Документи издөө
Жыйынтык 139
аталышы кыскача баяндамасы мекеме жасалган убакты Аракеттер
Жалпы билим берүү уюмунда ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү окуучуларды коштоп жүрүүнү уюштуруу жөнүндө жобо - Мектептеги жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгы 30 Июнь 2022 ж. Жалпы билим берүү уюмунда ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү окуучуларды коштоп жүрүүнү уюштуруу жөнүндө жобо
Закон о начальном профессиональном образовании ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 26 ноября 1999 года №129 О начальном профессиональном образовании Республиканский научно-методический центр 16 Июль 2021 ж. Закон о начальном профессиональном образовании
КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 23-июлундагы № 334 токтому Кыргыз Республикасында билим берүү ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө убактылуу жобо (мындан ары - Жобо) билим берүү жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан (мындан ары - ыйгарым укуктуу орган) билим берүү ишин жүргүзүүгө лицензияларды берүүнүн, кайра тариздөөнүн, таануунун, токтотуп... Лицензиялоо бөлүмү 14 Июль 2021 ж. КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 23-июлундагы № 334 токтому
Свидетельство о государственной регистрации Свидетельство о государственной регистрации Республикалык дене тарбия, спорт жана маданият боюнча усулдук борбору 23 Июль 2021 ж. Свидетельство о государственной регистрации
Башталгыч кесиптик билим берүү башкармалыгынын "Жобосу". - Башталгыч кесиптик билим берүү башкармалыгы 15 Февраль 2023 ж. Башталгыч кесиптик билим берүү башкармалыгынын "Жобосу".
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 5 июля 2019 года № 249-р Проект Европейского Союза «Поддержка сектора образования в Кыргызской Республики» осуществляет техническую поддержку Министерству образования и науки Кыргызской Республики в рамках подписанного финансового соглашения на основании Распоряжения Правительства Кыргызской Республики от 5 июля 2019 год... «Кыргыз Республикасында билим берүү тармагын колдоо» долбоору 11 Август 2021 ж. РАСПОРЯЖЕНИЕ от 5 июля 2019 года № 249-р
Мектепке чейинки билим берүү уюмдарында электрондук комплекттɵɵ жɵнүндɵ жобо Мектепке чейинки билим берүү уюмдарында электрондук комплекттɵɵ жɵнүндɵ жобо Мектепке чейинки билим берүү башкармалыгы 11 Май 2023 ж. Мектепке чейинки билим берүү уюмдарында электрондук комплекттɵɵ жɵнүндɵ жобо
Проект плана экологических и социальных обязательств «Качество и инновации в высшем образовании» Дүйнөлүк банктын долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү 6 Февраль 2023 ж. Проект плана экологических и социальных обязательств
2023-жылы абитуриенттердин ЖРТ өткөрүү жөнүндө 27.04.2023 Борбордук аппарат 29 Апрель 2023 ж. 2023-жылы абитуриенттердин ЖРТ өткөрүү жөнүндө
Положение ОДОК МОН КР Отдел документационного обеспечения и контроля (далее - отдел) является структурным подразделением Министерства образования и науки Кыргызской Республики, осуществляющим распорядительно-исполнительские функции в области создания и ведения единой системы организации документационного обеспечения, ... Документтик камсыз кылуу бөлүмү 15 Июль 2021 ж. Положение ОДОК МОН КР
Кызматтык нускаманы бекитүү жөнүндө Кыргыз Республикасындагы PISAизилдөөсүн уюштуруу боюнча Улуттук координатордун кызматтык Нускамасы Должностная инструкция Национального координатора по организации исследования PISA в Кыргызской Республике Борбордук аппарат 20 Апрель 2023 ж. Кызматтык нускаманы бекитүү жөнүндө
Предметный стандарт по Английскому языку 3-4 кл. Утвержден приказом МОН КР № 1828/1 от 19.09.2022 г. Мектептеги жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгы 27 Апрель 2023 ж. Предметный стандарт по Английскому языку 3-4 кл.
Перечень учебников выдаваемых в аренду 2020-2021 гг. - - 15 Июль 2021 ж. Перечень учебников выдаваемых в аренду 2020-2021 гг.
ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ Дүйнөлүк банктын долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү 6 Март 2023 ж. ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Илимий уюмдардын жана окумуштуулардын/ /адистердин ишмердүүлүгүн рейтинг түрүндө баалоо «Положение о рейтинговой оценке деятельности научных учреждений и ученых/специалистов» разработан Департаментом науки при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики во исполнение пп. 3; 4 и 10 Пошагового плана действий по реализации Концепции реформы системы организации науки в Кыргыз... Илим башкармалыгы 10 Июнь 2021 ж. Илимий уюмдардын жана окумуштуулардын/ /адистердин ишмердүүлүгүн рейтинг түрүндө баалоо

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар