Документи издөө
Жыйынтык 103
аталышы кыскача баяндамасы мекеме жасалган убакты Аракеттер
Ички аудит жөнүндө мыйзам Бул Мыйзам мамлекеттик органдарда жана мекемелерде ички аудит жүргүзүүгө байланышкан мамилелерди жөнгө салат жана аны түзүүнүн жана иштешинин принциптерин белгилейт. Ички аудит сектору 24 Июль 2021 ж. Ички аудит жөнүндө мыйзам
Мектепке чейинки билим берүү жөнүндө мыйзам Закон О дошкольном образовании Мектепке чейинки билим берүү саясаты бөлүмү 7 Июль 2021 ж. Мектепке чейинки билим берүү жөнүндө мыйзам
Кыргыз Республикасында билим берүү ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө убактылуу жобону бекитүү тууралуу Кыргыз Республикасында билим берүү ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө убактылуу жобо (мындан ары - Жобо) билим берүү жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан (мындан ары - ыйгарым укуктуу орган) билим берүү ишин жүргүзүүгө лицензияларды берүүнүн, кайра тариздөөнүн, таануунун, токтотуп... Лицензиялоо бөлүмү 14 Июль 2021 ж. Кыргыз Республикасында билим берүү ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө убактылуу жобону бекитүү тууралуу
Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарына талапкерлигин койгон жана аларды ээлеп турган адамдар үчүн мамлекеттик тилди милдеттүү түрдө билүү деңгээли жана көлөмү жөнүндө ЖОБО - Мамлекеттик тилди өнүктүрүү сектору 24 Июль 2021 ж. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарына талапкерлигин койгон жана аларды ээлеп турган адамдар үчүн мамлекеттик тилди милдеттүү түрдө билүү деңгээли жана көлөмү жөнүндө ЖОБО
Жалпы билим берүү уюмунда ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү окуучуларды коштоп жүрүүнү уюштуруу жөнүндө жобо - Мектептеги билим берүү жана китеп чыгаруу саясатынын башкармалыгы 30 Июнь 2022 ж. Жалпы билим берүү уюмунда ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү окуучуларды коштоп жүрүүнү уюштуруу жөнүндө жобо
Закон о начальном профессиональном образовании ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 26 ноября 1999 года №129 О начальном профессиональном образовании Республиканский научно-методический центр 16 Июль 2021 ж. Закон о начальном профессиональном образовании
КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 23-июлундагы № 334 токтому Кыргыз Республикасында билим берүү ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө убактылуу жобо (мындан ары - Жобо) билим берүү жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан (мындан ары - ыйгарым укуктуу орган) билим берүү ишин жүргүзүүгө лицензияларды берүүнүн, кайра тариздөөнүн, таануунун, токтотуп... Лицензиялоо бөлүмү 14 Июль 2021 ж. КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 23-июлундагы № 334 токтому
Свидетельство о государственной регистрации Свидетельство о государственной регистрации Дене тарбия, спорт жана маданият республикалык усулдук борбору 23 Июль 2021 ж. Свидетельство о государственной регистрации
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 5 июля 2019 года № 249-р Проект Европейского Союза «Поддержка сектора образования в Кыргызской Республики» осуществляет техническую поддержку Министерству образования и науки Кыргызской Республики в рамках подписанного финансового соглашения на основании Распоряжения Правительства Кыргызской Республики от 5 июля 2019 год... «Кыргыз Республикасында билим берүү тармагын колдоо» долбоору 11 Август 2021 ж. РАСПОРЯЖЕНИЕ от 5 июля 2019 года № 249-р
Положение ОДОК МОН КР Отдел документационного обеспечения и контроля (далее - отдел) является структурным подразделением Министерства образования и науки Кыргызской Республики, осуществляющим распорядительно-исполнительские функции в области создания и ведения единой системы организации документационного обеспечения, ... Документтик камсыз кылуу бөлүмү 15 Июль 2021 ж. Положение ОДОК МОН КР
Илимий уюмдардын жана окумуштуулардын/ /адистердин ишмердүүлүгүн рейтинг түрүндө баалоо «Положение о рейтинговой оценке деятельности научных учреждений и ученых/специалистов» разработан Департаментом науки при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики во исполнение пп. 3; 4 и 10 Пошагового плана действий по реализации Концепции реформы системы организации науки в Кыргыз... Илим бөлүмү 10 Июнь 2021 ж. Илимий уюмдардын жана окумуштуулардын/ /адистердин ишмердүүлүгүн рейтинг түрүндө баалоо
О возобновлении работы дошкольных образовательных организаций КР - Мектепке чейинки билим берүү саясаты бөлүмү 14 Сентябрь 2021 ж. О возобновлении работы дошкольных образовательных организаций КР
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик билим берүү стандарттары - Кыргыз билим берүү академиясы 9 Июль 2021 ж. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик билим берүү стандарттары
О некоторых вопросах в сфере аккредитации образовательных организаций Настоящие Минимальные требования, предъявляемые к аккредитуемым образовательным организациям, реализующим программы основного и/или среднего общего образования (далее - Минимальные требования), устанавливают обязательные минимальные требования к аккредитуемым образовательным организациям, реализу... Лицензиялоо бөлүмү 19 Июль 2021 ж. О некоторых вопросах в сфере аккредитации образовательных организаций
ТОКТОМ 2017-жылдын 13-сентябры № 1854-VI "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын аткарылышы тууралуу" Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2016-жылдын 26-майындагы № 591-VI токтомунун аткарылышы жана өзгөртүү киргизүү жөнүндө - Мамлекеттик тилди өнүктүрүү сектору 24 Июль 2021 ж. ТОКТОМ 2017-жылдын 13-сентябры № 1854-VI "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын аткарылышы тууралуу" Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2016-жылдын 26-майындагы № 591-VI токтомунун аткарылышы жана өзгөртүү киргизүү жөнүндө

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар