...
Борбордук аппарат
...
Илим жана инновациялар башкармалыгы
...
Жогорку, орто кесиптик жана жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү башкармалыгы
...
Башталгыч кесиптик билим берүү башкармалыгы
...
Мектептик, мектептен тышкаркы жана кошумча билим берүү башкармалыгы
...
Мектепке чейинки билим берүү башкармалыгы
...
Бюджеттик саясат жана финансылык анализ башкармалыгы
...
Инвестициялар, мамлекеттик-жеке өнөктөштүк, мамлекеттик сатып алуулар жана инфраструктура башкармалыгы
...
Аккредитация жана сапатты баалоо бөлүмү
...
Бухгалтердик эсеп жана отчёттуулук бөлүмү
...
Документтик камсыз кылуу жана контролдоо бөлүмү
...
Маалыматтык саясат бөлүмү
...
Эл аралык кызматташтык бөлүмү
...
Мониторинг, стратегиялык пландоо жана мамлекеттик программаларды талдоо бөлүмү
...
Укуктук камсыз кылуу бөлүмү
...
Адам ресурстарын башкаруу бөлүмү
...
Санариптик трансформация бөлүмү
...
Лицензиялоо сектору
...
Уюштуруу жана тарбиялоо иши боюнча сектору
...
Мамлекеттик тилди өнүктүрүү сектору
...
Борборлоштурулган бухгалтерия
...
Кыргыз билим берүү академиясы
...
Национальный центр оценки качества образования и информационных технологий
...
Педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо республикалык институту
...
Республикалык дене тарбия, спорт жана маданият боюнча усулдук борбору
...
Республиканский научно-методический центр
...
“Санарип билим берүү борбору” мамлекеттик мекемеси
...
Көз карандысыз сертификациялоо жана валидациялоо борбору
...
«Кут билим» медиа борбору
...
Дүйнөлүк банктын долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү
...
Секторду өнүктүрүү программасы: Инклюзивдик өнүгүү үчүн көндүмдөр
...
"Секторду өнүктүрүү программасы: мектептик билим берүүнү реформалоо" долбоору
...
«Кыргыз Республикасында билим берүү тармагын колдоо» долбоору
...
"Кыргыз Республикасындагы мектептик билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугун каржылоо механизмдерин өнүктүрүү" долбоору
...
«Алтын түйүн» улуттук балдар инженердик-техникалык академиясы
...
«Сейтек» балдар жана өспүрүмдөр улуттук борбору
...
Республикалык балдардын жана өспүрүмдөрдүн экология, аймак таануу жана туризм борбору
...
«Санат» ден соолукту чыңдоо борбору
...
«Барчын» санатория-профилакториясы
...
Аймактар ​​аралык психологиялык, медициналык жана педагогикалык консультация
...
Билим берүүдөгү долбоордук демилгелер лабораториясы

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар