Документи издөө
Жыйынтык 137
аталышы кыскача баяндамасы мекеме жасалган убакты Аракеттер
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө Мамлекеттик тилди өнүктүрүү сектору 24 Июль 2021 ж. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө
Кыргыз Республикасынын мектепке чейинки билим берүү тутумунда мыкты билим берүү моделдерин жана тажрыйбаларын тандоо жана жайылтуу боюнча Жобону бекитүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мектепке чейинки билим берүү тутумунда мыкты билим берүү моделдерин жана тажрыйбаларын тандоо жана жайылтуу боюнча Жобону бекитүү жөнүндө Мектепке чейинки билим берүү саясаты бөлүмү 5 Апрель 2022 ж. Кыргыз Республикасынын мектепке чейинки билим берүү тутумунда мыкты билим берүү моделдерин жана тажрыйбаларын тандоо жана жайылтуу боюнча Жобону бекитүү жөнүндө

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар