Документи издөө
Жыйынтык 137
аталышы кыскача баяндамасы мекеме жасалган убакты Аракеттер
ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ Дүйнөлүк банктын долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү 6 Март 2023 ж. ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ
О некоторых вопросах в сфере аккредитации образовательных организаций Настоящие Минимальные требования, предъявляемые к аккредитуемым образовательным организациям, реализующим программы основного и/или среднего общего образования (далее - Минимальные требования), устанавливают обязательные минимальные требования к аккредитуемым образовательным организациям, реализу... Лицензиялоо бөлүмү 19 Июль 2021 ж. О некоторых вопросах в сфере аккредитации образовательных организаций
ТОКТОМ 2017-жылдын 13-сентябры № 1854-VI "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын аткарылышы тууралуу" Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2016-жылдын 26-майындагы № 591-VI токтомунун аткарылышы жана өзгөртүү киргизүү жөнүндө - Мамлекеттик тилди өнүктүрүү сектору 24 Июль 2021 ж. ТОКТОМ 2017-жылдын 13-сентябры № 1854-VI "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын аткарылышы тууралуу" Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2016-жылдын 26-майындагы № 591-VI токтомунун аткарылышы жана өзгөртүү киргизүү жөнүндө
О заключении Правительства Кыргызской Республики на проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об образовании" "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 31-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом чыгарат Эл аралык кызматташуу жана өнөктөштөр менен өз ара аракеттенүү бөлүмү 16 Июль 2021 ж. О заключении Правительства Кыргызской Республики на проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об образовании"
Предметный стандарт по "Я и мир" 1-4 кл. Утвержден приказом МОН КР № 1828/1 от 19.09.2022 г. Мектептеги билим берүү жана китеп чыгаруу саясатынын башкармалыгы 27 Апрель 2023 ж. Предметный стандарт по "Я и мир" 1-4 кл.
НПА - Бюджеттик саясат жана финансылык анализ башкармалыгы 2 Июнь 2022 ж. НПА
Положение - Бухгалтердик эсеп жана отчёттуулук бөлүму 15 Июль 2021 ж. Положение
Адам ресурстарын башкаруунун процедурасы - Дүйнөлүк банктын долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү 22 Июль 2021 ж. Адам ресурстарын башкаруунун процедурасы
Кызыкдар тараптар менен өз ара аракеттенүү планы - Дүйнөлүк банктын долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү 22 Июль 2021 ж. Кызыкдар тараптар менен өз ара аракеттенүү планы
Приказ №227/1 от 20 марта 2020 года Приказ МОН КР "О формировании Информационной системы управления образованием Кыргызской Республики" Секторду өнүктүрүү программасы: Инклюзивдик өнүгүү үчүн көндүмдөр 15 Июль 2021 ж. Приказ №227/1 от 20 марта 2020 года
Закон по питанию - Мектептеги билим берүү жана китеп чыгаруу саясатынын башкармалыгы 27 Июль 2021 ж. Закон по питанию
Кыргыз Республикасынын билим берүү уюмдарынын ишмердүүлүгүнө COVID-19 инфекциясынын андан ары жайылышын алдын алуу үчүн иш-аракеттеринин кайра иштелип чыккан алгоритмин бекитүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын билим берүү уюмдарынын ишмердүүлүгүнө COVID-19 инфекциясынын андан ары жайылышын алдын алуу үчүн иш-аракеттеринин кайра иштелип чыккан алгоритмин бекитүү жөнүндө Мектепке чейинки билим берүү саясаты бөлүмү 21 Февраль 2022 ж. Кыргыз Республикасынын билим берүү уюмдарынын ишмердүүлүгүнө COVID-19 инфекциясынын андан ары жайылышын алдын алуу үчүн иш-аракеттеринин кайра иштелип чыккан алгоритмин бекитүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын педагогикалык жана билим беруу тармагынын жетекчилик кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу тартибинин Жобосун бекитуу жонyндо Положение о порядке повышения квалификации педагогических и руководящих работников образования Кыргызской Республики Педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо республикалык институту 16 Июль 2021 ж. Кыргыз Республикасынын педагогикалык жана билим беруу тармагынын жетекчилик кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу тартибинин Жобосун бекитуу жонyндо
Приказ "О создании отборочной комиссии и проведения конкурса по отбору тренеров" О создании отборочной комиссии и проведения конкурса по отбору тренеров для проведения обучающих мероприятий по вопросам повышения потенциала школьных библиотекарей в рамках проекта "Секторду өнүктүрүү программасы: мектептик билим берүүнү реформалоо" долбоору 14 Февраль 2022 ж. Приказ "О создании отборочной комиссии и проведения конкурса по отбору тренеров"
Постановление Правительства КР № 598 - Мектепке чейинки билим берүү саясаты бөлүмү 10 Июнь 2021 ж. Постановление Правительства КР № 598

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар