Мектептик, мектептен тышкаркы жана кошумча билим берүү башкармалыгы
Мектептик, мектептен тышкаркы жана кошумча билим берүү башкармалыгы

Көрүлдү: 2501

Ош шаарынын мектептеринин коддору

г. Ош

Наименование области Наименование района Наименование ОМСУ Наименование школы Коды
гор.Ош гор.Ош гор.Ош №1 Федченко о.м 2001
гор.Ош гор.Ош гор.Ош №2 К-Маркс г. М 2002
гор.Ош гор.Ош гор.Ош №3 Ломоносов 2003
гор.Ош гор.Ош гор.Ош №4 Киров 2004
гор.Ош гор.Ош гор.Ош №5 Бөкөнбаев 2005
гор.Ош гор.Ош гор.Ош №6 Макаренко 2006
гор.Ош гор.Ош гор.Ош №7 Нариман 2007
гор.Ош гор.Ош гор.Ош №8 Горький 2008
гор.Ош гор.Ош гор.Ош №9 Рудаки 2009
гор.Ош гор.Ош гор.Ош №10 Ленин 2010
гор.Ош гор.Ош гор.Ош №11 Терешкова 2011
гор.Ош гор.Ош гор.Ош №14 Алтыбаев 2012
гор.Ош гор.Ош гор.Ош №15 Курбанов 2013
гор.Ош гор.Ош гор.Ош №16 Кыргыргызстану 40 лет 2014
гор.Ош гор.Ош гор.Ош №17 Гагарин 2015
гор.Ош гор.Ош гор.Ош  №18 Навои 2016
гор.Ош гор.Ош гор.Ош №19 Шефченко 2017
гор.Ош гор.Ош гор.Ош №20 Разакова 2018
гор.Ош гор.Ош гор.Ош №21 Пушкин 2019
гор.Ош гор.Ош гор.Ош №22 Шарипов 2020
гор.Ош гор.Ош гор.Ош №23 Панфилова 2021
гор.Ош гор.Ош гор.Ош №24 Фрунзе 2022
гор.Ош гор.Ош гор.Ош №25 Алмалык 2023
гор.Ош гор.Ош гор.Ош №26 Токтогул 2024
гор.Ош гор.Ош гор.Ош №27 Парт сьезд 2025
гор.Ош гор.Ош гор.Ош  №29 Калинин 2026
гор.Ош гор.Ош гор.Ош №30 Алиева 2027
гор.Ош гор.Ош гор.Ош №31 Курманжан 2028
гор.Ош гор.Ош гор.Ош №32 Мамытов 2029
гор.Ош гор.Ош гор.Ош №33 Алымкулов 2030
гор.Ош гор.Ош гор.Ош №34 Түлөбердиев 2031
гор.Ош гор.Ош гор.Ош №35 Атабаев 2032
гор.Ош гор.Ош гор.Ош №36 Айтматов 2033
гор.Ош гор.Ош гор.Ош  №37 Айтиев 2034
гор.Ош гор.Ош гор.Ош №38 Барпы 2035
гор.Ош гор.Ош гор.Ош №39  70 лет Октября 2036
гор.Ош гор.Ош гор.Ош №40 Королева 2037
гор.Ош гор.Ош гор.Ош №41 Абдуллаева 2038
гор.Ош гор.Ош гор.Ош №42  Керме Тоо 2039
гор.Ош гор.Ош гор.Ош №43 Бабур 2040
гор.Ош гор.Ош гор.Ош №44   о.м 2041
гор.Ош гор.Ош гор.Ош №45 Мырзаев 2042
гор.Ош гор.Ош гор.Ош №46   о.м 2043
гор.Ош гор.Ош гор.Ош №47   о.м 2044
гор.Ош гор.Ош гор.Ош №48   о.м 2045
гор.Ош гор.Ош гор.Ош №49   о.м 2046
гор.Ош гор.Ош гор.Ош №50 Нышанов 2047
гор.Ош гор.Ош гор.Ош №51   о.м 2048
гор.Ош гор.Ош гор.Ош №52 Кыргыз-Түрк достугу 2049
гор.Ош гор.Ош гор.Ош №53   о.м 2050
гор.Ош гор.Ош гор.Ош №54   о.м 2051
гор.Ош гор.Ош гор.Ош Олимп 2052
гор.Ош гор.Ош гор.Ош Жетиген 2053
гор.Ош гор.Ош гор.Ош Специализированная школа-интернат для слепых и слабовидящих детей 2054
гор.Ош гор.Ош гор.Ош Областная школа-гимназия интернат им. У. Салиевой 2055

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар