Документи издөө
Жыйынтык 139
аталышы кыскача баяндамасы мекеме жасалган убакты Аракеттер
Кыргыз Республикасынын педагогикалык жана билим беруу тармагынын жетекчилик кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу тартибинин Жобосун бекитуу жонyндо Положение о порядке повышения квалификации педагогических и руководящих работников образования Кыргызской Республики Педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо республикалык институту 16 Июль 2021 ж. Кыргыз Республикасынын педагогикалык жана билим беруу тармагынын жетекчилик кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу тартибинин Жобосун бекитуу жонyндо
Приказ "О создании отборочной комиссии и проведения конкурса по отбору тренеров" О создании отборочной комиссии и проведения конкурса по отбору тренеров для проведения обучающих мероприятий по вопросам повышения потенциала школьных библиотекарей в рамках проекта "Секторду өнүктүрүү программасы: мектептик билим берүүнү реформалоо" долбоору 14 Февраль 2022 ж. Приказ "О создании отборочной комиссии и проведения конкурса по отбору тренеров"
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө Мамлекеттик тилди өнүктүрүү сектору 24 Июль 2021 ж. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө
ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (согласованный вариант) Проект "Качество и инновации в высшем образовании" Дүйнөлүк банктын долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү 29 Ноябрь 2023 ж. ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (согласованный вариант)

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар