...
Борбордук аппарат
...
Илим башкармалыгы
...
Мектептеги жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгы
...
Жогорку, орто кесиптик жана жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү башкармалыгы
...
Башталгыч кесиптик билим берүү башкармалыгы
...
Бюджеттик саясат жана финансылык анализ башкармалыгы
...
Мектепке чейинки билим берүү башкармалыгы
...
Стратегиялык пландоо, мониторинг жана анализдөө бөлүмү
...
Адам ресурстарын башкаруу бөлүмү
...
Эл аралык кызматташуу жана инвестициялар бөлүмү
...
ЖМК менен иштөө бөлүмү
...
Санариптик трансформация бөлүмү
...
Аккредитация жана сапатты баалоо бөлүмү
...
Укуктук камсыз кылуу бөлүмү
...
Бухгалтердик эсеп жана отчёттуулук бөлүму
...
Мамлекеттик сатып алуулар жана инфраструктура бөлүмү
...
Лицензиялоо бөлүмү
...
Документтик камсыз кылуу бөлүмү
...
Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана китеп басып чыгаруу сектору
...
Уюштуруу жана тарбиялоо иши боюнча сектору
...
Контроль сектору
...
Кыргыз билим берүү академиясы
...
Билим берүүдөгү долбоордук демилгелер лабораториясы
...
Аймактар ​​аралык психологиялык, медициналык жана педагогикалык консультация
...
Национальный центр оценки качества образования и информационных технологий
...
«Санат» ден соолукту чыңдоо борбору
...
«Барчын» санатория-профилакториясы
...
Редакции газеты «Кут билим»
...
«Эл агартуу» журналынын редакциясы
...
Педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо республикалык институту
...
Республикалык дене тарбия, спорт жана маданият боюнча усулдук борбору
...
Республиканский научно-методический центр
...
Республикалык илимий-практикалык "Окуу китеби" борбору
...
"Эмгек резерви" республикалык дене-тарбия жана спорт борбору
...
“Жаңы китеп” мекемеси
...
Дүйнөлүк банктын долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү
...
Секторду өнүктүрүү программасы: Инклюзивдик өнүгүү үчүн көндүмдөр
...
"Секторду өнүктүрүү программасы: мектептик билим берүүнү реформалоо" долбоору
...
«Кыргыз Республикасында билим берүү тармагын колдоо» долбоору
...
"Кыргыз Республикасындагы мектептик билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугун каржылоо механизмдерин өнүктүрүү" долбоору
...
Борборлоштурулган бухгалтерия

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар