Документи издөө
Жыйынтык 137
аталышы кыскача баяндамасы мекеме жасалган убакты Аракеттер
Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри А. Бейшеналиев министрликтин 2021-жылдын 22-апрелиндеги №594/1 "Кыргыз Республикасынын мектепке чейинки билим берүү мекемелериндеги балдардын өмүрүн жана ден соолугун сактоо жөнүндө" буйругуна кол койду. КР БИМдин 2021-жылдын 22-апрелиндеги №594/1 буйругу - 9 Июнь 2021 ж. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри А. Бейшеналиев министрликтин 2021-жылдын 22-апрелиндеги №594/1 "Кыргыз Республикасынын мектепке чейинки билим берүү мекемелериндеги балдардын өмүрүн жана ден соолугун сактоо жөнүндө" буйругуна кол койду.
“Билим берүү объекттеринин өзгөчө кырдаалга даярдыгы жана антитеррордук жактан корголушу боюнча иш чараларды уюштуруу жөнүндө” “Билим берүү объекттеринин өзгөчө кырдаалга даярдыгы жана антитеррордук жактан корголушу боюнча иш чараларды уюштуруу жөнүндө”             2021-жылдын 11-майында Татарстан Республикасынын Казан шаарында болгон трагедиялуу окуяларга жана буга чейин куралдуу адамдардын дүйнөнүн башка өлкөлөр... - 10 Июнь 2021 ж. “Билим берүү объекттеринин өзгөчө кырдаалга даярдыгы жана антитеррордук жактан корголушу боюнча иш чараларды уюштуруу жөнүндө”
«Билим берүү мекемелерин 2021-2022-жылдын күз-кыш мезгилине даярдоо жөнүндө» «Билим берүү мекемелерин 2021-2022-жылдын күз-кыш мезгилине даярдоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2021-жылдын 9-апрелиндеги «Кыргыз Республикасынын экономикасынын тармактарын жана калкын 2021/2022-жылдардагы күз-кыш мезгилине даярдоо жөнүндө» № 137 токтомун аткаруу үчүн Кыргыз Рес... - 10 Июнь 2021 ж. «Билим берүү мекемелерин 2021-2022-жылдын күз-кыш мезгилине даярдоо жөнүндө»
Закон Кыргызской Республики «О дошкольном образовании» - Мектепке чейинки билим берүү башкармалыгы 10 Июнь 2021 ж. Закон Кыргызской Республики «О дошкольном образовании»
Постановление Правительства КР о дошкольной образовательной организации - Мектепке чейинки билим берүү башкармалыгы 10 Июнь 2021 ж. Постановление Правительства КР о дошкольной образовательной организации
Постановление Правительства КР № 598 - Мектепке чейинки билим берүү башкармалыгы 10 Июнь 2021 ж. Постановление Правительства КР № 598
Приказ МОиН КР - программа "Наристе" 480 часов - Мектепке чейинки билим берүү башкармалыгы 10 Июнь 2021 ж. Приказ МОиН КР - программа "Наристе" 480 часов
Руководство по раннему развитию детей от рождения до 3 лет. Базовые стандарты развития - Мектепке чейинки билим берүү башкармалыгы 10 Июнь 2021 ж. Руководство по раннему развитию детей от рождения до 3 лет. Базовые стандарты развития
Дневник развития ребенка от рождения до 7 лет. Для родителей - Мектепке чейинки билим берүү башкармалыгы 10 Июнь 2021 ж. Дневник развития ребенка от рождения до 7 лет. Для родителей
Илимий уюмдардын жана окумуштуулардын/ /адистердин ишмердүүлүгүн рейтинг түрүндө баалоо «Положение о рейтинговой оценке деятельности научных учреждений и ученых/специалистов» разработан Департаментом науки при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики во исполнение пп. 3; 4 и 10 Пошагового плана действий по реализации Концепции реформы системы организации науки в Кыргыз... Илим жана инновациялар башкармалыгы 10 Июнь 2021 ж. Илимий уюмдардын жана окумуштуулардын/ /адистердин ишмердүүлүгүн рейтинг түрүндө баалоо
Мектепке чейинки билим берүү жөнүндө мыйзам Закон О дошкольном образовании Мектепке чейинки билим берүү башкармалыгы 7 Июль 2021 ж. Мектепке чейинки билим берүү жөнүндө мыйзам
Билим берүүнүн сапатын жана маалыматтык технологияларды баалоо боюнча Улуттук борбордун уставы Учреждение «Национальный центр оценки качества образования и информационных технологий Министерства образования и науки Кыргызской Республики» (далее – Учреждение) является некоммерческой организацией, созданной учредителем для осуществления информационно-аналитических и консультативно-методическ... Национальный центр оценки качества образования и информационных технологий 7 Июль 2021 ж. Билим берүүнүн сапатын жана маалыматтык технологияларды баалоо боюнча Улуттук борбордун уставы
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик билим берүү стандарттары - Кыргыз билим берүү академиясы 9 Июль 2021 ж. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик билим берүү стандарттары
Жобо Бул жобо КР Билим бер жана илим министрлигинин Улуттук билим берүү сапатын баалоо жана маалыматтык технологиялар борбору (мындан ары - Борбор) тарабынан ар жылы өткөрүлүүчү ыктыярдуу тесттерди өткөрүү тартибин жөнгө салат. Национальный центр оценки качества образования и информационных технологий 11 Июль 2021 ж. Жобо
Постановление ПКР от 18.09.2020 №491 "Об одобрении Национальной рамки квалификаций" Национальная рамка квалификаций (НРК) определяет единую шкалу квалификационных уровней для разработки отраслевых/секторальных рамок квалификаций, профессиональных стандартов, которая обеспечивает межотраслевую сопоставимость  квалификаций и является основой для системы подтверждения соответствия ... Секторду өнүктүрүү программасы: Инклюзивдик өнүгүү үчүн көндүмдөр 12 Июль 2021 ж. Постановление ПКР от 18.09.2020 №491 "Об одобрении Национальной рамки квалификаций"

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар