Документи издөө
Жыйынтык 137
аталышы кыскача баяндамасы мекеме жасалган убакты Аракеттер
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин ведомстволук сыйлыктары жөнүндө жобо Бул Жобо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ... токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Жобосуна ылайык иштелип чыкты жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин “Билим берүүнүн мыктысы”, “Илимдин мыктысы” төш белгилерине, “Кызматташ... Адам ресурстарын башкаруу боюнча бөлүм 21 Декабрь 2021 ж. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин ведомстволук сыйлыктары жөнүндө жобо
“Билим берүү объекттеринин өзгөчө кырдаалга даярдыгы жана антитеррордук жактан корголушу боюнча иш чараларды уюштуруу жөнүндө” “Билим берүү объекттеринин өзгөчө кырдаалга даярдыгы жана антитеррордук жактан корголушу боюнча иш чараларды уюштуруу жөнүндө”             2021-жылдын 11-майында Татарстан Республикасынын Казан шаарында болгон трагедиялуу окуяларга жана буга чейин куралдуу адамдардын дүйнөнүн башка өлкөлөр... - 10 Июнь 2021 ж. “Билим берүү объекттеринин өзгөчө кырдаалга даярдыгы жана антитеррордук жактан корголушу боюнча иш чараларды уюштуруу жөнүндө”
Музыка боюнча предметтик стандарт 1-4 кл. КРнын БИМдин 2022-ж. 19-сентябрындагы № 1828/1 буйругу менен бекитилген Мектептеги билим берүү жана китеп чыгаруу саясатынын башкармалыгы 27 Апрель 2023 ж. Музыка боюнча предметтик стандарт 1-4 кл.
Положение Отдела контроля Положение Отдела контроля Контролдоо бөлүмү 30 Январь 2023 ж. Положение Отдела контроля
"Адам жана коом" боюнча предметтик стандарт 5-11-кл. КРнын БИМдин 2022-ж. 19-сентябрындагы № 1829/1 буйругу менен бекитилген Мектептеги билим берүү жана китеп чыгаруу саясатынын башкармалыгы 27 Апрель 2023 ж. "Адам жана коом" боюнча предметтик стандарт 5-11-кл.
Об утверждении Временных Правил по подготовке и утверждению образцов документов об основном общем и среднем общем образовании - Мектептеги билим берүү жана китеп чыгаруу саясатынын башкармалыгы 24 Июль 2021 ж. Об утверждении Временных Правил по подготовке и утверждению образцов документов об основном общем и среднем общем образовании
Билим берүү жөнүндө КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ 2003-жылдын 30-апрели № 92 Билим берүү жөнүндө Башталгыч кесиптик билим берүү башкармалыгы 23 Июль 2021 ж. Билим берүү жөнүндө
Приказ "О проведении семинара по Усилению потенциала для улучшения навыков планирования и управления для руководителей ОМЦО, РайОО, ГорОО" Усиление потенциала для улучшения навыков планирования и управления для руководителей ОМЦО, РайОО, ГорОО "Секторду өнүктүрүү программасы: мектептик билим берүүнү реформалоо" долбоору 14 Февраль 2022 ж. Приказ "О проведении семинара по Усилению потенциала для улучшения навыков планирования и управления для руководителей ОМЦО, РайОО, ГорОО"
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу Республикалык илимий-методикалык борбор жөнүндө жобо Бул Жобо Кыргыз Республикасынын "Билим беруу женунде", "Башталгыч кесиптик билим беруу женунде", "Коммерциялык эмес уюмдар женунде" мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын вкметунун 2021 -жылы 5-марттагы №72 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Билим беруу жана илим министрлиги женунде Жо... Республиканский научно-методический центр 24 Ноябрь 2021 ж. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу Республикалык илимий-методикалык борбор жөнүндө жобо
Ички аудит жөнүндө мыйзам Бул Мыйзам мамлекеттик органдарда жана мекемелерде ички аудит жүргүзүүгө байланышкан мамилелерди жөнгө салат жана аны түзүүнүн жана иштешинин принциптерин белгилейт. Ички аудит сектору 24 Июль 2021 ж. Ички аудит жөнүндө мыйзам
Мектепке чейинки билим берүү жөнүндө мыйзам Закон О дошкольном образовании Мектепке чейинки билим берүү саясаты бөлүмү 7 Июль 2021 ж. Мектепке чейинки билим берүү жөнүндө мыйзам
Кыргыз Республикасында билим берүү ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө убактылуу жобону бекитүү тууралуу Кыргыз Республикасында билим берүү ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө убактылуу жобо (мындан ары - Жобо) билим берүү жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан (мындан ары - ыйгарым укуктуу орган) билим берүү ишин жүргүзүүгө лицензияларды берүүнүн, кайра тариздөөнүн, таануунун, токтотуп... Лицензиялоо бөлүмү 14 Июль 2021 ж. Кыргыз Республикасында билим берүү ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө убактылуу жобону бекитүү тууралуу
“Беббо” платформасы ата-энелер үчүн мобилдик тиркемеси жана мектепке чейинки билим берүү педагогдору үчүн “Билимдүү муун” санарип окуу платформасы жөнүндө” Билим берүү жана илим министрлигинин эрте курактагы балдардын өнүгүүсү боюнча ата-энелердин компетентүүлүгүн жогорулатуу, мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын педагогдорунун кесиптик чеберчилигин жогорулатуу үчүн иштелип чыккан “Беббо” ата-энелер үчүн тиркемесин жана мектепке чейинки билим бер... Мектепке чейинки билим берүү саясаты бөлүмү 11 Май 2023 ж. “Беббо” платформасы ата-энелер үчүн мобилдик тиркемеси жана мектепке чейинки билим берүү педагогдору үчүн “Билимдүү муун” санарип окуу платформасы жөнүндө”
ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ Дүйнөлүк банктын долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү 6 Март 2023 ж. ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ
Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарына талапкерлигин койгон жана аларды ээлеп турган адамдар үчүн мамлекеттик тилди милдеттүү түрдө билүү деңгээли жана көлөмү жөнүндө ЖОБО - Мамлекеттик тилди өнүктүрүү сектору 24 Июль 2021 ж. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарына талапкерлигин койгон жана аларды ээлеп турган адамдар үчүн мамлекеттик тилди милдеттүү түрдө билүү деңгээли жана көлөмү жөнүндө ЖОБО

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар