Маалыматтык саясат бөлүмү
Маалыматтык саясат бөлүмү

Көрүлдү: 178

Жашыл билим берүү

Билим берүү уюмдарынын экологиялык сабаттуулукту жогорулатуу боюнча аткарылып жаткан иш-аракеттерин чагылдыруу үчүн Facebook-тагы топ - https://www.facebook.com/groups/jashylbilimilim

 

ЧУА:

КР Президентинин Жарлыгы "Улуттук тазалык күнү жана 2023-2025-жылдар мезгилине тиричилик калдыктарын иштетүү боюнча натыйжалуу инфраструктура түзүү боюнча иш-аракеттер планы жөнүндө" 2022-жылдын 6-сентябры ПЖ № 305 - https://cbd.minjust.gov.kg/5-9990/edition/1186488/kg

КР Министрлер Кабинетинин Тескемеси 2022-ж. 5-апрели №171-т - https://cbd.minjust.gov.kg/57-18312/edition/1165628/kg

КР Министрлер Кабинетинин Тескемеси 2024-ж. 16-февралы №57-т - https://cbd.minjust.gov.kg/57-19094/edition/3149/kg

КР Президентинин Жарлыгы "2022-жылды Тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыялоо жөнүндө" 2022-жылдын 31-январы ПЖ № 17 - https://cbd.minjust.gov.kg/430836/edition/1123493/kg

КР Министрлер Кабинетинин Тескемеси 2022-жылдын 1-марты № 95-т - https://cbd.minjust.gov.kg/57-18286/edition/1151848/kg

 
 
Климаттын өзгөрүшү маселелери боюнча маалымдама:.
Кыргызча - https://www.undp.org/.../klimattyk-terminderdin-sozdugu...
Орусча - https://www.undp.org/.../klimattyk-terminderdin-sozdugu...
Англисче - https://climatepromise.undp.org/.../climate-dictionary...
 
 
Видео:
Жашылдандыруу - https://fb.watch/ru2K9Y8CrT/
Таза энергия булактары -https://fb.watch/ru2XTnS63z/
Фильтр - https://fb.watch/ru32FXgA6h/
Унаа - https://fb.watch/ru317nWjCp/
Таштандыларды кайра иштетүү - Gththttps://fb.watch/ru2LV0-tPb/
Таштандылар - https://fb.watch/ru2_gXfQZC/
 
Бул материалдар тарбиялануучулар жана окуучулар үчүн сабактарды уюштурууга жардам берет деп ишенебиз.

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар