...
Борбордук аппарат
...
Мектепке чейинки билим берүү саясаты бөлүмү
...
Мектептеги билим берүү жана китеп чыгаруу саясатынын башкармалыгы
...
Башталгыч кесиптик билим берүү башкармалыгы
...
Жогорку, орто кесиптик жана жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү башкармалыгы
...
Бюджеттик саясат жана финансылык анализ башкармалыгы
...
Борборлоштурулган бухгалтерия
...
Бухгалтердик эсеп жана отчёттуулук бөлүму
...
Мамлекеттик сатып алуулар жана инфраструктура бөлүмү
...
Документтик камсыз кылуу бөлүмү
...
Контролдоо бөлүмү
...
Эл аралык кызматташуу жана өнөктөштөр менен өз ара аракеттенүү бөлүмү
...
Илим бөлүмү
...
Укуктук камсыз кылуу жана акттарды экспертизалоо бөлүмү
...
Лицензиялоо бөлүмү
...
ЖМКтар менен иштөө бөлүмү
...
Адам ресурстарын башкаруу боюнча бөлүм
...
Стратегиялык пландоо, мониторинг жана анализдөө бөлүмү
...
Аккредитациялоо сектору
...
Ички аудит сектору
...
Билим берүүнүн сапатын баалоо сектору
...
Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча сектору
...
Тарбия иши боюнча сектор
...
Мамлекеттик тилди өнүктүрүү сектору
...
Китеп чыгарууну өнүктүрүү сектору
...
Санариптик трансформациялоо бөлүмү
...
Кыргыз билим берүү академиясы
...
Билим берүүдөгү долбоордук демилгелер лабораториясы
...
Аймактар ​​аралык психологиялык, медициналык жана педагогикалык консультация
...
Национальный центр оценки качества образования и информационных технологий
...
«Санат» ден соолукту чыңдоо борбору
...
«Барчын» санатория-профилакториясы
...
Редакции газеты «Кут билим»
...
«Эл агартуу» журналынын редакциясы
...
Педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо республикалык институту
...
Республикалык дене тарбия, спорт жана маданият боюнча усулдук борбору
...
Республиканский научно-методический центр
...
Республикалык илимий-практикалык "Окуу китеби" борбору
...
"Эмгек резерви" республикалык дене-тарбия жана спорт борбору
...
“Жаңы китеп” мекемеси
...
Дүйнөлүк банктын долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү
...
Секторду өнүктүрүү программасы: Инклюзивдик өнүгүү үчүн көндүмдөр
...
"Секторду өнүктүрүү программасы: мектептик билим берүүнү реформалоо" долбоору
...
«Кыргыз Республикасында билим берүү тармагын колдоо» долбоору
...
"Кыргыз Республикасындагы мектептик билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугун каржылоо механизмдерин өнүктүрүү" долбоору

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар