Мектептик, мектептен тышкаркы жана кошумча билим берүү башкармалыгы
Мектептик, мектептен тышкаркы жана кошумча билим берүү башкармалыгы

Көрүлдү: 2472

Ош областынын мектептеринин коддору

Ошская область

Наименование области Наименование района Наименование ОМСУ Наименование школы Коды
Ошская Араванский Тепе-Коргон им. Мухаммад Саида  №2 школа гимназия 6001
Ошская Араванский ГУлбаар №48 Гүлбаар ср.школа 6002
Ошская Араванский Интернационал №36 «Эрке Кашка» ср.школа 6003
Ошская Араванский Ак-шар №1 «Тъъ моюн» Гимназия-интернат 6004
Ошская Араванский Жаны-жол №9 «Бостон» ср.школа 6005
Ошская Араванский Ак-шар Арып Сыдыков  №28 ср.школа 6006
Ошская Араванский Араван №45 «Бирлик» нач.школа 6007
Ошская Араванский Жаны-Арык им.Н.Исанов №21 ср.школа 6008
Ошская Араванский Сарай им.Гапар Нарбаев  №43 ср.школа 6009
Ошская Араванский Араван им.Абдулхамид Кадыров  №22 ср.школа 6010
Ошская Араванский Кочубаев №2 Чек-Абад технич. Лицей 6011
Ошская Араванский Кайрагач арык им.Зухрахон Розахунова  №6 ср.школа 6012
Ошская Араванский Араван им.Хабиб Абдуллаев  №13 ср.школа 6013
Ошская Араванский Пахта Абад им.Ибрагим Исаев  №20 ср.школа 6014
Ошская Араванский Тепе-Коргон №7 им.М.Умаров  ср.школа 6015
Ошская Араванский Керкидан №16 Ж.Абдуллаев ср.школа 6016
Ошская Араванский Эсенбай №55 К.Абдыкалыков  ср.школа 6017
Ошская Араванский Ынтымак №46 «Кызыл-Талаа» ср.школа 6018
Ошская Араванский Уйгур-Абад М.Караев  №26 ср.школа 6019
Ошская Араванский Жаны-Абад Мадамин Назаров №8 ср.школа 6020
Ошская Араванский Октьябрь Манас  №18 ср.школа 6021
Ошская Араванский Пахтачы Тойчу Кочубаев  №17 ср.школа 6022
Ошская Араванский Тепе-Коргон С.Мкасымова  №1 ср.школа 6023
Ошская Араванский Тепе-Коргон №29 А.Саламанов ср.школа 6024
Ошская Араванский Достук №41 Достук ср.школа 6025
Ошская Араванский Жеке Мисте Б.Жээналиев  №24 ср.школа 6026
Ошская Араванский Арап №53 «Гулистан»неполн. ср.школа 6027
Ошская Араванский Найман В.И.Ленин  №11 ср.школа 6028
Ошская Араванский Кочубаев М.Улугбек  №4 ср.школа 6029
Ошская Араванский Гулбаар а Токтогул  №10 ср.школа 6030
Ошская Араванский Гулбаар а Т. Бекенов  №31 о.м 6031
Ошская Араванский Чертик К.Мухамедов  №37 нег.м 6032
Ошская Араванский Араван З.М.Бабур 6033
Ошская Араванский Гулбаар а Э.Кебекбаев .№47 неполн. ср.школа 6034
Ошская Араванский Жаркыштак а А.Орозова .нег.ср.школа 6035
Ошская Араванский Какыр Пилтан Амир Темур . №27 о.ср.школа 6036
Ошская Араванский Мангыт А.Эгенов ныдагы №2 6037
Ошская Араванский Араван А.Навои  ср.школа 6038
Ошская Араванский Тепе-коргон а О.Тохтобаев  ср.школа 6039
Ошская Араванский Маданият Х.Анаров  №30 ср.школа 6040
Ошская Араванский Араван С.Шарипов 6041
Ошская Араванский Араван А.Сайдахмов  ср.школа 6042
Ошская Араванский Аччы Т.Айтмов  ср.школа 6043
Ошская Араванский Жаны араван П.Абылкасыомов ср.школа 6044
Ошская Араванский Мангыт А.Эшенкулов  ср.школа 6045
Ошская Араванский Кызыр абад Т.Исмаилов  ср.школа 6046
Ошская Араванский Авиз М.Кадыров ср.школа 6047
Ошская Араванский Сырт Сырт ср.школа 6048
Ошская Араванский Сарыташ Сарыташ ср.школа 6049
Ошская Араванский Кичикалай Т.Осмонов ср.школа 6050
Ошская Араванский Чъгъм Чъгъм 6051
Ошская Араванский с. Көчүбай (Кочубаев) Школа-интернат им. А. Тургунова 6052
Ошская Кара-Кулжинский Жийде Кара-Кулжа району  » Жийде» ср.школа 6053
Ошская Кара-Кулжинский Ынтымак Ынтымак . ср.школа 6054
Ошская Кара-Кулжинский Жаңы-Талап Т. Кулмамов . ср.школа 6055
Ошская Кара-Кулжинский Тоготой М. Байымбетов . ср.школа 6056
Ошская Кара-Кулжинский Октябрь С.Калназаров . ср.школа 6057
Ошская Кара-Кулжинский Кара-Кочкор Ш. Исмаилов . гимназия класстары бар ср.школа 6058
Ошская Кара-Кулжинский Сары-Булак К. Жантошев . ср.школа 6059
Ошская Кара-Кулжинский Ак-Кыя Б. Амиракулов . ср.школа 6060
Ошская Кара-Кулжинский Кара-Кулжа Э.Осмонов . гимназия класстары бар ср.школа 6061
Ошская Кара-Кулжинский Кара-Кулжа О.Сайдилканов . автордук-гимназиясы 6062
Ошская Кара-Кулжинский Кара-Кулжа Б. Эшмамбетов . лицей класстары бар ср.школа 6063
Ошская Кара-Кулжинский Биймырза Б. Бегиев . лицей класстары бар ср.школа 6064
Ошская Кара-Кулжинский Сары-Камыш К. Ормокеев . ср.школа 6065
Ошская Кара-Кулжинский Биринчи май А. Юсупов . ср.школа 6066
Ошская Кара-Кулжинский Биринчи май Субан у Алмас . ср.школа 6067
Ошская Кара-Кулжинский Биринчи май Токтогул . ср.школа 6068
Ошская Кара-Кулжинский Жаңы-Талаа А Мырзаибраимов . ср.школа 6069
Ошская Кара-Кулжинский Калматай А. Калмов . ср.школа 6070
Ошская Кара-Кулжинский Жетим-Дөбө Т.Суранбаев . ср.школа 6071
Ошская Кара-Кулжинский Алтын-Күрөк Кенеш  . ср.школа 6072
Ошская Кара-Кулжинский Түшүнүк Тушунук . ср.школа 6073
Ошская Кара-Кулжинский Кеңеш Ж. Акмалиев . ср.школа 6074
Ошская Кара-Кулжинский Пор Т. Сыдыков  . ср.школа 6075
Ошская Кара-Кулжинский Ылай-Талаа А.Осмонов . ср.школа 6076
Ошская Кара-Кулжинский Ылай-Талаа О. Абдылдаев . ср.школа 6077
Ошская Кара-Кулжинский Сай М. Баыров . ср.школа 6078
Ошская Кара-Кулжинский Шаркыратма Ж. Айтбаев . неполн. ср.школа 6079
Ошская Кара-Кулжинский Сары-Таш Т. Назаров  . нач. ср.школа 6080
Ошская Кара-Кулжинский Жыл-Кол Ж.Ибраимов . неполн. ср.школа 6081
Ошская Кара-Кулжинский Сары-Күңгөй И. Орозалиев . ср.школа 6082
Ошская Кара-Кулжинский Тогуз-Булак Тогуз-Булак . ср.школа 6083
Ошская Кара-Кулжинский Кызыл-Булак К. Чаргынов . ср.школа 6084
Ошская Кара-Кулжинский Тегерек-Саз Б. Эркинбаев . ср.школа 6085
Ошская Кара-Кулжинский Ажике Ж.Калмаев нач. ср.школа 6086
Ошская Кара-Кулжинский Ажике Э.Алиязов нач. ср.школа 6087
Ошская Кара-Кулжинский Токбай-Талаа Б.Исаев . ср.школа 6088
Ошская Кара-Кулжинский Токбай-Талаа М. Абакиров . ср.школа 6089
Ошская Кара-Кулжинский Буйга А. Акмов . ср.школа 6090
Ошская Кара-Кулжинский Үч-Көл Ж. Абидинов . ср.школа 6091
Ошская Кара-Кулжинский Ничке-Суу Ничке-Суу нач. ср.школа 6092
Ошская Кара-Кулжинский Терек-Суу Терек-Суу . ср.школа 6093
Ошская Кара-Кулжинский Сары-Бээ А. Бегитаев . ср.школа 6094
Ошская Кара-Кулжинский Караташ Ы. Жорокулов . ср.школа 6095
Ошская Кара-Кулжинский Көңдүк Нурмам уулу С  . ср.школа 6096
Ошская Кара-Кулжинский Ой-Тал К.Орунбеков . ср.школа 6097
Ошская Кара-Кулжинский Терек А. Абдымомунов . ср.школа 6098
Ошская Кара-Кулжинский Күйө-Таш А. Жаныбаев . ср.школа 6099
Ошская Кара-Кулжинский Коо-Чаты Айдын-Кол . ср.школа 6100
Ошская Кара-Кулжинский Коо-Чаты Сагындык . ср.школа 6101
Ошская Кара-Кулжинский Кайың-Талаа К. Мамаев . ср.школа 6102
Ошская Кара-Кулжинский Сай-Талаа С. Жусуев . ср.школа 6103
Ошская Кара-Кулжинский Кан-Коргон Ж. Мамыр . ср.школа 6104
Ошская Кара-Кулжинский Көгарт Ж. Субанов  . ср.школа 6105
Ошская Кара-Кулжинский Бөрү-Токой Бөрү-Токой нач. ср.школа 6106
Ошская Кара-Кулжинский с. Кара-Кульджа Лицей-интернат им. Ш. Жээнбекова 6107
Ошская Кара-Сууйский Кушбаков к-сү КАРА-СУУ району Владимир Ленин а.ср.школа 6108
Ошская Кара-Сууйский Кара-Суу ш. Захриддин Бабур а.ср.школа 6109
Ошская Кара-Сууйский РТС Каримжан Рахимов а.ср.школа 6110
Ошская Кара-Сууйский Кушбаков к Манас ср.школа 6111
Ошская Кара-Сууйский Кара-Суу ш. Хафиз Турсунов нег.м. 6112
Ошская Кара-Сууйский Кара-Суу ш. №134 негизги мектеп 6113
Ошская Кара-Сууйский Жылкелди а Токтомуса Алимбеков а.ср.школа 6114
Ошская Кара-Сууйский Ак-Таш Артыкбай Шеркулов а.ср.школа 6115
Ошская Кара-Сууйский Кашкар-Кыштак Алишер Навои а.ср.школа 6116
Ошская Кара-Сууйский Мөнөк Абилаз Эшмов а.ср.школа 6117
Ошская Кара-Сууйский Кашкар-Кыштак Юрий Гагарин а.ср.школа 6118
Ошская Кара-Сууйский Кенжекул Топчубай Юнусов а.ср.школа 6119
Ошская Кара-Сууйский Жар-Ооз Сооронбай Жусуев а.ср.школа 6120
Ошская Кара-Сууйский Бек-Жар Туголбай Сакыев а.ср.школа 6121
Ошская Кара-Сууйский Кашкар-Кыштак №122 ср.школа 6122
Ошская Кара-Сууйский Зарбдор Чынгыз Айтмов а.ср.школа 6123
Ошская Кара-Сууйский Жим Абдулхамид Чолпон а.ср.школа 6124
Ошская Кара-Сууйский Кызыл-Мээнет Кызыл-Мээнет а.о.м 6125
Ошская Кара-Сууйский Нариман Турсунали Сулайманов а.ср.школа 6126
Ошская Кара-Сууйский ВЛКСМ ВЛКСМ ср.школа 6127
Ошская Кара-Сууйский Жим Хабибулла Тажимов а.ср.школа 6128
Ошская Кара-Сууйский Нурдор Хакимжан  Мирзажанов а.ср.школа 6129
Ошская Кара-Сууйский Лангар Жумабай Култаев а.ср.школа 6130
Ошская Кара-Сууйский Тажик-Абад Розубай Халбаев  а.ср.школа 6131
Ошская Кара-Сууйский Каратай Адилбек Султанов а.ср.школа 6132
Ошская Кара-Сууйский Жаңы-маала Мирзо Турсун Заде н.м. 6133
Ошская Кара-Сууйский Кызыл-Абад Эркин  Кыргызстан ср.школа 6134
Ошская Кара-Сууйский Ачы Беш Мойнок ср.школа 6135
Ошская Кара-Сууйский Алим-Төбө Алим-Төбө ср.школа 6136
Ошская Кара-Сууйский Сары-Талаа Мкерим Кайыков ср.школа 6137
Ошская Кара-Сууйский Шарк Хамза Хакимзаде а.ср.школа 6138
Ошская Кара-Сууйский Падаван Абдирашид Парпиев а.ср.школа 6139
Ошская Кара-Сууйский Кош-Таш Ибн Сино а.ср.школа 6140
Ошская Кара-Сууйский Бабалашкар №125 Боболашкар  ср.школа 6141
Ошская Кара-Сууйский Фуркат Тойчу Алтыбаев а.ср.школа 6142
Ошская Кара-Сууйский Медресе Кумар Момбекова а.ср.школа 6143
Ошская Кара-Сууйский Маданият Тешебай Мусаев а.ср.школа 6144
Ошская Кара-Сууйский Топ-Терек Топ -Терек ср.школа 6145
Ошская Кара-Сууйский Фуркат №124 Фурк ср.школа 6146
Ошская Кара-Сууйский Мачак №132 ср.школа 6147
Ошская Кара-Сууйский Жаңы-Турмуш Мурхон Сабиров а.ср.школа 6148
Ошская Кара-Сууйский Жаңы-Кыштак Омарбек Дка  а.ср.школа 6149
Ошская Кара-Сууйский Кызыл байрак Мамалиев а.ср.школа 6150
Ошская Кара-Сууйский Керме-Тоо Рыспай Насыров а.ср.школа 6151
Ошская Кара-Сууйский Дадабаев а. Турсунбай Өмүрзаков а.ср.школа 6152
Ошская Кара-Сууйский Кызыл-Байрак Камил  Мкеримов а.о.м 6153
Ошская Кара-Сууйский Андижан Айбек ср.школа 6154
Ошская Кара-Сууйский Сүрөт-Таш Сүрөт-Таш ср.школа 6155
Ошская Кара-Сууйский Бостон №110 Мамахан  Газиев ср.школа 6156
Ошская Кара-Сууйский Учар “Учар” о. м. 6157
Ошская Кара-Сууйский Кызыл-Байрак Орунбай Курбанбаев а.ср.школа 6158
Ошская Кара-Сууйский Бодур-Таш Нурлан Сайдиев а.ср.школа 6159
Ошская Кара-Сууйский Озгур “Ак Буура ”ср.школа 6160
Ошская Кара-Сууйский Чайчи а. Саидбек  Нышанбаев а.ср.школа 6161
Ошская Кара-Сууйский Алп-Ордо а. Насирдин Бапыгулов а.ср.школа 6162
Ошская Кара-Сууйский Бөрү Арзибай Саипов а.ср.школа 6163
Ошская Кара-Сууйский Кызыл-Туу Эргеш Алыкулов а.ср.школа 6164
Ошская Кара-Сууйский Арал Мамазим Заиров а.ср.школа 6165
Ошская Кара-Сууйский Кожо-Келен Султан Ибраимов а.ср.школа 6166
Ошская Кара-Сууйский Алчалуу Айбаш Семетеев а.ср.школа 6167
Ошская Кара-Сууйский Кара-Гур  “Кара Гур” ср.школа 6168
Ошская Кара-Сууйский Андагул Жээналы Шериев ср.школа 6169
Ошская Кара-Сууйский Бөдөнө айы №135 Бөдөнө ср.школа 6170
Ошская Кара-Сууйский Большевик Токтогул Сылганов а.о.м 6171
Ошская Кара-Сууйский Кызыл-Кошчу Жоомарт Бөкөнбаев а.о.м 6172
Ошская Кара-Сууйский Маданият Маданият о.м 6173
Ошская Кара-Сууйский Мамажан Туркбай Бердибеков а.о.м 6174
Ошская Кара-Сууйский Калинин Абдыраман Смов а.о.м 6175
Ошская Кара-Сууйский Агартуу  “Агартуу” о.м 6176
Ошская Кара-Сууйский Питомник “Питомник” ср.школа 6177
Ошская Кара-Сууйский Кызыл-Сарай Кызыл-Сарай ср.школа 6178
Ошская Кара-Сууйский Ак-Жар Завидин Төрөбеков а.ср.школа 6179
Ошская Кара-Сууйский Бирдик Бирдик негизги м. 6180
Ошская Кара-Сууйский Гайрат Гайр ср.школа 6181
Ошская Кара-Сууйский Зарбалик Зарбалик ср.школа 6182
Ошская Кара-Сууйский Коммунизм Коммунизм ср.школа 6183
Ошская Кара-Сууйский Кызыл-Шарк Хайтахун Таширов ср.школа 6184
Ошская Кара-Сууйский Присавай Жусуп Турусбеков ср.школа 6185
Ошская Кара-Сууйский Савай Кызыл –Кыргызстан ср.школа 6186
Ошская Кара-Сууйский Кең-Сай Кең-Сай ср.школа 6187
Ошская Кара-Сууйский Кыдырша Кыдырша ср.школа 6188
Ошская Кара-Сууйский Стант Пионердин 50 жылд. ср.школа 6189
Ошская Кара-Сууйский Октябрь  Сапарбек Аристанбеков ср.школа 6190
Ошская Кара-Сууйский Киров Айдар Рахманалиев а.ср.школа 6191
Ошская Кара-Сууйский Тельман Эрнест Тельман а.ср.школа 6192
Ошская Кара-Сууйский Эркин Садык Мамов а.ср.школа 6193
Ошская Кара-Сууйский Конурат Носа Калмурзаев а.ср.школа 6194
Ошская Кара-Сууйский Присавай №131 ср.школа 6195
Ошская Кара-Сууйский Баш-Булак Насыр Пиримбердиев а.о.м 6196
Ошская Кара-Сууйский  Кара-Согот Орозбек Кожошев а.о.м 6197
Ошская Кара-Сууйский Талдык Исраил Сулайманов а.о.м 6198
Ошская Кара-Сууйский Садырбай Аман Жунусов а.о.м 6199
Ошская Кара-Сууйский Кызыл Ордо Кызыл Ордо  о.м 6200
Ошская Кара-Сууйский Ачы Темирбай Шамырбеков а.ср.школа 6201
Ошская Кара-Сууйский Эшме Абдыразак Муров  а.ср.школа 6202
Ошская Кара-Сууйский Жаңы-Турмуш Алыкул Осмонов а.ср.школа 6203
Ошская Кара-Сууйский Отуз-Адыр Медет Жаманкулов а.ср.школа 6204
Ошская Кара-Сууйский Кыш-Абад Мам Тешебаев а.ср.школа 6205
Ошская Кара-Сууйский Кара-Дөбө Мамасалы Тешебаев а.ср.школа 6206
Ошская Кара-Сууйский Отуз-Адыр Отуз-Адыр о.м 6207
Ошская Кара-Сууйский Савай-Арык СШ им Ж. Атабаева 6208
Ошская Кара-Сууйский Кызыл-Абад Камчыбек Зулпиев  ср.школа 6209
Ошская Кара-Сууйский Жаны-Кызылсуу СШ 70 лет Октбября 6210
Ошская Кара-Сууйский Тынчтык  Саид Бекмуров  ср.школа 6211
Ошская Кара-Сууйский Сары-Колот Касымалы Жантөшев а.ср.школа 6212
Ошская Кара-Сууйский Курбан-Кара Насирдин Исанов а.ср.школа 6213
Ошская Кара-Сууйский Шералы Абдираим Кулботоев а.ср.школа 6214
Ошская Кара-Сууйский Тооккана №128  ср.школа 6215
Ошская Кара-Сууйский Тойчу а. Тойчу ср.школа 6216
Ошская Кара-Сууйский Ак-Колот Сыбалды Карыбеков 6217
Ошская Кара-Сууйский Асан-Чек Сыдык  Алайчы а.ср.школа 6218
Ошская Кара-Сууйский Мады 3-интерноционал ср.школа 6219
Ошская Кара-Сууйский Каарман Бектемир Азизов а.ср.школа 6220
Ошская Кара-Сууйский Учкун Учкун ср.школа 6221
Ошская Кара-Сууйский Жоош Жоош  ср.школа 6222
Ошская Кара-Сууйский Лаглан Лаглан ср.школа 6223
Ошская Кара-Сууйский Тээке Лапин к.Бегайым а.ср.школа 6224
Ошская Кара-Сууйский Мады Курманжан Дка а.о.м 6225
Ошская Кара-Сууйский Кызыл-Тал Кызыл-Тал негизги м 6226
Ошская Кара-Сууйский Чагыр  Шабы Жумаев а.о.м 6227
Ошская Кара-Сууйский Правда Бусара Абдрхаманова а.ср.школа 6228
Ошская Кара-Сууйский Жаңы-Арык Ибрагим Кулбаев а.ср.школа 6229
Ошская Кара-Сууйский Ак-Терек Ак-Терек ср.школа 6230
Ошская Кара-Сууйский Сай №127  ср.школа 6231
Ошская Кара-Сууйский Таш-Арык Каныбек Абдылдаев 6232
Ошская Кара-Сууйский с. Жоош Кара-Суйская школа-интернат для глухих детей 6233
Ошская Кара-Сууйский г. Кара-Суу Школа-интернат им. К. Жакыпова 6234
Ошская Кара-Сууйский с. Кашка-Кыштак №61 гимназия-интернат им. Д. Султанова 6235
Ошская Ноокатский Ноокат К. Абдылакимов . Көк-Бел ср.школа 6236
Ошская Ноокатский Ноокат Насирдин Исанов . ср.школа 6237
Ошская Ноокатский Ноокат Кайынды т.о.м 6238
Ошская Ноокатский Ноокатский А. Осмонов . ср.школа 6239
Ошская Ноокатский Ноокат Кожон Жолдошов . ср.школа 6240
Ошская Ноокатский Ноокат Алтын-Казык ср.школа 6241
Ошская Ноокатский Ноокатский Ломоносов . ср.школа 6242
Ошская Ноокатский Ноокат  А.Чынгараев .ср.школа 6243
Ошская Ноокатский Ноокатский Кожеке ср.школа 6244
Ошская Ноокатский Ноокат Байыш . ср.школа 6245
Ошская Ноокатский Ноокат Кичик-Алай башт.ср.школа 6246
Ошская Ноокатский Ноокат  «Дары-Суу» ср.школа 6247
Ошская Ноокатский Ноокатский Шаңкол ср.школа 6248
Ошская Ноокатский Ноокат  «Арбын» ср.школа 6249
Ошская Ноокатский Ноокат  Ж.Нышанов . ср.школа 6250
Ошская Ноокатский Ноокат  «Ак-Чабуу» ср.школа 6251
Ошская Ноокатский Ноокат Актерек башт.ср.школа 6252
Ошская Ноокатский Ноокатский  К. Бобулов . “Баргы” ср.школа 6253
Ошская Ноокатский Ноокатск Б. ишев . Ср.школа 6254
Ошская Ноокатский Ноокат  «Кашкалдак” ср.школа 6255
Ошская Ноокатский Ноокат  С. Зулпуев . Айбек  ср.школа 6256
Ошская Ноокатский Ноокат  Калдай ср.школа 6257
Ошская Ноокатский Ноокат Ибрагим уулу Ысмайыл . ср.школа 6258
Ошская Ноокатский Ноокат  “Үч-Бай” ср.школа 6259
Ошская Ноокатский Ноокат Б.Абдиев . ср.школа 6260
Ошская Ноокатский Ноокат Карагой башт.ср.школа 6261
Ошская Ноокатский Ноокат  Сы Токторов . ср.школа 6262
Ошская Ноокатский Ноокат Тайлакбай Темиралиев ср.школа 6263
Ошская Ноокатский Ноокат Тажибай . Ср.школа 6264
Ошская Ноокатский Ноокат Абдижалал Парпиев -гимназия 6265
Ошская Ноокатский Ноокат Келдибек Каримов . ср.школа 6266
Ошская Ноокатский Ноокат  «Борко» лицейи 6267
Ошская Ноокатский Ноокат Чон Кыштоо  башт.ср.школа 6268
Ошская Ноокатский Ноокат Курак –Тектир ср.школа 6269
Ошская Ноокатский Ноокат Камчы Жунусов . ср.школа 6270
Ошская Ноокатский Ноокат А.Мамыров . ср.школа 6271
Ошская Ноокатский Ноокат Чечме –Сай ср.школа 6272
Ошская Ноокатский Ноокат  “ Нойгут” ср.школа 6273
Ошская Ноокатский Ноокат  А.Усонбаев . “Арал” ср.школа 6274
Ошская Ноокатский Ноокат  Алишер  Навои . ср.школа 6275
Ошская Ноокатский Ноокат Абу Райхан Беруний . ср.школа 6276
Ошская Ноокатский Ноокат «Кара Кокту» ср.школа 6277
Ошская Ноокатский Ноокат Ал-Хоразмий . гимназия 6278
Ошская Ноокатский Ноокат  «Беш-Тал» ср.школа 6279
Ошская Ноокатский Ноокат А.Мирмахмудов . башт.мектеп 6280
Ошская Ноокатский Ноокатский Кодирий . ср.школа 6281
Ошская Ноокатский Ноокатский Капчыгай башт.ср.школа 6282
Ошская Ноокатский Ноокатский Н Пазылов башт.ср.школа 6283
Ошская Ноокатский Ноокатский Буудайлык 6284
Ошская Ноокатский Ноокатский Н.К.Крупская . ср.школа 6285
Ошская Ноокатский Ноокат А.Абдувоитов . ср.школа 6286
Ошская Ноокатский Ноокат  Абдустар Абдуллаев . ср.школа 6287
Ошская Ноокатский Ноокат  Хашимжан  Самиев . ср.школа 6288
Ошская Ноокатский Ноокатский Академик Т. Садыков . Корком-сурот мектеп-интерны 6289
Ошская Ноокатский Ноокат Режап. Хужамов . ср.школа 6290
Ошская Ноокатский Ноокат Гафур Гулям . ср.школа 6291
Ошская Ноокатский Ноокат  «Чили-Сай» ср.школа 6292
Ошская Ноокатский Ноокат  «Беш Коргон» ср.школа 6293
Ошская Ноокатский Ноокат «Герейт-Шорон» ср.школа 6294
Ошская Ноокатский Ноокат  Б.Осмонов . ср.школа 6295
Ошская Ноокатский Ноокат У.Салиева . ср.школа 6296
Ошская Ноокатский Ноокат Анарбай  Эшов . ср.школа 6297
Ошская Ноокатский Ноокат Додон ср.школа 6298
Ошская Ноокатский Ноокат Муктар Бостонбаев . ср.школа 6299
Ошская Ноокатский Ноокат Жайылма ср.школа 6300
Ошская Ноокатский Ноокат  Саид Баюми . “Каракечит” ср.школа 6301
Ошская Ноокатский Ноокат Кеңеш (Төөлөс) ср.школа 6302
Ошская Ноокатский Ноокат  Апшыр-а т.ср.школа 6303
Ошская Ноокатский Ноокат Төрөбай Бекиев . ср.школа 6304
Ошская Ноокатский Ноокат Жоомарт Бөкөнбаев . ср.школа 6305
Ошская Ноокатский Ноокат Эркин Эргешов . ср.школа 6306
Ошская Ноокатский Ноокат Келдибек Колдошов ср.школа 6307
Ошская Ноокатский Ноокат  Т.Айбашев . ср.школа 6308
Ошская Ноокатский Ноокат Камал Надиров . ср.школа 6309
Ошская Ноокатский Ноокат Кулуштан ср.школа 6310
Ошская Ноокатский Ноокат “Баглан” ср.школа 6311
Ошская Ноокатский Ноокат  Беш-Буркан ср.школа 6312
Ошская Ноокатский Ноокат  «Арык-Бою» ср.школа 6313
Ошская Ноокатский Ноокат  Төрөбай Кулов . ср.школа 6314
Ошская Ноокатский Ноокат  Каримберди т.ср.школа 6315
Ошская Ноокатский Ноокат  «Нарай» ср.школа 6316
Ошская Ноокатский Ноокат  Каныбек Асранов . ср.школа 6317
Ошская Ноокатский Ноокат Кызыл Дөбө ср.школа 6318
Ошская Ноокатский Ноокат Орнок ср.школа 6319
Ошская Ноокатский Ноокатский М Улугбек . ср.школа 6320
Ошская Ноокатский Ноокатский Темир-Корук . ср.школа 6321
Ошская Ноокатский Ноокат  М.Эргашев . ср.школа 6322
Ошская Ноокатский Ноокатский Амир-Темур . ср.школа 6323
Ошская Ноокатский Ноокат Кызыл-Тейит ср.школа 6324
Ошская Ноокатский Ноокат Мамкарим  Мырзакаримов . ср.школа 6325
Ошская Ноокатский Ноокат «Сахоба» лицейи 6326
Ошская Ноокатский Ноокатский Н.Найманбаев . ср.школа 6327
Ошская Ноокатский Ноокатский Агар башт ср.школа 6328
Ошская Ноокатский Ноокат  “А.Калыкулов” .башт.ср.школа 6329
Ошская Ноокатский Ноокат «Кенеш» ср.школа 6330
Ошская Ноокатский Ноокат  «Ой-Талаа» ср.школа 6331
Ошская Ноокатский Ноокат “Жаш” т.ср.школа 6332
Ошская Ноокатский Ноокат  Г.Эргешов . “Бел-Орук” ср.школа 6333
Ошская Ноокатский Ноокат Күнгөй-нуру башт ср.школа 6334
Ошская Ноокатский Ноокат  Көк-Жар гимназия класстары инновациялык  ср.школа 6335
Ошская Ноокатский Ноокат  Мраим Мамытов . “Жийде” ср.школа 6336
Ошская Ноокатский Ноокат  Бактыбай Маипов . Алашан ср.школа 6337
Ошская Ноокатский Ноокат  “Борбаш” ср.школа 6338
Ошская Ноокатский Ноокатский Маданият ср.школа 6339
Ошская Ноокатский Ноокат Каранай т.ср.школа 6340
Ошская Ноокатский Ноокат Дедекбубу т.ср.школа 6341
Ошская Ноокатский Ноокатский Ак-Өтөк башт.ср.школа 6342
Ошская Ноокатский Ноокат  «Найман» ср.школа 6343
Ошская Ноокатский Ноокат Улуу-Тоо т.ср.школа 6344
Ошская Ноокатский с. Кара-Таш Лицей-интернат «Ноокат» 6345
Ошская Ноокатский с. Гулистан Гимназия-интернат им. М. Гапарова 6346
Ошская Ноокатский с. Ак-Чал Лицей-интернат при школе им. М. Кудайбердиева 6347
Ошская Ноокатский г. Ноокат Школа-интернат-санаторий им. Токтогула 6348
Ошская Ноокатский г. Ноокат Художественная школа-интернат при НАХ КР 6349
Ошская Узгенский Коммунист Озгонский район Т.Машрапов 6350
Ошская Узгенский Мырза-Аке М.Нурбаев 6351
Ошская Узгенский Мырза-аке А.Калмурзаев 6352
Ошская Узгенский Мырза-Аке К.Раимбеков гимн. 6353
Ошская Узгенский Бабур С.Мойдунов 6354
Ошская Узгенский Адыр М.Сулайманов 6355
Ошская Узгенский Комсомол А.Маматов 6356
Ошская Узгенский Кандава Б.Монолов 6357
Ошская Узгенский Чечебай Чечебай б.м. 6358
Ошская Узгенский Большевик С.Эшматов 6359
Ошская Узгенский Ак-Жар М.Кулуев 6360
Ошская Узгенский Какыр Сыбалды уулу Ж. 6361
Ошская Узгенский Семиз-Кол Н.Кайназаров 6362
Ошская Узгенский Шамал-Терек Р.Конкошев 6363
Ошская Узгенский Ничке-Сай Э.Атакулов 6364
Ошская Узгенский Тоо-Дыйкан Жаныбек Казы 6365
Ошская Узгенский Кызыл-Чарба М.Сагынова 6366
Ошская Узгенский Салам-Алик Раимбек Сыбалды у. 6367
Ошская Узгенский Ак-терек Ак-Терек 6368
Ошская Узгенский Кош-Этер Т.Борубаев 6369
Ошская Узгенский Араголь Ж.Боконбаев 6370
Ошская Узгенский 15 жаш Ж.Примкулов 6371
Ошская Узгенский Боксо-Жол Т.Толонбаев 6372
Ошская Узгенский Чымбай Т.Сарыков 6373
Ошская Узгенский Жаныбек Казы Г.Титов 6374
Ошская Узгенский Озгоруш Ж.Шеркулов 6375
Ошская Узгенский Бахмал Бахмал 6376
Ошская Узгенский Жазы А.Абдукеримов 6377
Ошская Узгенский Кызыл-Дыйкан Ж.Абдрасулов 6378
Ошская Узгенский Кара-Дыйкан Т.Ташмаматов 6379
Ошская Узгенский Жээренчи Ж.Мойдунов 6380
Ошская Узгенский Жылалды Жылалды 6381
Ошская Узгенский Красный Маяк А.Торогелдиев 6382
Ошская Узгенский Кальта Ж.Абжапаров 6383
Ошская Узгенский Прогресс Т.Орозов 6384
Ошская Узгенский Эркин-Тоо С.Турдуев 6385
Ошская Узгенский Кызыл-Тоо Кызыл-Тоо 6386
Ошская Узгенский Ак -Кыя М.Ибраимов 6387
Ошская Узгенский Донуз-Тоо К.Курманбеков б.м. 6388
Ошская Узгенский Жылалды Ж.Маматжанов 6389
Ошская Узгенский Шоро-Башат Т.Асранов 6390
Ошская Узгенский Бостон О.Жусупбеков 6391
Ошская Узгенский Шоро-Башат Карахонид лицей 6392
Ошская Узгенский Ана-Кызыл А.Омурзаков 6393
Ошская Узгенский Кыймыл С.Ормонов б.м. 6394
Ошская Узгенский Шоро-Башат Ж.Даликулов б.м. 6395
Ошская Узгенский Кенеш И.Базаркулов 6396
Ошская Узгенский Жаны Жол К.Кулматов 6397
Ошская Узгенский Кыргызстан Усон уулу Жаныш 6398
Ошская Узгенский Корсети Чомо Баатыр 6399
Ошская Узгенский Жангакты К.Тиленбаев 6400
Ошская Узгенский Ийри-Суу К.Ботояров 6401
Ошская Узгенский Кара-Колот Октябрь Туусу б.м. 6402
Ошская Узгенский Орказган №18 Ийри-Суу т.э.ср.школа 6403
Ошская Узгенский Ак-Терек №2 А.Сазыев б.м. 6404
Ошская Узгенский Чоку Бий №39 В.И.Ленин 6405
Ошская Узгенский Уч Тапкыр И.Жумабаев 6406
Ошская Узгенский Остуруу Ш.Турсунбаев б.м. 6407
Ошская Узгенский Токтогул Д.Шопоков 6408
Ошская Узгенский Алтыбай М.Жолдошалиев 6409
Ошская Узгенский Кайрат С.Жаныбеков 6410
Ошская Узгенский Аюу Б.Тешебаев 6411
Ошская Узгенский Кутурган Б.Келдибаев 6412
Ошская Узгенский Заргер А.Турабаев 6413
Ошская Узгенский Ничке-Сай С.Кадыров 6414
Ошская Узгенский Шералы К.Рысбаев 6415
Ошская Узгенский Кароол М.Ботобеков 6416
Ошская Узгенский Мырза-Арык Б.Асранкулов 6417
Ошская Узгенский Куршаб Токтогул 6418
Ошская Узгенский Куршаб А.Тангатаров гимн. 6419
Ошская Узгенский Куршаб Ы.Бектемиров 6420
Ошская Узгенский Куршаб №5 В.И.Ленин 6421
Ошская Узгенский Шагым К.Эрматов 6422
Ошская Узгенский Эрдик Ш.Эгемжаров 6423
Ошская Узгенский Кайнар Кайнар б.м. 6424
Ошская Узгенский Курбу-Таш К.Калмурзаев 6425
Ошская Узгенский Туз-Бел Т.Турдубаев 6426
Ошская Узгенский Уч-Капчал Т.Оморкулов 6427
Ошская Узгенский Ак-Терек П.Жакыпов 6428
Ошская Узгенский Киров Кысык-Алма 6429
Ошская Узгенский Каратарык Т.Жоробеков 6430
Ошская Узгенский Кысык-Алма А.Ташмамов б.м. 6431
Ошская Узгенский К.Маркс А.Чиркешов б.м. 6432
Ошская Узгенский Куршаб А.Толонов 6433
Ошская Узгенский Эски Покровка М.Тешебаев 6434
Ошская Узгенский Алга К.Ботобекова 6435
Ошская Узгенский Кызыл-Октябрь О.Жакыпов 6436
Ошская Узгенский Кызыл-сенир П.Жолдошев 6437
Ошская Узгенский Кочко-Ата К.Омурзаков 6438
Ошская Узгенский Беш абышка А.Жунусов т.э.ср.школа 6439
Ошская Узгенский Кремль А.Машрапов б.м. 6440
Ошская Узгенский Токой О.Максутов б.м. 6441
Ошская Узгенский Ийрек (Ункур) Кызыл-Абад 6442
Ошская Узгенский Элчибек Ж.Малабаев т.э.ср.школа 6443
Ошская Узгенский с. Мырза-Аке Мырза-Акинская школа-интернат им.М. Разакова для детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей 6444
Ошская Чон-Алайский Дароот-Коргон А.у.Саит 6445
Ошская Чон-Алайский с.Дароот-коргон А.Мурзакулов 6446
Ошская Чон-Алайский с.Жаш-Тилек З.Каримбеков 6447
Ошская Чон-Алайский Чак Кък-Суу 6448
Ошская Чон-Алайский Кызыл-Эшме Ы.у.Келдибек 6449
Ошская Чон-Алайский Жар-Башы Н.Кармышев 6450
Ошская Чон-Алайский Кулчу Кулчу 6451
Ошская Чон-Алайский Кашка-Суу Э.у.Максбек 6452
Ошская Чон-Алайский Ачык-Суу Ж.Бъкънбаев 6453
Ошская Чон-Алайский Кара-кабак «Кара-кабак 6454
Ошская Чон-Алайский Жайылма Жайылма 6455
Ошская Чон-Алайский Кабык Кабык 6456
Ошская Чон-Алайский Кара-теит Ак-Суу 6457
Ошская Чон-Алайский Кара-мык Ленин 6458
Ошская Чон-Алайский Жекенди Кыргызстан 6459
Ошская Чон-Алайский Шибээ Т.у.Гапар 6460
Ошская Чон-Алайский Чулук С.Осмонов 6461
Ошская гор. Узген гор. Узген өзгөн шаары С.Шарипов а ср.школа 6462
Ошская гор. Узген гор. Узген В.И.Ленин  ср.школа 6463
Ошская гор. Узген гор. Узген Бабур  ср.школа 6464
Ошская гор. Узген гор. Узген Чынгыз Айтмов  ср.школа 6465
Ошская гор. Узген гор. Узген Амир Темур  ср.школа 6466
Ошская гор. Узген гор. Узген Алишер Навои  ср.школа 6467
Ошская гор. Узген гор. Узген №7 гиназия 6468
Ошская гор. Узген гор. Узген Курманжан Дка   ср.школа 6469
Ошская Алайский Гүлчө М.Адышев ..м.г. 6470
Ошская Алайский Гүлчө Т. Отунчиев .ср.школа 6471
Ошская Алайский Гүлчө Т.Сопиев .м.л. 6472
Ошская Алайский Гүлчө Парманас  .ср.школа 6473
Ошская Алайский Чакмак С.Молдокулов .н.м. 6474
Ошская Алайский Курманжан-Датка А.Ысманов .ср.школа 6475
Ошская Алайский Таш-Короо И.Адишев .ср.школа 6476
Ошская Алайский Жылы-Суу Б.Аданбаева .ср.школа 6477
Ошская Алайский Курманжан-Датка А.Мадалиев .н.м. 6478
Ошская Алайский Кен-Жылга Ж.Алимов .ср.школа 6479
Ошская Алайский Таш-Кыя К.Тайчабаров .ср.школа 6480
Ошская Алайский Тогуз-Булак А.Бекташев .ср.школа 6481
Ошская Алайский .1-Май Ж.Орозов .ср.школа 6482
Ошская Алайский Кен-Жылга М.Маназаров .н.м 6483
Ошская Алайский Кабылан-Көл Э.Мурзаев .ср.школа 6484
Ошская Алайский Күңгөй Күнгөй б.м. 6485
Ошская Алайский Арпа-Тектир Арпа – Тектир ср.школа 6486
Ошская Алайский Боз-Караган М.Ташиев .ср.школа 6487
Ошская Алайский Аюу-Тапан Сиев.Ш. .ср.школа 6488
Ошская Алайский Миязды К.Турганбаев .ср.школа 6489
Ошская Алайский Ленин-Жолу Курманжан дка .ср.школа 6490
Ошская Алайский Коммунизм С.Торошев .ср.школа 6491
Ошская Алайский Кара-Токту А.Бейшеев .н.м. 6492
Ошская Алайский Жаңы-Алай С.Ашимов .ср.школа 6493
Ошская Алайский Жаңы-Арык И.Умаров .ср.школа 6494
Ошская Алайский Арзикулу Ж.Бубаев .ср.школа 6495
Ошская Алайский Кара-Суу Ж.Кыпыева .ср.школа 6496
Ошская Алайский Кум-Шоро Кум – Шоро  ср.школа 6497
Ошская Алайский Тамга-Терек Будалык  нач.школа. 6498
Ошская Алайский Кызыл-Коргон С.Жаанбаев  .ср.школа 6499
Ошская Алайский Мурдаш А.Жээнбеков .о.м 6500
Ошская Алайский Күң-Элек С.Карыев  .ср.школа 6501
Ошская Алайский Тоо-Ашкан Тоо – Ашкан  нач.школа. 6502
Ошская Алайский Чоң-Бүлөлү Б.Нармов  .ср.школа 6503
Ошская Алайский Кичи- Бүлөлү А.Арзиев  .ср.школа 6504
Ошская Алайский Кошулуш Ж.Исаева  .ср.школа 6505
Ошская Алайский Сопу-Коргон Токтогул .ср.школа 6506
Ошская Алайский Терек К.Султанов .ср.школа 6507
Ошская Алайский Чий-Талаа Б.Абжапаров  .ср.школа 6508
Ошская Алайский Аскалы Ленин  .ср.школа 6509
Ошская Алайский Таргалак Таргалак нач.школа. 6510
Ошская Алайский Көлдүк Колдук нач.школа. 6511
Ошская Алайский Жергетал М.Абдразаков нач.школа. 6512
Ошская Алайский Кичи-Кара-Кол Т.Жумабаев  .ср.школа 6513
Ошская Алайский Чоң-Кара-Кол Маданият ср.школа 6514
Ошская Алайский Кызыл-Алай Кызыл – Алай  ср.школа 6515
Ошская Алайский Ак-Босого А.Тукеев  .ср.школа 6516
Ошская Алайский Нура Ы.Мону  .ср.школа 6517
Ошская Алайский Сары-Таш  К.Эсенов .о.м 6518
Ошская Алайский Талды-Суу С.Умарходжаева .ср.школа 6519
Ошская Алайский Арча-Булак Арча – Булак  н .м. 6520
Ошская Алайский Сары-Могол Х.Алимсейитов  .ср.школа 6521
Ошская Алайский с. Гулчо №4 лицей-интернат им. Кадырмамат у. А. 6522
Ошская Кара-Сууйский   №133  Кайрагач 6523
Ошская Кара-Сууйский   № 139 6524
Ошская Ноокат Барын айылы Таш-Коргон мектеп гимназиясы 6525

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар