Мектептик, мектептен тышкаркы жана кошумча билим берүү башкармалыгы
Мектептик, мектептен тышкаркы жана кошумча билим берүү башкармалыгы

Көрүлдү: 2481

Нарын областынын мектептеринин коддору

Нарынская область

Наименование области Наименование района Наименование ОМСУ Наименование школы Коды
Нарынская Нарынский Жерге-Тал Сш.им.Асанбек Табалдиева 5001
Нарынская Нарынский Кызыл-Жылдыз айылы. Сш.им.Мамыткан Иманалиева 5002
Нарынская Нарынский Жалгыз-Терек Сш.им.Рысбек Усубалиева 5003
Нарынская Нарынский Миң-Булак Сш.им.Актан Тыныбека 5004
Нарынская Нарынский Миң-Булак Сш.им.Токтогул Байсалова 5005
Нарынская Нарынский Өрнөк Сш.им.Жакып Өмүралиева 5006
Нарынская Нарынский Казан-Куйган Сш.им.Түгөл уулу Усупбека 5007
Нарынская Нарынский Эчки-Башы Сш.им.Жусуп Иманалиева 5008
Нарынская Нарынский Эмгекчил Сш.им.Токтосун Байбураева 5009
Нарынская Нарынский Алыш Сш Алыш 5010
Нарынская Нарынский Кеңеш Сш.им.Казалы Абирова 5011
Нарынская Нарынский Дөбөлү Сш.им.Өмүр Токтосунов а.о.м. 5012
Нарынская Нарынский Кайыңды Сш.им.Марат Кенжакунова 5013
Нарынская Нарынский Таш-Башат Сш.им.Мамбет уулу Дүрбөлөң 5014
Нарынская Нарынский Эки-Нарын Сш.им.Мукаш Мамбетова 5015
Нарынская Нарынский Орук-Там Сш.им.Абышка Алсеитова 5016
Нарынская Нарынский Куланак Сш.им.Абдылда Аралбаева 5017
Нарынская Нарынский Учкун Сш.им.Эшбай Токсобаева 5018
Нарынская Нарынский Достук Сш Достук 5019
Нарынская Нарынский Жан-Булак Сш.им.Абылкасым Жутакеева 5020
Нарынская Нарынский Жылан-Арык Сш.им.Калыгул Жусупова 5021
Нарынская Нарынский Ак-Талаа Сш.им.Жекшенбек Мамбетова 5022
Нарынская Нарынский Эмгек-Талаа Сш.им.Керимбай уулу Сарыбай 5023
Нарынская Нарынский Шоро Сш.им.Садыкказы Мамбетова 5024
Нарынская Нарынский 08.03.2018 Сш.им.Мурат Осмонова 5025
Нарынская Нарынский Ак-Кудук Сш.им.Омор уулу Кожоке 5026
Нарынская Нарынский Орто-Саз Сш.им.Жолдон Саламатова 5027
Нарынская Нарынский Ак-Кыя Сш.им.Мамбетакун Бекмуратова 5028
Нарынская Нарынский Орто-Нура Сш.им.Бейшенаалы Бекжанова 5029
Нарынская Нарынский Ийри-Суу Сш.им.Муса Байдөлөтова 5030
Нарынская Нарынский Ак-Булуң Нач шк им Капар Күчүкова 5031
Нарынская Нарынский Төш-Булак Нач шк Төш-Булак 5032
Нарынская Нарынский Жер-Көчкү Сш.им.Баймоңол Кыязова 5033
Нарынская Нарынский Лахол Сш.им.Кылыч Рысмендиева 5034
Нарынская Ак-Талинский Баетов Сш.им. Шүкүрбек Бейшеналиева 5035
Нарынская Ак-Талинский Баетов Сш.им.Эсенгул Карасартова 5036
Нарынская Ак-Талинский Кайынды-Булак Сш.им.Бакый Мүсүралиева 5037
Нарынская Ак-Талинский Терек Сш.им.Калый Молдобасанова 5038
Нарынская Ак-Талинский Жаны-Тилек Сш.им.Сабитакун Жусупбаева 5039
Нарынская Ак-Талинский Ак-Чий Сш.им.Мырзабек Балбакова 5040
Нарынская Ак-Талинский Кара-Бүргөн Сш.им.Мукаш Базаркулова 5041
Нарынская Ак-Талинский Конорчок Сш.им.Насипа Жыргалбекова а.о.м. 5042
Нарынская Ак-Талинский Чолок-Кайын Сш.им.Бердалы Календерова 5043
Нарынская Ак-Талинский Кош-Дөбө Сш.им.Эргеш Мейманова 5044
Нарынская Ак-Талинский Байгөнчөк Сш.им.Табрис Оторова 5045
Нарынская Ак-Талинский Угут Сш.им.Муса Баетова 5046
Нарынская Ак-Талинский Ак-Тал Сш.им.Аскар Турдакунова 5047
Нарынская Ак-Талинский Ак-Кыя Сш.им.Асаналы Абдраимова 5048
Нарынская Ак-Талинский Жаны-Талап Сш.им.Байымбета 5049
Нарынская Ак-Талинский Кара-Ой Сш.им.Жоробек Сатылганова 5050
Нарынская Ак-Талинский Кадыраалы Сш.им.Сүйүнбек Атамбекова 5051
Нарынская Ак-Талинский Жерге-Тал Сш.им.Итигул Молдобаева 5052
Нарынская Ат-Башинский  с.АкМуз Сш.им. Боогачы 5053
Нарынская Ат-Башинский  с.Ак-Моюн Сш.им.Апыш Койчуманова 5054
Нарынская Ат-Башинский с.Бирлик Сш.им.Самудун Мурзакматова 5055
Нарынская Ат-Башинский с.Ат-Башы Сш.им.Абдыраалы Керимбаева 5056
Нарынская Ат-Башинский с.Ат-Башы Сш.им.Касыке Мамбеталиева 5057
Нарынская Ат-Башинский с.Ат-Башы Сш.им.Карыбек у.Акматаалы 5058
Нарынская Ат-Башинский с.Ак-Жар Сш.им.Жаналы у.Абдырахман 5059
Нарынская Ат-Башинский с.Дыйкан Сш.им.Акиш Капарова 5060
Нарынская Ат-Башинский с.Кара-Суу Сш.им.Карыбек Карпекова 5061
Нарынская Ат-Башинский с.Кара-Булун Сш.им.Абыл Искендерова 5062
Нарынская Ат-Башинский с.Кызыл-Туу Сш.им.Калкан Керималиева 5063
Нарынская Ат-Башинский с.Казыбек Сш.им.Нааматбек Усеналиева 5064
Нарынская Ат-Башинский с.Жаны-Куч Сш.им.Жолдубай Каипова 5065
Нарынская Ат-Башинский с.Калинин Сш.им.Токтомуш Адыранова 5066
Нарынская Ат-Башинский с.Терек-Суу Сш.им.Анварбек Чортекова 5067
Нарынская Ат-Башинский с.Ача-Кайынды Сш.им.Ой-Терскен 5068
Нарынская Ат-Башинский с.Баш-Кайынды Сш.им.Чыпай Асекова 5069
Нарынская Ат-Башинский с.Большевик Сш.им.Апыш Табылдиева 5070
Нарынская Ат-Башинский с.1-Май Сш.им.Токтобай Тынымбаева 5071
Нарынская Ат-Башинский с.Талды-Суу Сш.им.Абибулла Осмоналиева 5072
Нарынская Ат-Башинский с.Озгоруш Сш.им.Султанбек Раимбекова 5073
Нарынская гор.Нарын гор.Нарын Сш.№1им.Токтогул Сатылганова 5074
Нарынская гор.Нарын гор.Нарын Шг №2 им. В.П.Чкалова 5075
Нарынская гор.Нарын гор.Нарын  Сш.№4им. Эсенгул Ибраева 5076
Нарынская гор.Нарын гор.Нарын Сш №5 №5 Кычан Жакыпова 5077
Нарынская гор.Нарын гор.Нарын Сш №7 им Матен Сыдыкова 5078
Нарынская гор.Нарын гор.Нарын Сш №8 им Арстанбек Буйлаш уулу 5079
Нарынская гор.Нарын гор.Нарын  Сш №9 им Абдыкадыр Садыкова 5080
Нарынская гор.Нарын гор.Нарын Сш №10 им Жапар Чолпонбаева 5081
Нарынская гор.Нарын гор.Нарын НЛ им М.Субакожоева 5082
Нарынская гор.Нарын гор.Нарын Лицей-интернат им. У. Асанова 5083
         
Нарынская Жумгальский с. Доскулу Сш.им. Мыскал Өмүрканова 5085
Нарынская Жумгальский Лама Сш Лама 5086
Нарынская Жумгальский Жаны-Арык Сш.им.Айып Идинова 5087
Нарынская Жумгальский Жаны-Арык Сш.им.Касымбек уулу Мамбеталы а.о.м. 5088
Нарынская Жумгальский Жаны-Арык Сш.им.Рысалы Солтонбекова 5089
Нарынская Жумгальский Чон-Дөбө Сш.им.Тыналы 5090
Нарынская Жумгальский Таш-Дөбө Сш Таш-Дөбө 5091
Нарынская Жумгальский Куйручук Сш.им.Аблас Сулайманова 5092
Нарынская Жумгальский Түгөл-Сай Сш.им.Сейдалы Медетова 5093
Нарынская Жумгальский Эпкин Сш.им.Акун Садырбаева 5094
Нарынская Жумгальский Баш-Кууганды Сш.им.Шатман Садыбакасова 5095
Нарынская Жумгальский Байзак Сш.им.Асылбек Молдокеева 5096
Нарынская Жумгальский Чаек Сш.им.Отунчу Ногойбаева 5097
Нарынская Жумгальский Чаек Сш.им.Таттыбубу Турсунбаевой 5098
Нарынская Жумгальский Чаек Сш.им.Мидин Алыбаева 5099
Нарынская Жумгальский Беш-Терек Сш.им.Кекилик уулу Жолдошбек аом 5100
Нарынская Жумгальский Кызыл-Жылдыз Сш.им.Калык Акыева 5101
Нарынская Жумгальский Көк-Ой Сш.им.Султан Турусбекова 5102
Нарынская Жумгальский Арал Сш.им.Бубуаида Кожоналиевой 5103
Нарынская Жумгальский Табылгыты Сш.им.Исакбек Орозалиева 5104
Нарынская Жумгальский Котур -Суу Сш Кызыл-Октябрь 5105
Нарынская Жумгальский Мин-Куш Сш.им.Жусуп Сары уулу 5106
Нарынская Жумгальский Мин-Куш Сш.им.Надежда Крупской 5107
Нарынская Жумгальский Мин-Куш Сш.им.А.Ибраимова 5108
Нарынская Кочкорский Кочкор Сш.им.Капар Кыдыралиева 5109
Нарынская Кочкорский Кочкор ШГ им. Нинакан Жүндүбаевой 5110
Нарынская Кочкорский Теңдик Сш.им.Калыгул Бай уулу 5111
Нарынская Кочкорский Кочкор Сш.им.Ишенаалы Арабаева 5112
Нарынская Кочкорский Исакеев Сш.им.Сатаркул Исмаилова 5113
Нарынская Кочкорский Кара-Суу Сш.им.Шапак Рысмендеева 5114
Нарынская Кочкорский Жаңы-Жол Сш.им.Турсун Темирова 5115
Нарынская Кочкорский Кара-Саз Сш.им.Сагынбай Орозбак уулу 5116
Нарынская Кочкорский Кара-Кунгой Сш.им.Аблес уулу Алайдар 5117
Нарынская Кочкорский Кум-Дөбө Сш.им.Кеңеш Мырзабекова 5118
Нарынская Кочкорский Шамшы Сш.им.Осмон Айбашова 5119
Нарынская Кочкорский Ак-Жар Сш.им.Ак-Жар 5120
Нарынская Кочкорский Кара-Мойнок Сш.им.Абылгазы уулу Ишеналы 5121
Нарынская Кочкорский Кызыл-Дөбө Сш.Кызыл-Дөбө 5122
Нарынская Кочкорский Ак-Талаа Сш.им.Азиз Абдыкеримова 5123
Нарынская Кочкорский Орток Сш.им.Абдыразак Жалпетекова 5124
Нарынская Кочкорский Кара-Тоо Сш.им.Шарип Абдылдаева 5125
Нарынская Кочкорский Семиз-Бел Сш.им.Арзымат  Бостонова 5126
Нарынская Кочкорский Чекилдек Сш.им.Кайып Темирова 5127
Нарынская Кочкорский Ак-Кыя Сш.им.Үсөн Бейшеева 5128
Нарынская Кочкорский Көк-Жар Сш Көк-Жар 5129
Нарынская Кочкорский Төлөк Сш Соң-Көл 5130
Нарынская Кочкорский Дөн-Алыш Сш.им.Көкөбай Мамбеталиева 5131
Нарынская Кочкорский Комсомол Сш.им.Сагындык Өмүрбаева 5132
Нарынская Кочкорский Туз Сш.им.Жунушалы к Сайнап 5133
Нарынская Кочкорский Эпкин Сш.им.Аскар Мааткеримова 5134
Нарынская Кочкорский Молдо Кылыч Сш.им.Убайылда Молтабарова 5135
Нарынская Кочкорский Оро-Башы Сш Оро-Башы 5136
Нарынская Кочкорский Ара-Көл Сш Ара-Көл 5137
Нарынская Кочкорский Чолпон Сш.им.Корчубек Акназарова 5138
Нарынская Кочкорский Ак-Чий Сш Ак-Чий 5139
Нарынская Кочкорский Сары-Булак Сш.им.Шамена 5140
Нарынская Кочкорский Арсы Сш Арсы 5141
Нарынская Кочкорский АО Кар Суу/село Мантыш Сш им. Курткаев Таалайбек 5142

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар