Документи издөө
Жыйынтык 137
аталышы кыскача баяндамасы мекеме жасалган убакты Аракеттер
"БУУнун Коррупцияга каршы конвенциясын ратификациялоо жөнүндө" КР Мыйзамы _ - 27 Июль 2021 ж. "БУУнун Коррупцияга каршы конвенциясын ратификациялоо жөнүндө" КР Мыйзамы
Кыргыз Республикасынын мектепке чейинки билим берүү тутумунда мыкты билим берүү моделдерин жана тажрыйбаларын тандоо жана жайылтуу боюнча Жобону бекитүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мектепке чейинки билим берүү тутумунда мыкты билим берүү моделдерин жана тажрыйбаларын тандоо жана жайылтуу боюнча Жобону бекитүү жөнүндө Мектепке чейинки билим берүү башкармалыгы 5 Апрель 2022 ж. Кыргыз Республикасынын мектепке чейинки билим берүү тутумунда мыкты билим берүү моделдерин жана тажрыйбаларын тандоо жана жайылтуу боюнча Жобону бекитүү жөнүндө
"Адам жана коом" боюнча предметтик стандарт 5-11-кл. КРнын БИМдин 2022-ж. 19-сентябрындагы № 1829/1 буйругу менен бекитилген Мектептик, мектептен тышкаркы жана кошумча билим берүү башкармалыгы 27 Апрель 2023 ж. "Адам жана коом" боюнча предметтик стандарт 5-11-кл.
Об утверждении Временных Правил по подготовке и утверждению образцов документов об основном общем и среднем общем образовании - Мектептик, мектептен тышкаркы жана кошумча билим берүү башкармалыгы 24 Июль 2021 ж. Об утверждении Временных Правил по подготовке и утверждению образцов документов об основном общем и среднем общем образовании
Перечень учебников выдаваемых в аренду 2020-2021 гг. - - 21 Июль 2021 ж. Перечень учебников выдаваемых в аренду 2020-2021 гг.
Приказ "О проведении семинара по Усилению потенциала для улучшения навыков планирования и управления для руководителей ОМЦО, РайОО, ГорОО" Усиление потенциала для улучшения навыков планирования и управления для руководителей ОМЦО, РайОО, ГорОО "Секторду өнүктүрүү программасы: мектептик билим берүүнү реформалоо" долбоору 14 Февраль 2022 ж. Приказ "О проведении семинара по Усилению потенциала для улучшения навыков планирования и управления для руководителей ОМЦО, РайОО, ГорОО"
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу Республикалык илимий-методикалык борбор жөнүндө жобо Бул Жобо Кыргыз Республикасынын "Билим беруу женунде", "Башталгыч кесиптик билим беруу женунде", "Коммерциялык эмес уюмдар женунде" мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын вкметунун 2021 -жылы 5-марттагы №72 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Билим беруу жана илим министрлиги женунде Жо... Республиканский научно-методический центр 24 Ноябрь 2021 ж. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу Республикалык илимий-методикалык борбор жөнүндө жобо
Кыргыз Республикасында билим берүү ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө убактылуу жобону бекитүү тууралуу Кыргыз Республикасында билим берүү ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө убактылуу жобо (мындан ары - Жобо) билим берүү жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан (мындан ары - ыйгарым укуктуу орган) билим берүү ишин жүргүзүүгө лицензияларды берүүнүн, кайра тариздөөнүн, таануунун, токтотуп... Лицензиялоо сектору 14 Июль 2021 ж. Кыргыз Республикасында билим берүү ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө убактылуу жобону бекитүү тууралуу
Общая схема управления социально-экологическими рисками и воздействиями "Качество высшего образования и инноваций" Дүйнөлүк банктын долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү 26 Июнь 2024 ж. Общая схема управления социально-экологическими рисками и воздействиями
ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ Дүйнөлүк банктын долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү 6 Март 2023 ж. ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ
Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарына талапкерлигин койгон жана аларды ээлеп турган адамдар үчүн мамлекеттик тилди милдеттүү түрдө билүү деңгээли жана көлөмү жөнүндө ЖОБО - Мамлекеттик тилди өнүктүрүү сектору 24 Июль 2021 ж. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарына талапкерлигин койгон жана аларды ээлеп турган адамдар үчүн мамлекеттик тилди милдеттүү түрдө билүү деңгээли жана көлөмү жөнүндө ЖОБО
Жалпы билим берүү уюмунда ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү окуучуларды коштоп жүрүүнү уюштуруу жөнүндө жобо - Мектептик, мектептен тышкаркы жана кошумча билим берүү башкармалыгы 30 Июнь 2022 ж. Жалпы билим берүү уюмунда ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү окуучуларды коштоп жүрүүнү уюштуруу жөнүндө жобо
Закон о начальном профессиональном образовании ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 26 ноября 1999 года №129 О начальном профессиональном образовании Республиканский научно-методический центр 16 Июль 2021 ж. Закон о начальном профессиональном образовании
КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 23-июлундагы № 334 токтому Кыргыз Республикасында билим берүү ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө убактылуу жобо (мындан ары - Жобо) билим берүү жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан (мындан ары - ыйгарым укуктуу орган) билим берүү ишин жүргүзүүгө лицензияларды берүүнүн, кайра тариздөөнүн, таануунун, токтотуп... Лицензиялоо сектору 14 Июль 2021 ж. КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 23-июлундагы № 334 токтому
Свидетельство о государственной регистрации Свидетельство о государственной регистрации Республикалык дене тарбия, спорт жана маданият боюнча усулдук борбору 23 Июль 2021 ж. Свидетельство о государственной регистрации

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар