Документи издөө
Жыйынтык 141
аталышы кыскача баяндамасы мекеме жасалган убакты Аракеттер
Ведомстволук сыйлыктар жөнүндө жобо Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин ведомстволук сыйлыктарынын катарына “Илимдин мыктысы” төш белгиси жана “Кызматташтык салымы үчүн” медалы кошулду. Аталган сыйлыктардын жобосу иштелип чыгып, министрликтин 2021-жылдын 8-сентябрындагы № 1514/1 буйругу менен бекитилди. Беки... Адам ресурстарын башкаруу бөлүмү 22 Сентябрь 2021 ж. Ведомстволук сыйлыктар жөнүндө жобо
Закон о науке и об основах государственной научно технической политики КР Закон о науке и об основах государственной научно технической политики КР определяет единую государственную политику в сфере науки Илим жана инновациялар башкармалыгы 15 Июль 2021 ж. Закон о науке и об основах государственной научно технической политики КР
Билим берүүнүн сапатын жана маалыматтык технологияларды баалоо боюнча Улуттук борбордун уставы Учреждение «Национальный центр оценки качества образования и информационных технологий Министерства образования и науки Кыргызской Республики» (далее – Учреждение) является некоммерческой организацией, созданной учредителем для осуществления информационно-аналитических и консультативно-методическ... Национальный центр оценки качества образования и информационных технологий 7 Июль 2021 ж. Билим берүүнүн сапатын жана маалыматтык технологияларды баалоо боюнча Улуттук борбордун уставы
«Билим берүү мекемелерин 2021-2022-жылдын күз-кыш мезгилине даярдоо жөнүндө» «Билим берүү мекемелерин 2021-2022-жылдын күз-кыш мезгилине даярдоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2021-жылдын 9-апрелиндеги «Кыргыз Республикасынын экономикасынын тармактарын жана калкын 2021/2022-жылдардагы күз-кыш мезгилине даярдоо жөнүндө» № 137 токтомун аткаруу үчүн Кыргыз Рес... - 10 Июнь 2021 ж. «Билим берүү мекемелерин 2021-2022-жылдын күз-кыш мезгилине даярдоо жөнүндө»
Закон о начальном профессиональном образовании ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 26 ноября 1999 года № 129 О начальном профессиональном образовании Башталгыч кесиптик билим берүү башкармалыгы 12 Июль 2021 ж. Закон о начальном профессиональном образовании
Приказ пороговый балл ОРТ (КНАУ) Приказ пороговый балл ОРТ (КНАУ) Жогорку, орто кесиптик жана жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү башкармалыгы 15 Июль 2021 ж. Приказ пороговый балл ОРТ (КНАУ)
ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ Проект «Качество и инновации в высшем образовании» Дүйнөлүк банктын долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү 7 Март 2023 ж. ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ
РМЦФВСК ПОЛОЖЕНИЕ о Республиканском методическом центре физического воспитания, спорта и культуры при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики Настоящее положение разработано в соответствии с законами Кыргызской Республики «Об образовании», «О начальном профессиональном образовании» и П... Республикалык дене тарбия, спорт жана маданият боюнча усулдук борбору 22 Июль 2021 ж. РМЦФВСК
Предметный стандарт по "Человек и обществу" 5-11 кл. Утвержден приказом МОН КР № 1829/1 от 19.09.2022 г. Мектептик, мектептен тышкаркы жана кошумча билим берүү башкармалыгы 27 Апрель 2023 ж. Предметный стандарт по "Человек и обществу" 5-11 кл.
О запрете незаконных денежных сборов в общеобразовательных организациях республики - Мектептик, мектептен тышкаркы жана кошумча билим берүү башкармалыгы 24 Июль 2021 ж. О запрете незаконных денежных сборов в общеобразовательных организациях республики
Постановление ПКР от 18.09.2020 №491 "Об одобрении Национальной рамки квалификаций" Национальная рамка квалификаций (НРК) определяет единую шкалу квалификационных уровней для разработки отраслевых/секторальных рамок квалификаций, профессиональных стандартов, которая обеспечивает межотраслевую сопоставимость  квалификаций и является основой для системы подтверждения соответствия ... Секторду өнүктүрүү программасы: Инклюзивдик өнүгүү үчүн көндүмдөр 12 Июль 2021 ж. Постановление ПКР от 18.09.2020 №491 "Об одобрении Национальной рамки квалификаций"
Социалдык жана экологиялык башкаруунун принциптери - Дүйнөлүк банктын долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү 16 Июль 2021 ж. Социалдык жана экологиялык башкаруунун принциптери
"Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы Иштин, аракеттердин жана операциялардын айрым түрлөрүн лицензиялоо адамдардын өмүрүнө, ден соолугуна, айлана-чөйрөгө, менчикке, коомдук жана мамлекеттик коопсуздукка зыян келтирүүнүн алдын алуу, ошондой эле чектелген мамлекеттик ресурстарды башкаруу максатында жүзөгө ашырылат. Лицензиялоо сектору 14 Июль 2021 ж. "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
Пандемия учурунда окуу шартын уюштуруу Пандемия учурунда окуу шартын уюштуруу Мектептик, мектептен тышкаркы жана кошумча билим берүү башкармалыгы 16 Июль 2021 ж. Пандемия учурунда окуу шартын уюштуруу
ЧӨжМБнын негизги максаттары жана милдеттери ЧӨжМБнын негизги максаттары жана милдеттери ЧӨжМБнын негизги максаты баштапкы кесиптик-техникалык билим берүү боюнча окуучулардын арасында тарбиялык жана чыгармачылык иштердин сапатын жогорулатуу менен камсыз кылуу болуп саналат.  ЧӨжМБнын милдеттери; - баштапкы кесиптик-техникалык билим бе... Республикалык дене тарбия, спорт жана маданият боюнча усулдук борбору 19 Июль 2021 ж. ЧӨжМБнын негизги максаттары жана милдеттери

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар