=76

Дүйнөлүк банктын долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү
https://edu.gov.kg/posts/2602/
https://edu.gov.kg/organizations/43/posts/2603/

"Кут билим" https://kutbilim.kg/analytics/inner/pisa-izild-s-n-azyrtan-dayardyk-k-r-l/

видео https://www.youtube.com/watch?v=OeNzbERNifY

 

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар