Мектептик, мектептен тышкаркы жана кошумча билим берүү башкармалыгы
Мектептик, мектептен тышкаркы жана кошумча билим берүү башкармалыгы

Көрүлдү: 2193

Жалал-Абад областынын мектептеринин коддору

Жалалабадская область

Наименование области Наименование района Наименование ОМСУ Наименование школы Коды
Ж-Абадская Ноокенский с.Масы сш№1им.Боконбаева 4001
Ж-Абадская Ноокенский с.Масы сш №2 им Ногоевой 4002
Ж-Абадская Ноокенский с.Масы сш№3 им Алибева 4003
Ж-Абадская Ноокенский с. Кызыл-Туу сш.№25 Кызыл-Туу 4004
Ж-Абадская Ноокенский с.Масы сш №29 им.Мырзаходжаев 4005
Ж-Абадская Ноокенский с. Беш-Жыгыч нсш №45 Беш-Жыгач 4006
Ж-Абадская Ноокенский с. Сай-Маала нш.Апыртан 4007
Ж-Абадская Ноокенский с. ШайДан сш№ 4 А.Сатарова 4008
Ж-Абадская Ноокенский с. Тоскоол сш №5 им.Токторбаева 4009
Ж-Абадская Ноокенский с. Бирдик сш №27 Бирдик 4010
Ж-Абадская Ноокенский с. Молдо-Жалил сш №30 им.Дамашова 4011
Ж-Абадская Ноокенский с. ШайДан –Сай сш.№ 31им.Татыкулова 4012
Ж-Абадская Ноокенский с. Жаңы-Турмуш сш №35 им Суйоркулова 4013
Ж-Абадская Ноокенский с. Тотонбай сш № 42 им Давлетова 4014
Ж-Абадская Ноокенский с. Тоскоол нш им Арапова 4015
Ж-Абадская Ноокенский с. Шалка сш № 6 Арал 4016
Ж-Абадская Ноокенский с. ПараканДа нсш№36 им.Мамаева 4017
Ж-Абадская Ноокенский с. Кара-Булак нсш №43 Ак-Жол 4018
Ж-Абадская Ноокенский с. Арал сш №7им.Торогелдиева 4019
Ж-Абадская Ноокенский с.Жогорку Арал сш.№ 8 им Орозматова 4020
Ж-Абадская Ноокенский с. Черемушка сш №13 им Рахманжана 4021
Ж-Абадская Ноокенский с. Ноокен сш №22 имАбдрахманова 4022
Ж-Абадская Ноокенский с. Рахманжан сш.№37 им.Токтоболота 4023
Ж-Абадская Ноокенский с. Аримжан сш №9 им Паяза 4024
Ж-Абадская Ноокенский с. Сакалды сш №10 им Абдыразакова 4025
Ж-Абадская Ноокенский с. Кызыл-Кыргызстан сш №11 им Алиева 4026
Ж-Абадская Ноокенский с. Чоң-Багыш сш №12 им.Султанова 4027
Ж-Абадская Ноокенский с. Кызыл-Аскер сш №38 им.Тургунбаева 4028
Ж-Абадская Ноокенский с. Сакалды СШ №48 им.Матсакова 4029
Ж-Абадская Ноокенский с. Бөбүй нш Бобуй 4030
Ж-Абадская Ноокенский с. Сакалды нш Сай-Бою 4031
Ж-Абадская Ноокенский г.Кочкор-Ата сш.№14 им.Губкина 4032
Ж-Абадская Ноокенский г.Кочкор-Ата сш.№15 им.Семетея 4033
Ж-Абадская Ноокенский г.Кочкор-Ата сш.№28 Ч.Айтматова 4034
Ж-Абадская Ноокенский с.Кыла сш №16 им.Турусбекова 4035
Ж-Абадская Ноокенский с.Кыла сш № 17 Кыла 4036
Ж-Абадская Ноокенский с.Чек сш.№23 им.Жунусаалы 4037
Ж-Абадская Ноокенский с.Жазгак сш.№34 Жазгак 4038
Ж-Абадская Ноокенский с.Бостон сш.№44 им.Акчабаева 4039
Ж-Абадская Ноокенский с.Бүргөнду сш.№18 им.МолДалиева 4040
Ж-Абадская Ноокенский с.Бүргөнду сш.№19 им.Казакова 4041
Ж-Абадская Ноокенский с. Ношкен . сш.№20 им.Матмуса 4042
Ж-Абадская Ноокенский с. Кызыл-Кыя сш.№24 им.Каипова 4043
Ж-Абадская Ноокенский с. Жеңиш сш.№32 Жениш 4044
Ж-Абадская Ноокенский с.Курама сш.№33 Д.Садырбаева 4045
Ж-Абадская Ноокенский с.Ношкен сш.№39 им.Зайнидинова 4046
Ж-Абадская Ноокенский с.Ууру-Жар нсш Толомырзаева 4047
Ж-Абадская Ноокенский с.Кыпчак-Талаа нсш Ташиева 4048
Ж-Абадская Ноокенский с.Бүргөндү нш.им.Акамбаева 4049
Ж-Абадская Ноокенский с.Ынтымак сш.№21 им Фурката 4050
Ж-Абадская Ноокенский с.Достук сш №26 им.Анаркулова 4051
Ж-Абадская Ноокенский с.Кызыл-Туу сш №40 им.Токтогула 4052
Ж-Абадская Ноокенский с.Кудук-Сай нсш №41 им.Осмонова 4053
Ж-Абадская Ноокенский г. Кочкор-Ата Гимназия-интернат им. Н. Исанова 4054
Ж-Абадская Ноокенский с. ШайДан Ноокенская специальная общеобразовательная (вспомогательная школа-интернат им. Ж. Ниязова 4055
Ж-Абадская Базаркоргонский Кайырма СШ №5 им Токтогула 4056
Ж-Абадская Базаркоргонский Жараке СШ №6 им Б.Осмонова 4057
Ж-Абадская Базаркоргонский Колот СШ №35 им Т у Исак 4058
Ж-Абадская Базаркоргонский Жаңы-Акман СШ №51 им О.Палванова 4059
Ж-Абадская Базаркоргонский Көлмө НШ им Б.Абдрахманова 4060
Ж-Абадская Базаркоргонский Таш-Булак НСШ им З.Мураталиевав 4061
Ж-Абадская Базаркоргонский Гумкана СШ №18 им А.Тагаева 4062
Ж-Абадская Базаркоргонский Арстанбап СШ №19 им Арсланбоб 4063
Ж-Абадская Базаркоргонский Жай-Терек СШ №29 им Монокбаева 4064
Ж-Абадская Базаркоргонский Бел-Терек СШ №39 Бел-Терек 4065
Ж-Абадская Базаркоргонский Кош-Терек НСШ Коштерек 4066
Ж-Абадская Базаркоргонский Арстанбап СШ №34 им Ю.Исламова 4067
Ж-Абадская Базаркоргонский Базар-Коргон СШ №1 им Макаренко 4068
Ж-Абадская Базаркоргонский Базар-Коргон СШ  №2 им А.Нишанбаева 4069
Ж-Абадская Базаркоргонский Базар-Коргон СШ №3 им З.Бабура 4070
Ж-Абадская Базаркоргонский Базар-Коргон СШ №4 им А.Навоии 4071
Ж-Абадская Базаркоргонский Беш-БаДам СШ №23 им А.Эралиева 4072
Ж-Абадская Базаркоргонский Жети-Кошкон СШ №24 им  С. НурДавлетова 4073
Ж-Абадская Базаркоргонский Базар-Коргон СШ №26 им А.ХуДайбердиева 4074
Ж-Абадская Базаркоргонский Базар-Коргон СШ №30 им О.Атабекова 4075
Ж-Абадская Базаркоргонский МТФ . НСШ им Т.Жумабаева 4076
Ж-Абадская Базаркоргонский Сай-Коргон НСШ им Колдошова 4077
Ж-Абадская Базаркоргонский Бешик-Жон СШ №7 им М.Мамбеталиева 4078
Ж-Абадская Базаркоргонский Карача СШ №8 им Карача 4079
Ж-Абадская Базаркоргонский Баймундуз СШ №22 им Т у Камал 4080
Ж-Абадская Базаркоргонский Жон СШ №42 им К. Сооронбаева 4081
Ж-Абадская Базаркоргонский Абдраимов а СШ №11 им М.Алыкулова 4082
Ж-Абадская Базаркоргонский Абдраимов СШ №12 им Капарбек 4083
Ж-Абадская Базаркоргонский Шыдыр СШ №13 им Б.Анаркулова 4084
Ж-Абадская Базаркоргонский 1-май . СШ №14 1-Мая 4085
Ж-Абадская Базаркоргонский Кызыл-Октябрь СШ №25 им К.Артыгалиева 4086
Ж-Абадская Базаркоргонский Аук СШ №31 им Б.Абдрахманова 4087
Ж-Абадская Базаркоргонский Үч-Булак СШ №38 им А.Осмонова 4088
Ж-Абадская Базаркоргонский Могол СШ №40 им Белинского 4089
Ж-Абадская Базаркоргонский Сеитказы СШ №47 имСаипова 4090
Ж-Абадская Базаркоргонский Тандоо НСШ им Исманова 4091
Ж-Абадская Базаркоргонский Суу-Башы НСШ им А.Юсупова 4092
Ж-Абадская Базаркоргонский Кеңгоо СШ№52  им  К.Бакиева 4093
Ж-Абадская Базаркоргонский Үч-Булак НСШ им  К.Салбанова 4094
Ж-Абадская Базаркоргонский Аркалык НСШ им Б.Абдрашова 4095
Ж-Абадская Базаркоргонский Кызыл-Үнкүр СШ №21 им С.Ташиева 4096
Ж-Абадская Базаркоргонский Жаз-Кечүү СШ №48 им .Чыйбылова 4097
Ж-Абадская Базаркоргонский Көк-Тонду СШ №15 им Жумалы 4098
Ж-Абадская Базаркоргонский Чарбак СШ №16 им К.Рахманова 4099
Ж-Абадская Базаркоргонский Ооган-Талаа СШ №17  им С.Далбаеа 4100
Ж-Абадская Базаркоргонский Чкалов СШ №28 им А.Шеркулова 4101
Ж-Абадская Базаркоргонский Чарбак СШ №36 им С.Балтабаева 4102
Ж-Абадская Базаркоргонский Кара-Ой СШ №41 им Жусубалы у Колдош 4103
Ж-Абадская Базаркоргонский Кызыл-Суу СШ №50 им М.Кадырова 4104
Ж-Абадская Базаркоргонский Кызыл-Ай СШ №9 им Ж.Асанова 4105
Ж-Абадская Базаркоргонский Хажир-Абад СШ №10 им М.Фрунзе 4106
Ж-Абадская Базаркоргонский Жаны-Абад СШ №37 им Сайдыкум 4107
Ж-Абадская Базаркоргонский Чек СШ №43 им Улугбек 4108
Ж-Абадская Базаркоргонский Жаш-Ленин СШ №49 им У.Сыдыкова 4109
Ж-Абадская Базаркоргонский Турпак-Коргон НШ им Абдыкеримов 4110
Ж-Абадская Базаркоргонский Дүкүр НШ  им Дукур 4111
Ж-Абадская Базаркоргонский Чон-Курулуш СШ №44 им Т.Жумабаева 4112
Ж-Абадская Базаркоргонский Каба СШ № 20 им А.МахмаДалиев 4113
Ж-Абадская Базаркоргонский Көк-Алма СШ № 27 им Р.Чойбекова 4114
Ж-Абадская Базаркоргонский Каба СШ №32 им Ж.Канашева 4115
Ж-Абадская Базаркоргонский Каба СШ №33 им Ж.Турусбекова 4116
Ж-Абадская Базаркоргонский Каба СШ №45 им А.Тарыхчиева 4117
Ж-Абадская Базаркоргонский Кыргоо СШ №46 Кыргоо 4118
Ж-Абадская Базаркоргонский Каба СШ №53 им М.Эргешова 4119
Ж-Абадская Базаркоргонский  с. Базар-Коргон Школа-гимназия-интернат имени Жоомарта Боконбаева 4120
Ж-Абадская Чаткальский с.Чакмак-Суу . ош Чакмак-Суу 4121
Ж-Абадская Чаткальский с.Башкы-Терек . сш Башкы-Терек 4122
Ж-Абадская Чаткальский с.Коргон-Сай . сш им К.Акназарова 4123
Ж-Абадская Чаткальский с.Каныш-Кыя . сш Кайын-Суу 4124
Ж-Абадская Чаткальский с.Каныш-Кыя . сш им.С.Байдоолотов 4125
Ж-Абадская Чаткальский с.Каныш-Кыя . сш им А.Баймырзаев 4126
Ж-Абадская Чаткальский с.Айгыржал . ош им Ж.Ташкеев 4127
Ж-Абадская Чаткальский с.Айгыржал . сш им Исмаил уулу Матиш 4128
Ж-Абадская Чаткальский с.Айгыржал . ош А.Айымбетов 4129
Ж-Абадская Чаткальский с.Жаны-Базар . сш им Т.Жаналиев 4130
Ж-Абадская Чаткальский с.Курулуш . сш им С.Мырзалиев 4131
Ж-Абадская Чаткальский с. Ак-Таш . сш им К.Усупбеков 4132
Ж-Абадская Чаткальский с.Терек-Сай . сш им А.Чымканаева 4133
Ж-Абадская Чаткальский с.Терек-Сай . сш Терек-Сай 4134
Ж-Абадская Чаткальский с.Кызыл-Токой . сш им Б.Камчыбекова 4135
Ж-Абадская Чаткальский с.Сумсар . сш Сумсар 4136
Ж-Абадская Чаткальский с.Шекафтар . сш им Ю.А.Гагарина 4137
Ж-Абадская Чаткальский с.ЧанДалаш . нш им Б.Шерматов 4138
Ж-Абадская Чаткальский с. Шекафтар Гимназия-интернат им. В.Ленина 4139
Ж-Абадская Сузакский Сузак сш.№2 им.Мирзарахима Хакимова «Дома-Ата» 4140
Ж-Абадская Сузакский Достук сш. №42 им. Т.Мурсалиева 4141
Ж-Абадская Сузакский СадДа ош №103 «СадДа» 4142
Ж-Абадская Сузакский Жаны-Дыйкан сш.№29 Т.Муратов 4143
Ж-Абадская Сузакский Камыш Башы сш.№73 им. ХамиДа Алимжана 4144
Ж-Абадская Сузакский Сузак сш.№16 им. Сайдуллы Акбарова 4145
Ж-Абадская Сузакский Жаны-Дыйкан ош №97 им. А.Сабитова 4146
Ж-Абадская Сузакский Сузак сш.№1 им. Мадумар -Ата 4147
Ж-Абадская Сузакский Благовещинка сш. №22  им.А.П.ГайДара 4148
Ж-Абадская Сузакский Сузак сш. №65 им. А.Юнусова 4149
Ж-Абадская Сузакский Сузак №90 им. Манаса 4150
Ж-Абадская Сузакский Арал сш №36 им.  Г.Гуляма 4151
Ж-Абадская Сузакский Жерге  Тал сш.№11 им.М.Орозаиевой 4152
Ж-Абадская Сузакский Мазар Булак сш. №101 им.ШабДанова 4153
Ж-Абадская Сузакский Жалгыз Жангак сшг №10 «Кок-Арт» 4154
Ж-Абадская Сузакский Жалгыз Жангак ош. №100 им Б.Торогелдиева 4155
Ж-Абадская Сузакский Уч-Малай ош. №53 им. Ш.Кенжакулова 4156
Ж-Абадская Сузакский         Орто-Сай сш №51 им. С.Жээнбекова 4157
Ж-Абадская Сузакский Ленинское сш №27 им. Ю.Гагарина 4158
Ж-Абадская Сузакский Жыгач-Коргон сш.№25 А.Тажибаева 4159
Ж-Абадская Сузакский Күмүш-Азиз сш.№94  имАйбека 4160
Ж-Абадская Сузакский Күмүш-Азиз сш.№15 М.Юсуповой 4161
Ж-Абадская Сузакский Кургак -Кол ош.№93 им. А.Хакимова 4162
Ж-Абадская Сузакский Тотуя сш.№75 им. Мирзо- Улугбека 4163
Ж-Абадская Сузакский Ырыс №34 Ырыс атынДагы жалпы билим. Берүүчү орто мектеп 4164
Ж-Абадская Сузакский МасаДан сш.№44 им. Фурката 4165
Ж-Абадская Сузакский Жар-Кыштак сшг.№5 им.З.М Бабура 4166
Ж-Абадская Сузакский Жар-Кыштак ош. №104  им.Х. ХолДарова 4167
Ж-Абадская Сузакский Домор сш. №24 им. Г.Бакиевой 4168
Ж-Абадская Сузакский ЛавДан-Кара сш.№78 им.З.Бакирова 4169
Ж-Абадская Сузакский Жашасын сш. №89 им. П.Жуманазарова 4170
Ж-Абадская Сузакский Дмитревка ош №49  им. 40- лет Октября 4171
Ж-Абадская Сузакский Ынтымак сш №96  им. М.Торомаматова 4172
Ж-Абадская Сузакский Чолок-Терек сш. №81 им. Т.Идирисовой 4173
Ж-Абадская Сузакский Таш-Булак сш. №23  «Таш-Булак» 4174
Ж-Абадская Сузакский Кызыл-Туу сш. №99  «Багыш» 4175
Ж-Абадская Сузакский Октябрское сш №33 им. Р.Исманалиева 4176
Ж-Абадская Сузакский Октябрское сш. №9 им. И.В.Мичурина 4177
Ж-Абадская Сузакский Беш-Бала сш. №8 им. У.Абдукаимова 4178
Ж-Абадская Сузакский Кул-Байлуу сш. №50 им. Т.Тайгараева 4179
Ж-Абадская Сузакский Багыш сш. №52 им. Т.Арзыкуловой 4180
Ж-Абадская Сузакский Сафаровка сш. №39 им. Ш.Базарбаева 4181
Ж-Абадская Сузакский Чек сш. №38  им. Д.Жунусова 4182
Ж-Абадская Сузакский Мундуз сш. №69 им. Ж.Узакова 4183
Ж-Абадская Сузакский Кыдырша сш. №72 К.ЮлДашева 4184
Ж-Абадская Сузакский Жийде сш.№7  им. Ж.Турусбекова 4185
Ж-Абадская Сузакский Бек-Абад сшг. №4  им.Б.Шамшиева 4186
Ж-Абадская Сузакский Озбек -Абад ош. №105 «Абад « 4187
Ж-Абадская Сузакский Бек-Абад сш. №88 им. С.Атабекова 4188
Ж-Абадская Сузакский Найман нш. №98   «Найман» 4189
Ж-Абадская Сузакский Ширин ош. №106   «Ширин» 4190
Ж-Абадская Сузакский Жийде сш. №33   «Жийде» 4191
Ж-Абадская Сузакский Арал сш. №20 им.  М.Маткеримова 4192
Ж-Абадская Сузакский Тош сш. №18 им.  А.Караева 4193
Ж-Абадская Сузакский Тош сш. №68 им.  К.Сартбаева 4194
Ж-Абадская Сузакский Арал сш.№19 им.  А.Абдукаимова 4195
Ж-Абадская Сузакский Тош сш. №92  «Ак-Сай» 4196
Ж-Абадская Сузакский Чангыр-Таш сшг. №3   «Чангыр-Таш» 4197
Ж-Абадская Сузакский Таран-Базар сш. №40 им.  М.Камбарова 4198
Ж-Абадская Сузакский Кара-Чолок ош.№54   им. Ысмайыла 4199
Ж-Абадская Сузакский Саты сш. №57  «Саты» 4200
Ж-Абадская Сузакский Жоон -Кунгой сш. №28 им. Т.Кочкорова 4201
Ж-Абадская Сузакский Калмак -Кырчын сш. №17  им. О.Тажибаева 4202
Ж-Абадская Сузакский Таран-Базар нш №109 им. К.Осмоналиев 4203
Ж-Абадская Сузакский Жоон-Кунгой нш. № 107 им. К.Тайгараева 4204
Ж-Абадская Сузакский Канжыга ош. №55 им.П.Ташматова 4205
Ж-Абадская Сузакский Мундуз сш.№94 им.Калымбетова 4206
Ж-Абадская Сузакский Орто -Азия сш. №13 им. А.Базарова 4207
Ж-Абадская Сузакский Бостон сш.№30 им. Х.Кенжаева 4208
Ж-Абадская Сузакский Ак-Баш сш. №63 им. Э.Төрөбаева 4209
Ж-Абадская Сузакский Кызыл-Сенир сш. №31 им. Ы.Чанакова 4210
Ж-Абадская Сузакский Бостон №75 К.Эрматов ат.ж.л. 4211
Ж-Абадская Сузакский Талаа -Булак сш. №80 им. К.Төрөмаматов 4212
Ж-Абадская Сузакский Соку-Таш сш №14  им. К.Абдраимова 4213
Ж-Абадская Сузакский Кок-Булак сш.№76 им. А. Матиева 4214
Ж-Абадская Сузакский Кара-Кол ош №70 им. Ж. Омуралиева 4215
Ж-Абадская Сузакский Ак- Булак сш №45 им.А.Осмонова 4216
Ж-Абадская Сузакский Жаы_Ачы сш №83 им.З.Жамашева 4217
Ж-Абадская Сузакский Таштак сш. №86 им. О.Муратова 4218
Ж-Абадская Сузакский Чоко-Добо сш. №26  им.Хамзы. 4219
Ж-Абадская Сузакский Комсомол сш. №35 «Комсомол». 4220
Ж-Абадская Сузакский Мин-Орук шг №6 им.Т.Темирбаева 4221
Ж-Абадская Сузакский Мин-Орук сш. №71 им.Н.Алыкулова 4222
Ж-Абадская Сузакский Улгу сш. №21 им. С.Эшматова 4223
Ж-Абадская Сузакский Тобой сш. №77  им. Т.Байзакова 4224
Ж-Абадская Сузакский Чокмор сш. №46 им. Б.Алыкулова 4225
Ж-Абадская Сузакский Сай сш. №64 им.Токтогула 4226
Ж-Абадская Сузакский Турк-Абат сш. №102 им.М.Сарыкова 4227
Ж-Абадская Сузакский Маркай нш №108  им. Садырбаева 4228
Ж-Абадская Сузакский Ачы ош №110 им.К.Осмонова 4229
Ж-Абадская Сузакский Таштак сш. №85  «Ынтымак» 4230
Ж-Абадская Сузакский Ак -Тоок сшг.№12 им. Ш.Абдраманова 4231
Ж-Абадская Сузакский Каду сш.№67  им.Т.Каипова 4232
Ж-Абадская Сузакский Кыз-Кол сш.№79 им.Д. Шопокова 4233
Ж-Абадская Сузакский Кара-Март сш.№32 им.А.Жапарбаева 4234
Ж-Абадская Сузакский Кара- Март сш.№62 им.К.Бакиева 4235
Ж-Абадская Сузакский Кашка -Терек сш №37 им. А.Мамбетаипова 4236
Ж-Абадская Сузакский Сары -Булак сш.№66 им.З.Саралаева 4237
Ж-Абадская Сузакский Кара-Булак сш. №59 «Кара-Булак» 4238
Ж-Абадская Сузакский Катыранкы сш.№58 им.О.Абдыкамалова 4239
Ж-Абадская Сузакский Ак- Булак сш. №82 им.Б.Камбарова 4240
Ж-Абадская Сузакский Кызыл-Кыя сш. №84 им.М.Токтогулова 4241
Ж-Абадская Сузакский Жаны-Айыл ош. №87 «Келечек» 4242
Ж-Абадская Сузакский Кара-Алма сш.№41 им.Т.Кубатбекова 4243
Ж-Абадская Сузакский Кара-Алма ош.№97  им.Багыш агай 4244
Ж-Абадская Сузакский Орток сш.№61 им. Т.Алыбаева 4245
Ж-Абадская Сузакский с. Сафаровка Октябрьский детский дом им. Ж. Боконбаева 4246
Ж-Абадская Сузакский с. Бостон Лицей-интернати им. К. Эрматова 4247
Ж-Абадская Сузакский с. Бостон им Карабаев Исраил Сш№43 4469
Ж-Абадская Аксыйский г.Кербен сш.№1 им.С.Качикеева 4248
Ж-Абадская Аксыйский г.Кербен сш.№35 им.Т.Уметалиева 4249
Ж-Абадская Аксыйский г.Кербен сш.№36 им.Ж.Боконбаева 4250
Ж-Абадская Аксыйский г.Кербен сш.№6 им.Н.Мамбетова 4251
Ж-Абадская Аксыйский с.Жетиген сш.№27 им А.Жоробекова 4252
Ж-Абадская Аксыйский г.Кербен сш.№45 им.А.Бегимкулова 4253
Ж-Абадская Аксыйский с. Курулуш сш№49 им.В.Д.Линский 4254
Ж-Абадская Аксыйский с. Жардуу-Колот осн.шк.№48 им.К.Омуралиева 4255
Ж-Абадская Аксыйский с.Мамай осн.шк.№52-Мамай 4256
Ж-Абадская Аксыйский с.Туюк-Жар сш.№26 им.У.Турдубаева 4257
Ж-Абадская Аксыйский с.Жаны-Айыл сш №28 им.М. Шатманова 4258
Ж-Абадская Аксыйский с.Кара-Тобо сш.№29 Кара -Тобо 4259
Ж-Абадская Аксыйский с.Кара-Башат сш №53 им.З.Кутмановой 4260
Ж-Абадская Аксыйский с.Олон-Булак осн.шк №55им.К.Абдырахманова 4261
Ж-Абадская Аксыйский с.Жерге-Тал сш.№4им.А. Эрматова 4262
Ж-Абадская Аксыйский с.Кызыл-Капчыгай сш.№24Кызыл Капчыгай 4263
Ж-Абадская Аксыйский с.Бозбиек сш.№37 Алтынай 4264
Ж-Абадская Аксыйский с.Авлетим сш.№5 им.А. Кабаева 4265
Ж-Абадская Аксыйский с.Мукур сш.№25им К. Алымкулова 4266
Ж-Абадская Аксыйский с.Байгашка-Терек сш.№21 им.Ы.Акылбекова 4267
Ж-Абадская Аксыйский с.Дейрес сш.№40 им.Нузуп Бий 4268
Ж-Абадская Аксыйский с.Итагар сш.№43 им. А.Батыркулова 4269
Ж-Абадская Аксыйский с.Чон-Таш сш.№51 им.Молдо-Багыш 4270
Ж-Абадская Аксыйский с.Кара-Жыгач сш.№23 им. К.Чекирова 4271
Ж-Абадская Аксыйский с.Сыны сш.№3 им.А.Молдокеева 4272
Ж-Абадская Аксыйский с.ДарДак-Добо осн.шк.№64 им.А.Кулубаева 4273
Ж-Абадская Аксыйский с.Жаны-Жол сш.№10 им.Ж.Мамытбекова 4274
Ж-Абадская Аксыйский с.Кой-Таш сш.№13 им.К.Керимбекова 4275
Ж-Абадская Аксыйский с.Терс сш.№47 им.Ж.Кожобекова 4276
Ж-Абадская Аксыйский с.Таштак осн.шк.№62 им.Р.Темирова 4277
Ж-Абадская Аксыйский с.Кара-Суу сш.№9им.Женижок 4278
Ж-Абадская Аксыйский с.ЧалдыДа сш.№15 им Б.Минбаева 4279
Ж-Абадская Аксыйский с.Кожо-Ата сш.№46 им.А.Жаныбекова 4280
Ж-Абадская Аксыйский с.Кызыл-Кол сш.№31 им.К.Кенжебаева 4281
Ж-Абадская Аксыйский с.Турдук осн.шк.№56 им.К.Кулназарова 4282
Ж-Абадская Аксыйский с.Кара-Суу сш.№58 им.Э.Четинбаева 4283
Ж-Абадская Аксыйский с.Ак-Терек ср.шк.№63 им.К.Сапаралиева 4284
Ж-Абадская Аксыйский .сКызыл-Туу сш.№38 им.С. Айтиева 4285
Ж-Абадская Аксыйский с.Жол-Сай сш.№18 им.Э.Арстанбаева 4286
Ж-Абадская Аксыйский с.Жылгын сш.№19 им.М.Барпиева 4287
Ж-Абадская Аксыйский с.Аркыт сш.№30 Аркыт 4288
Ж-Абадская Аксыйский с.Семет сш.№7 им.Ш. Тойматова 4289
Ж-Абадская Аксыйский с.Атана сш.№11 им.Т. Мавлянова 4290
Ж-Абадская Аксыйский с.Мундуз сш.№22 им.С.Жээнбаева 4291
Ж-Абадская Аксыйский .сУлук сш №8 им.Ж.Султанова 4292
Ж-Абадская Аксыйский .сТоктогул сш.№65 им.С.Жоробаева 4293
Ж-Абадская Аксыйский с.Торук сш.№33 им. А.Сулайманкулова 4294
Ж-Абадская Аксыйский с.Ак-жол сш.№17 им.М.Сыдыкова 4295
Ж-Абадская Аксыйский с.Тегене сш.№16им.Т.Тыныбекова 4296
Ж-Абадская Аксыйский с.Райкомол сш.№20 им.О Ташкулова 4297
Ж-Абадская Аксыйский с.Шынаа н.ш.№59 им.Жолдошова 4298
Ж-Абадская Аксыйский с.Жолборсту осн.шк.№41 им.Ж.Орозалиева 4299
Ж-Абадская Аксыйский с.Разан-Сай н.ш.№57 им.А.Жуманазарова 4300
Ж-Абадская Аксыйский с.Кечуу осн.шк.№44 им.А.Мырзабекова 4301
Ж-Абадская Аксыйский с.Ак-Сай сш.№2 им.А.Осмонбекова 4302
Ж-Абадская Аксыйский с.Жаны-Талап сш.№12 им.К.Шеркулова 4303
Ж-Абадская Аксыйский с.Нарын сш.№34 им.Н Мешкова 4304
Ж-Абадская Аксыйский с.Кум сш №32 им.О.Кочконова 4305
Ж-Абадская Аксыйский с.Нарын сш.№42 им.Т.Сатылганова 4306
Ж-Абадская Аксыйский с.Кызыл-Жар сш.№39им.С.Шатманова 4307
Ж-Абадская Аксыйский с.Жылкол сш.№50 им.Токтогул ажы 4308
Ж-Абадская Аксыйский с.Мор-Булак осн.шк №51 им.Рыскулова 4309
Ж-Абадская Аксыйский с.Кызыл-Жар сш.№61 им.Р.Солпуева 4310
Ж-Абадская Аксыйский с.Ак-Сай  сш.№60 им.Ж.Наркулова 4311
Ж-Абадская Аксыйский г. Кербен Лицей-Интернат им. Ж. Мавлянова 4312
Ж-Абадская Ала-Букинский  Ала-Букинский  район сш им.Т. Балтагулова №1 4313
Ж-Абадская Ала-Букинский  Ала-Букинский  район сш им. А. Тураббаева  №2 4314
Ж-Абадская Ала-Букинский  Ала-Букинский  район сш им. Н. Орзалиева  №3 4315
Ж-Абадская Ала-Букинский  Ала-Букинский  район сш им. А.  Акпаралиев №4 4316
Ж-Абадская Ала-Букинский  Ала-Букинский  район сш им. А. Навои  №15 4317
Ж-Абадская Ала-Букинский  Ала-Букинский  район сш им. Ж. Бөкөнбаев №16 4318
Ж-Абадская Ала-Букинский  Ала-Букинский  район осн.шк. Р.Абдысаматова №44 4319
Ж-Абадская Ала-Букинский  Ала-Букинский  район  сш им. Ы. Чангылов №5 4320
Ж-Абадская Ала-Букинский  Ала-Букинский  район сш им.М. Эргешов  №6 4321
Ж-Абадская Ала-Букинский  Ала-Букинский  район сш им. Н. Бекменбетов № 7 4322
Ж-Абадская Ала-Букинский  Ала-Букинский  район .сш.им Октябрь № 8 4323
Ж-Абадская Ала-Букинский  Ала-Букинский  район сш им. Сафед-Булан гим.№ 35 4324
Ж-Абадская Ала-Букинский  Ала-Букинский  район сш им. А. Юсупалиев №10 4325
Ж-Абадская Ала-Букинский  Ала-Букинский  район сш им А.Атамов № 12 4326
Ж-Абадская Ала-Букинский  Ала-Букинский  район  сш.им Х.Исаев  № 42 4327
Ж-Абадская Ала-Букинский  Ала-Букинский  район  сш.им  Ч. Айтматов № 40 4328
Ж-Абадская Ала-Букинский  Ала-Букинский  район осн.шк. Багы-Шамал № 46 4329
Ж-Абадская Ала-Букинский  Ала-Букинский  район  сш.им Т. Жоробаев  №9 4330
Ж-Абадская Ала-Букинский  Ала-Букинский  район  сш.им Д. Осмоналиев №13 4331
Ж-Абадская Ала-Букинский  Ала-Букинский  район  сш.им Н Жайлообаев №13 4332
Ж-Абадская Ала-Букинский  Ала-Букинский  район  сш.им Р. Кулуев №11 4333
Ж-Абадская Ала-Букинский  Ала-Букинский  район   сш.им  М. Сарыбаев №35 4334
Ж-Абадская Ала-Букинский  Ала-Букинский  район осн.шк. Нурмолдо №28 4335
Ж-Абадская Ала-Букинский  Ала-Букинский  район осн.шк.А.Ботоев №34 4336
Ж-Абадская Ала-Букинский  Ала-Букинский  район  сш.им. А.Жуманазаров №17 4337
Ж-Абадская Ала-Букинский  Ала-Букинский  район  сш.им. Ж.Бешимов №18 4338
Ж-Абадская Ала-Букинский  Ала-Букинский  район шк.Үч-Терек №37 4339
Ж-Абадская Ала-Букинский  Ала-Букинский  район нач.шк. Ынтымак №29 4340
Ж-Абадская Ала-Букинский  Ала-Букинский  район  сш.им. М.Алымбеков №19 4341
Ж-Абадская Ала-Букинский  Ала-Букинский  район шк.Ажек №20 4342
Ж-Абадская Ала-Букинский  Ала-Букинский  район шк.Совет №21 4343
Ж-Абадская Ала-Букинский  Ала-Букинский  район шк. Жаны-Шаар №26 4344
Ж-Абадская Ала-Букинский  Ала-Букинский  район  сш.им Ч. Кулумбетов№23 4345
Ж-Абадская Ала-Букинский  Ала-Букинский  район шк. Кара-Ункур №30 4346
Ж-Абадская Ала-Букинский  Ала-Букинский  район сш.им.Айры-Там гим № 39. 4347
Ж-Абадская Ала-Букинский  Ала-Букинский  район нач.шк Э.Бакиев№38 4348
Ж-Абадская Ала-Букинский  Ала-Букинский  район сш.им.С. Токтогул№ 24. 4349
Ж-Абадская Ала-Букинский  Ала-Букинский  район сш.им. М.Турсунбеков №25 4350
Ж-Абадская Ала-Букинский  Ала-Букинский  район шк. Кош-Болот №33 4351
Ж-Абадская Ала-Букинский  Ала-Букинский  район нач шк им Т. Мизираимова №36 4352
Ж-Абадская Ала-Букинский  Ала-Букинский  район нач. шк. им. М. Тойчубеков №45 4353
Ж-Абадская Ала-Букинский  Ала-Букинский  район сш.им А. Жумабаев №22 4354
Ж-Абадская Ала-Букинский  Ала-Букинский  район сш.им Р. Исаков №31 4355
Ж-Абадская Ала-Букинский  Ала-Букинский  район нач.шк  Чон-Сай №32 4356
Ж-Абадская Ала-Букинский  Ала-Букинский  район нач. шк.им.УАзимов№43 4357
Ж-Абадская гор.Кара-Куль гор.Кара-Куль школа-гимназия .№1 им.Токтогула 4358
Ж-Абадская гор.Кара-Куль гор.Кара-Куль Общеобразовательная инновационная школа .№2 им.Ч. Түлөбердиева 4359
Ж-Абадская гор.Кара-Куль гор.Кара-Куль сш.№3 им.Фрунзе 4360
Ж-Абадская гор.Кара-Куль гор.Кара-Куль сш.№4 им.Шопокова 4361
Ж-Абадская гор.Кара-Куль гор.Кара-Куль сш.№5 им.  Хуриева 4362
Ж-Абадская гор.Кара-Куль гор.Кара-Куль сш.№6 им.Темирова Туралы 4363
Ж-Абадская гор.Кара-Куль гор.Кара-Куль нш.№7  им.Мамытова 4364
Ж-Абадская гор.Кара-Куль гор.Кара-Куль нш.№8 им.Бабакана 4365
Ж-Абадская гор. Кок-Жангак гор. Кок-Жангак сш №1 М.В.Фрунзе 4366
Ж-Абадская гор. Кок-Жангак гор. Кок-Жангак СШ-гимназия №2 А.С.Макаренко 4367
Ж-Абадская гор. Кок-Жангак гор. Кок-Жангак Сш № 3 Т.Сатылганова 4368
Ж-Абадская гор. Кок-Жангак гор. Кок-Жангак Сш № 4 Ю.Гагарина 4369
Ж-Абадская гор. Кок-Жангак гор. Кок-Жангак Сш № 6 М.Ломоносова 4370
Ж-Абадская гор.Майлуу-Суу гор.Майлуу-Суу СШ №1 4371
Ж-Абадская гор.Майлуу-Суу гор.Майлуу-Суу СШ №2 4372
Ж-Абадская гор.Майлуу-Суу гор.Майлуу-Суу СШ №3 4373
Ж-Абадская гор.Майлуу-Суу гор.Майлуу-Суу СШ №4 4374
Ж-Абадская гор.Майлуу-Суу гор.Майлуу-Суу СШ №5 4375
Ж-Абадская гор.Майлуу-Суу гор.Майлуу-Суу СШ №7 4376
Ж-Абадская гор.Майлуу-Суу гор.Майлуу-Суу СШ №8 4377
Ж-Абадская гор. Таш-Комур гор. Таш-Комур сш № 1 4378
Ж-Абадская гор. Таш-Комур гор. Таш-Комур сш № 2 4379
Ж-Абадская гор. Таш-Комур гор. Таш-Комур сш № 3 4380
Ж-Абадская гор. Таш-Комур гор. Таш-Комур сш № 4 4381
Ж-Абадская гор. Таш-Комур гор. Таш-Комур сш № 5 4382
Ж-Абадская гор. Таш-Комур гор. Таш-Комур сш № 6 4383
Ж-Абадская гор. Таш-Комур гор. Таш-Комур сш № 7 4384
Ж-Абадская гор. Таш-Комур гор. Таш-Комур сш № 8 4385
Ж-Абадская гор. Таш-Комур гор. Таш-Комур сш № 9 4386
Ж-Абадская гор. Таш-Комур гор. Таш-Комур сш № 10 4387
Ж-Абадская гор. Таш-Комур гор. Таш-Комур сш №11 4388
Ж-Абадская гор. Таш-Комур гор. Таш-Комур сш № 12 4389
Ж-Абадская гор. Таш-Комур гор. Таш-Комур нш № 13 4390
Ж-Абадская гор. Таш-Комур гор. Таш-Комур гимназия  № 14 4391
Ж-Абадская Тогузтороуский с.Казарман . №1  сш. Макмал 4392
Ж-Абадская Тогузтороуский с.Казарман . №2 сш.им. А.Абдраимов 4393
Ж-Абадская Тогузтороуский с.Чет-Булак №3 сш.им.  Б. Урстомбеков 4394
Ж-Абадская Тогузтороуский с.Казарман №4 сш.им. Иманберди уулу Иса 4395
Ж-Абадская Тогузтороуский с.Арал №5 сш.им.  Барктабас 4396
Ж-Абадская Тогузтороуский с.Бирдик №6 сш. Бирдик 4397
Ж-Абадская Тогузтороуский с.Кара-Суу №7 сш.им. Т.Сатыбалдиева 4398
Ж-Абадская Тогузтороуский с.Табылгыты №8 сш.им.  М.Абдыжапарова 4399
Ж-Абадская Тогузтороуский с.Атай №9 сш.им.  Э.Касымалиева 4400
Ж-Абадская Тогузтороуский с.Казарман №10 сш.им.  Азамат уулу К 4401
Ж-Абадская Тогузтороуский с.Кош-Булак №11 сш. Саймалуу-Таш 4402
Ж-Абадская Тогузтороуский с.Додомол №12 сш.им.Ы.Кадыркулова 4403
Ж-Абадская Тогузтороуский с.Карл-Маркс №13 сш.им. М. Жаныбаева 4404
Ж-Абадская Тогузтороуский с.Орнок Начальная шк.Аскалы 4405
Ж-Абадская Токтогульский г.Токтогул сш.им  Токтогул 4406
Ж-Абадская Токтогульский г.Токтогул сш.им №2 Боконбаев 4407
Ж-Абадская Токтогульский г.Токтогул сш.им №5 Турдуманбетов 4408
Ж-Абадская Токтогульский г.Токтогул сш.им №28 Ормонбеков 4409
Ж-Абадская Токтогульский с. Жаны-Жол сш.им №4 Бримкулов 4410
Ж-Абадская Токтогульский с. Жаны-Жол сш.им №6 Мулкубат 4411
Ж-Абадская Токтогульский с. Жаны-Жол сш.им №7 Манас 4412
Ж-Абадская Токтогульский с. Жаны-Жол сш.им №8 А.Иманбаев 4413
Ж-Абадская Токтогульский с. Жаны-Жол сш.им №11 Тешебаев 4414
Ж-Абадская Токтогульский с. Жаны-Жол сш.им № 9 И.Умаров 4415
Ж-Абадская Токтогульский с.Кара-Суу сш.им №10 Казатов 4416
Ж-Абадская Токтогульский с Терек-Суу сш.им №12 Турусбек 4417
Ж-Абадская Токтогульский с Чон-Арык сш.им №13 Коргол 4418
Ж-Абадская Токтогульский с Ак-Тектир сш.им №16 С.Нурманбетов 4419
Ж-Абадская Токтогульский с Чолпон- Ата сш.им №15  Данканай 4420
Ж-Абадская Токтогульский с Мазар -Суу сш.им №14 Жоомарт 4421
Ж-Абадская Токтогульский с Кара-Кунгой сш.им №17 Жаманкулов 4422
Ж-Абадская Токтогульский с Кушчу -Суу сш.им №41 Тоялиев 4423
Ж-Абадская Токтогульский с Котормо  сш.им №18 К.Чокоев 4424
Ж-Абадская Токтогульский с Торкент сш.им №19 Т.Ашыралиев 4425
Ж-Абадская Токтогульский с Торкент сш.им №27 А.Мамыров 4426
Ж-Абадская Токтогульский с Кара -Жыгач сш.им №20 Жундубаев 4427
Ж-Абадская Токтогульский с Совет сш.им №21 Алымбеков 4428
Ж-Абадская Токтогульский с Бел- Алды сш.им №22 Жамгырканов 4429
Ж-Абадская Токтогульский с Совет сш.им №23 Назакеева 4430
Ж-Абадская Токтогульский с Толук сш.им №25 Бекболотов 4431
Ж-Абадская Токтогульский с Толук сш.им №24 Канаша 4432
Ж-Абадская Токтогульский с Сары-Камыш сш.им №26 Эгембердиев 4433
Ж-Абадская Токтогульский с Уч-Терек сш.им №29 Нургазиев 4434
Ж-Абадская Токтогульский с Саргата сш.им №30 Токторалиев 4435
Ж-Абадская Токтогульский с Кызыл-Уран сш.им №32 Бекназар 4436
Ж-Абадская Токтогульский с Кызыл -Уран сш.им №33 Артыкбаев 4437
Ж-Абадская Токтогульский с Жетиген сш.им № 34 Салаев 4438
Ж-Абадская Токтогульский с Ак-Жар сш.им №42 Молдомусаев 4439
Ж-Абадская Токтогульский с Такталык сш.им №43 Дуйшеев 4440
Ж-Абадская Токтогульский с Озгоруш сш.им №36 А.Ибраимов 4441
Ж-Абадская Токтогульский с Озгоруш сш.им №35 Чаргынов 4442
Ж-Абадская Токтогульский с Озгоруш сш.им №31 К.Чодошев 4443
Ж-Абадская Токтогульский с Чонко сш.им №37  Чекиров 4444
Ж-Абадская Токтогульский с Озгоруш сш.им №38 Термечиков 4445
Ж-Абадская Токтогульский с Тельман сш.им №39 Малабай 4446
Ж-Абадская Токтогульский с Чоргочу сш.им №40 ШабДанов 4447
Ж-Абадская гор. Жалал-Абад гор. Жалал-Абад СШ №1 4448
Ж-Абадская гор. Жалал-Абад гор. Жалал-Абад СШ №2 4449
Ж-Абадская гор. Жалал-Абад гор. Жалал-Абад СШ №3 4450
Ж-Абадская гор. Жалал-Абад гор. Жалал-Абад СШ №4 4451
Ж-Абадская гор. Жалал-Абад гор. Жалал-Абад СШ №5 4452
Ж-Абадская гор. Жалал-Абад гор. Жалал-Абад СШ №6 4453
Ж-Абадская гор. Жалал-Абад гор. Жалал-Абад СШ №7 4454
Ж-Абадская гор. Жалал-Абад гор. Жалал-Абад СШ №8 4455
Ж-Абадская гор. Жалал-Абад гор. Жалал-Абад СШ №9 4456
Ж-Абадская гор. Жалал-Абад гор. Жалал-Абад СШ № 10 4457
Ж-Абадская гор. Жалал-Абад гор. Жалал-Абад СШ №11 4458
Ж-Абадская гор. Жалал-Абад гор. Жалал-Абад НСШ №12 4459
Ж-Абадская гор. Жалал-Абад гор. Жалал-Абад СШ №13 4460
Ж-Абадская гор. Жалал-Абад гор. Жалал-Абад СШЛ №14 4461
Ж-Абадская гор. Жалал-Абад гор. Жалал-Абад СШ №16 4462
Ж-Абадская гор. Жалал-Абад гор. Жалал-Абад СШ №17 4463
Ж-Абадская гор. Жалал-Абад гор. Жалал-Абад СШ №18 4464
Ж-Абадская гор. Жалал-Абад гор. Жалал-Абад СШ №19 4465
Ж-Абадская гор. Жалал-Абад гор. Жалал-Абад СШ №21 4466
Ж-Абадская гор. Жалал-Абад гор. Жалал-Абад НСШ №22 4467
Ж-Абадская гор. Жалал-Абад гор. Жалал-Абад Художественная школа-интернат при НАХ КР 4468

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар