Документи издөө
Жыйынтык 138
аталышы кыскача баяндамасы мекеме жасалган убакты Аракеттер
Закон КР "О физической культуре и спорте" Закон КР "О Физической культуре и спорте" - 26 Июль 2021 ж. Закон КР "О физической культуре и спорте"
ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ Дүйнөлүк банктын долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү 6 Март 2023 ж. ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ
О некоторых вопросах в сфере аккредитации образовательных организаций Настоящие Минимальные требования, предъявляемые к аккредитуемым образовательным организациям, реализующим программы основного и/или среднего общего образования (далее - Минимальные требования), устанавливают обязательные минимальные требования к аккредитуемым образовательным организациям, реализу... Лицензиялоо сектору 19 Июль 2021 ж. О некоторых вопросах в сфере аккредитации образовательных организаций
ТОКТОМ 2017-жылдын 13-сентябры № 1854-VI "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын аткарылышы тууралуу" Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2016-жылдын 26-майындагы № 591-VI токтомунун аткарылышы жана өзгөртүү киргизүү жөнүндө - Мамлекеттик тилди өнүктүрүү сектору 24 Июль 2021 ж. ТОКТОМ 2017-жылдын 13-сентябры № 1854-VI "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын аткарылышы тууралуу" Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2016-жылдын 26-майындагы № 591-VI токтомунун аткарылышы жана өзгөртүү киргизүү жөнүндө
О заключении Правительства Кыргызской Республики на проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об образовании" "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 31-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом чыгарат Эл аралык кызматташтык бөлүмү 16 Июль 2021 ж. О заключении Правительства Кыргызской Республики на проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об образовании"
Предметный стандарт по "Я и мир" 1-4 кл. Утвержден приказом МОН КР № 1828/1 от 19.09.2022 г. Мектептик, мектептен тышкаркы жана кошумча билим берүү башкармалыгы 27 Апрель 2023 ж. Предметный стандарт по "Я и мир" 1-4 кл.
НПА - Бюджеттик саясат жана финансылык анализ башкармалыгы 2 Июнь 2022 ж. НПА
Положение - Бухгалтердик эсеп жана отчёттуулук бөлүмү 15 Июль 2021 ж. Положение
Мектепке чейинки билим берүү уюмдарында электрондук комплекттɵɵ жɵнүндɵ жобо Мектепке чейинки билим берүү уюмдарында электрондук комплекттɵɵ жɵнүндɵ жобо Мектепке чейинки билим берүү башкармалыгы 11 Май 2023 ж. Мектепке чейинки билим берүү уюмдарында электрондук комплекттɵɵ жɵнүндɵ жобо
Адам ресурстарын башкаруунун процедурасы - Дүйнөлүк банктын долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү 22 Июль 2021 ж. Адам ресурстарын башкаруунун процедурасы
Кызыкдар тараптар менен өз ара аракеттенүү планы - Дүйнөлүк банктын долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү 22 Июль 2021 ж. Кызыкдар тараптар менен өз ара аракеттенүү планы
Приказ №227/1 от 20 марта 2020 года Приказ МОН КР "О формировании Информационной системы управления образованием Кыргызской Республики" Секторду өнүктүрүү программасы: Инклюзивдик өнүгүү үчүн көндүмдөр 15 Июль 2021 ж. Приказ №227/1 от 20 марта 2020 года
Закон по питанию - Мектептик, мектептен тышкаркы жана кошумча билим берүү башкармалыгы 27 Июль 2021 ж. Закон по питанию
Положение о порядке проведения аттестации воспитателей и учителей дошкольных образовательных организаций Кыргызской Республики Положение о порядке проведения аттестации воспитателей и учителей дошкольных образовательных организаций Кыргызской Республики Мектепке чейинки билим берүү башкармалыгы 7 Март 2022 ж. Положение о порядке проведения аттестации воспитателей и учителей дошкольных образовательных организаций Кыргызской Республики
Кыргыз Республикасынын педагогикалык жана билим беруу тармагынын жетекчилик кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу тартибинин Жобосун бекитуу жонyндо Положение о порядке повышения квалификации педагогических и руководящих работников образования Кыргызской Республики Педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо республикалык институту 16 Июль 2021 ж. Кыргыз Республикасынын педагогикалык жана билим беруу тармагынын жетекчилик кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу тартибинин Жобосун бекитуу жонyндо

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар