Документи издөө
Жыйынтык 137
аталышы кыскача баяндамасы мекеме жасалган убакты Аракеттер
Закон о начальном профессиональном образовании ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 26 ноября 1999 года № 129 О начальном профессиональном образовании Башталгыч кесиптик билим берүү башкармалыгы 12 Июль 2021 ж. Закон о начальном профессиональном образовании
Руководство по раннему развитию детей от рождения до 3 лет. Базовые стандарты развития - Мектепке чейинки билим берүү саясаты бөлүмү 10 Июнь 2021 ж. Руководство по раннему развитию детей от рождения до 3 лет. Базовые стандарты развития
Приказ пороговый балл ОРТ (КНАУ) Приказ пороговый балл ОРТ (КНАУ) Жогорку, орто кесиптик жана жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү башкармалыгы 15 Июль 2021 ж. Приказ пороговый балл ОРТ (КНАУ)
ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ Проект «Качество и инновации в высшем образовании» Дүйнөлүк банктын долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү 7 Март 2023 ж. ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ
Дневник развития ребенка от рождения до 7 лет. Для родителей - Мектепке чейинки билим берүү саясаты бөлүмү 10 Июнь 2021 ж. Дневник развития ребенка от рождения до 7 лет. Для родителей
Постановление Правительства КР о дошкольной образовательной организации - Мектепке чейинки билим берүү саясаты бөлүмү 10 Июнь 2021 ж. Постановление Правительства КР о дошкольной образовательной организации
НПА СВА Закон КР о внутреннем аудите, стандарты внутреннего аудита, этические стандарты ВА, руководство, положение о сертификации Ички аудит сектору 21 Июль 2021 ж. НПА СВА
Предметный стандарт по "Человек и обществу" 5-11 кл. Утвержден приказом МОН КР № 1829/1 от 19.09.2022 г. Мектептеги билим берүү жана китеп чыгаруу саясатынын башкармалыгы 27 Апрель 2023 ж. Предметный стандарт по "Человек и обществу" 5-11 кл.
О запрете незаконных денежных сборов в общеобразовательных организациях республики - Мектептеги билим берүү жана китеп чыгаруу саясатынын башкармалыгы 24 Июль 2021 ж. О запрете незаконных денежных сборов в общеобразовательных организациях республики
Постановление ПКР от 18.09.2020 №491 "Об одобрении Национальной рамки квалификаций" Национальная рамка квалификаций (НРК) определяет единую шкалу квалификационных уровней для разработки отраслевых/секторальных рамок квалификаций, профессиональных стандартов, которая обеспечивает межотраслевую сопоставимость  квалификаций и является основой для системы подтверждения соответствия ... Секторду өнүктүрүү программасы: Инклюзивдик өнүгүү үчүн көндүмдөр 12 Июль 2021 ж. Постановление ПКР от 18.09.2020 №491 "Об одобрении Национальной рамки квалификаций"
Социалдык жана экологиялык башкаруунун принциптери - Дүйнөлүк банктын долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү 16 Июль 2021 ж. Социалдык жана экологиялык башкаруунун принциптери
"Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы Иштин, аракеттердин жана операциялардын айрым түрлөрүн лицензиялоо адамдардын өмүрүнө, ден соолугуна, айлана-чөйрөгө, менчикке, коомдук жана мамлекеттик коопсуздукка зыян келтирүүнүн алдын алуу, ошондой эле чектелген мамлекеттик ресурстарды башкаруу максатында жүзөгө ашырылат. Лицензиялоо бөлүмү 14 Июль 2021 ж. "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
Пандемия учурунда окуу шартын уюштуруу Пандемия учурунда окуу шартын уюштуруу Мектептеги билим берүү жана китеп чыгаруу саясатынын башкармалыгы 16 Июль 2021 ж. Пандемия учурунда окуу шартын уюштуруу
Закон Кыргызской Республики «О дошкольном образовании» - Мектепке чейинки билим берүү саясаты бөлүмү 10 Июнь 2021 ж. Закон Кыргызской Республики «О дошкольном образовании»
ЧӨжМБнын негизги максаттары жана милдеттери ЧӨжМБнын негизги максаттары жана милдеттери ЧӨжМБнын негизги максаты баштапкы кесиптик-техникалык билим берүү боюнча окуучулардын арасында тарбиялык жана чыгармачылык иштердин сапатын жогорулатуу менен камсыз кылуу болуп саналат.  ЧӨжМБнын милдеттери; - баштапкы кесиптик-техникалык билим бе... Республикалык дене тарбия, спорт жана маданият боюнча усулдук борбору 19 Июль 2021 ж. ЧӨжМБнын негизги максаттары жана милдеттери

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар