Документи издөө
Жыйынтык 139
аталышы кыскача баяндамасы мекеме жасалган убакты Аракеттер
ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ Проект «Качество и инновации в высшем образовании» Дүйнөлүк банктын долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү 7 Март 2023 ж. ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ
РМЦФВСК ПОЛОЖЕНИЕ о Республиканском методическом центре физического воспитания, спорта и культуры при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики Настоящее положение разработано в соответствии с законами Кыргызской Республики «Об образовании», «О начальном профессиональном образовании» и П... Республикалык дене тарбия, спорт жана маданият боюнча усулдук борбору 22 Июль 2021 ж. РМЦФВСК
Дневник развития ребенка от рождения до 7 лет. Для родителей - Мектепке чейинки билим берүү башкармалыгы 10 Июнь 2021 ж. Дневник развития ребенка от рождения до 7 лет. Для родителей
Постановление Правительства КР о дошкольной образовательной организации - Мектепке чейинки билим берүү башкармалыгы 10 Июнь 2021 ж. Постановление Правительства КР о дошкольной образовательной организации
Предметный стандарт по "Человек и обществу" 5-11 кл. Утвержден приказом МОН КР № 1829/1 от 19.09.2022 г. Мектептеги жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгы 27 Апрель 2023 ж. Предметный стандарт по "Человек и обществу" 5-11 кл.
О запрете незаконных денежных сборов в общеобразовательных организациях республики - Мектептеги жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгы 24 Июль 2021 ж. О запрете незаконных денежных сборов в общеобразовательных организациях республики
Постановление ПКР от 18.09.2020 №491 "Об одобрении Национальной рамки квалификаций" Национальная рамка квалификаций (НРК) определяет единую шкалу квалификационных уровней для разработки отраслевых/секторальных рамок квалификаций, профессиональных стандартов, которая обеспечивает межотраслевую сопоставимость  квалификаций и является основой для системы подтверждения соответствия ... Секторду өнүктүрүү программасы: Инклюзивдик өнүгүү үчүн көндүмдөр 12 Июль 2021 ж. Постановление ПКР от 18.09.2020 №491 "Об одобрении Национальной рамки квалификаций"
Социалдык жана экологиялык башкаруунун принциптери - Дүйнөлүк банктын долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү 16 Июль 2021 ж. Социалдык жана экологиялык башкаруунун принциптери
"Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы Иштин, аракеттердин жана операциялардын айрым түрлөрүн лицензиялоо адамдардын өмүрүнө, ден соолугуна, айлана-чөйрөгө, менчикке, коомдук жана мамлекеттик коопсуздукка зыян келтирүүнүн алдын алуу, ошондой эле чектелген мамлекеттик ресурстарды башкаруу максатында жүзөгө ашырылат. Лицензиялоо бөлүмү 14 Июль 2021 ж. "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
Пандемия учурунда окуу шартын уюштуруу Пандемия учурунда окуу шартын уюштуруу Мектептеги жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгы 16 Июль 2021 ж. Пандемия учурунда окуу шартын уюштуруу
Закон Кыргызской Республики «О дошкольном образовании» - Мектепке чейинки билим берүү башкармалыгы 10 Июнь 2021 ж. Закон Кыргызской Республики «О дошкольном образовании»
ЧӨжМБнын негизги максаттары жана милдеттери ЧӨжМБнын негизги максаттары жана милдеттери ЧӨжМБнын негизги максаты баштапкы кесиптик-техникалык билим берүү боюнча окуучулардын арасында тарбиялык жана чыгармачылык иштердин сапатын жогорулатуу менен камсыз кылуу болуп саналат.  ЧӨжМБнын милдеттери; - баштапкы кесиптик-техникалык билим бе... Республикалык дене тарбия, спорт жана маданият боюнча усулдук борбору 19 Июль 2021 ж. ЧӨжМБнын негизги максаттары жана милдеттери
Положение о Министерстве образования и науки Кыргызской Республики Министерство образования и науки Кыргызской Республики (далее - Министерство) является центральным органом исполнительной власти, вырабатывающим единую государственную политику в области образования, науки и научно-технической деятельности, и осуществляющим государственный контроль за доступность... Укуктук камсыз кылуу бөлүмү 15 Июль 2021 ж. Положение о Министерстве образования и науки Кыргызской Республики
Кыргыз Республикасынын окуу программалары - Кыргыз билим берүү академиясы 13 Июль 2021 ж. Кыргыз Республикасынын окуу программалары
Предметный стандарт по Истории развития религий 7-9 кл. Утвержден приказом МОН КР № 1829/1 от 19.09.2022 г. Мектептеги жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгы 27 Апрель 2023 ж. Предметный стандарт по Истории развития религий 7-9 кл.

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар