Мектептик, мектептен тышкаркы жана кошумча билим берүү башкармалыгы
Мектептик, мектептен тышкаркы жана кошумча билим берүү башкармалыгы

Көрүлдү: 5306

Мектепте тамактануу

Жалпы билим берүү уюмдарында окуучулардын тамактануусун уюштуруу жөнүндө /media/uploads/2021/12/09/dhakct.docx

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар