...
Борбордук аппарат
...
Мектепке чейинки билим берүү жана мектепке даярдоо башкармалыгы
...
Мектеп, мектептен тышкаркы жана кошумча билим берүү башкармалыгы
...
Башталгыч кесиптик билим берүү башкармалыгы
...
Жогорку жана орто кесиптик билим берүү башкармалыгы
...
Илим жана илимий-техникалык саясат башкармалыгы
...
Стратегиялык пландоо, мониторинг, өнүгүү жана анализдөө башкармалыгы
...
Эл аралык кызматташуу жана өнөктөштөр менен өз ара аракеттенүү башкармалыгы
...
Бюджеттик саясат жана финансылык анализ башкармалыгы
...
Лицензиялоо жана аккредитациялоо башкармалыгы
...
Бухгалтердик эсеп жана отчёттуулук бөлүму
...
Мамлекеттик сатып алуулар жана инфраструктура бөлүмү
...
Документтик камсыздоо жана контролдоо бөлүмү
...
Укуктук камсыздоо бөлүмү
...
Адам ресурстарын башкаруу боюнча бөлүм
...
Ички аудит сектору
...
Коррупциянын алдын алуу саясаты сектору
...
Коомчулук менен иштөө боюнча сектор
...
Тарбия иши боюнча сектор
...
Мамлекеттик тилди өнүктүрүү сектору
...
Китеп чыгарууну өнүктүрүү сектору
...
Санариптик трансформация сектору
...
Кыргыз билим берүү академиясы
...
Педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо республикалык институту
...
Национальный центр оценки качества образования и информационных технологий
...
“Жаңы китеп” мекемеси
...
Республикалык илимий-практикалык "Окуу китеби" борбору
...
Республиканский научно-методический центр
...
Дене тарбия, спорт жана маданият республикалык усулдук борбору
...
"Эмгек резерви" республикалык дене-тарбия жана спорт борбору
...
«Барчын» санатория-профилакториясы
...
«Санат» ден соолукту чыңдоо борбору
...
Аймактар ​​аралык психологиялык, медициналык жана педагогикалык консультация
...
Борборлоштурулган бухгалтерия
...
Редакции газеты «Кут билим»
...
«Билим-Агартуу» журналынын редакциясы
...
Билим берүүдөгү долбоордук демилгелер лабораториясы
...
Дүйнөлүк банктын долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү
...
Cекторду өнүктүрүү программасы: Билим берүү системасын бекемдөө долбоору
...
Секторду өнүктүрүү программасы: Инклюзивдик өнүгүү үчүн көндүмдөр
...
«Кыргыз Республикасында билим берүү тармагын колдоо» долбоору
...
"Кыргыз Республикасындагы мектептик билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугун каржылоо механизмдерин өнүктүрүү" долбоору

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар