...
Борбордук аппарат
...
Илим жана инновациялар башкармалыгы
...
Мектептик, мектептен тышкаркы жана кошумча билим берүү башкармалыгы
...
Мамлекеттик тилди өнүктүрүү сектору
...
Жогорку, орто кесиптик жана жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү башкармалыгы
...
Башталгыч кесиптик билим берүү башкармалыгы
...
Бюджеттик саясат жана финансылык анализ башкармалыгы
...
Мектепке чейинки билим берүү башкармалыгы
...
Мониторинг, стратегиялык пландоо жана мамлекеттик программаларды талдоо бөлүмү
...
Адам ресурстарын башкаруу бөлүмү
...
Эл аралык кызматташтык бөлүмү
...
Маалыматтык саясат бөлүмү
...
Аккредитация жана сапатты баалоо бөлүмү
...
Санариптик трансформация бөлүмү
...
Бухгалтердик эсеп жана отчёттуулук бөлүмү
...
Укуктук камсыз кылуу бөлүмү
...
Инвестициялар, мамлекеттик-жеке өнөктөштүк, мамлекеттик сатып алуулар жана инфраструктура башкармалыгы
...
Документтик камсыз кылуу жана контролдоо бөлүмү
...
Уюштуруу жана тарбиялоо иши боюнча сектору
...
Лицензиялоо сектору
...
Борборлоштурулган бухгалтерия
...
Кыргыз билим берүү академиясы
...
Педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо республикалык институту
...
Национальный центр оценки качества образования и информационных технологий
...
Республиканский научно-методический центр
...
Республикалык дене тарбия, спорт жана маданият боюнча усулдук борбору
...
«Кут билим» медиа борбору
...
Республикалык илимий-практикалык "Окуу китеби" борбору
...
“Жаңы китеп” мекемеси
...
Дүйнөлүк банктын долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү
...
Секторду өнүктүрүү программасы: Инклюзивдик өнүгүү үчүн көндүмдөр
...
"Секторду өнүктүрүү программасы: мектептик билим берүүнү реформалоо" долбоору
...
«Кыргыз Республикасында билим берүү тармагын колдоо» долбоору
...
"Кыргыз Республикасындагы мектептик билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугун каржылоо механизмдерин өнүктүрүү" долбоору
...
«Санат» ден соолукту чыңдоо борбору
...
«Барчын» санатория-профилакториясы
...
Аймактар ​​аралык психологиялык, медициналык жана педагогикалык консультация
...
Билим берүүдөгү долбоордук демилгелер лабораториясы
...
"Эмгек резерви" республикалык дене-тарбия жана спорт борбору

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар