Документи издөө
Жыйынтык 103
аталышы кыскача баяндамасы мекеме жасалган убакты Аракеттер
2021-жылдын 4-майы № 200 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  "2021-2040-жылдары Кыргыз Республикасында билим берүүнү өнүктүрүү программасын бекитүү жөнүндө" токтому Кыргыз Республикасы бүгүнкү күндө экономикалык жана социалдык чөйрөлөрдө жашоонун жаңы шарттарына ыңгайлашуу жолунда турат. Ата мекендик билим берүү системасы ыңгайлашуу шарттарында маанилүү ролду ойнойт, анткени адам капиталы жана анын ийкемдүүлүгү өлкөнүн өзгөрүп туруучу шарттарга келечекте ийг... Стратегиялык пландоо, мониторинг жана анализдөө бөлүмү 14 Июль 2021 ж. 2021-жылдын 4-майы № 200 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  "2021-2040-жылдары Кыргыз Республикасында билим берүүнү өнүктүрүү программасын бекитүү жөнүндө" токтому
Закон Кыргызской Республики "О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике" Лицензирование отдельных видов деятельности, действий и операций осуществляется в целях предотвращения нанесения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, собственности, общественной и государственной безопасности, а также управления ограниченными государственными ресурсами. Лицензиялоо бөлүмү 14 Июль 2021 ж. Закон Кыргызской Республики "О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике"
Электрондук күндөлүк же ушул сыяктуу башка аталыштагы маалыматтык системаларга талап - Санариптик трансформация сектору 31 Январь 2022 ж. Электрондук күндөлүк же ушул сыяктуу башка аталыштагы маалыматтык системаларга талап
Приказ об утверждении МАРТ от 20.03.2020 Алдыңкы тажрыйба борборлорунда пилотү жүргүзүү үчүн аймактык эмгек рыногунда суроо-талапты жана сунуштарды талдоонун Методологияынын долбоорун бекетүү жөнүндө Секторду өнүктүрүү программасы: Инклюзивдик өнүгүү үчүн көндүмдөр 15 Июль 2021 ж. Приказ об утверждении МАРТ от 20.03.2020
2013-2017-жылдар мезгилине Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясы _ Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча сектору 27 Июль 2021 ж. 2013-2017-жылдар мезгилине Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясы
Постановление по питанию - Мектептеги билим берүү жана китеп чыгаруу саясатынын башкармалыгы 27 Июль 2021 ж. Постановление по питанию
НПА Постановление Правительства КР от 30 сентября 2019 года № 511 Бюджеттик саясат жана финансылык анализ башкармалыгы 23 Июль 2021 ж. НПА
Приказ МОН КР №635-1 от 12.04.22 об утверждении списка 23 инновационных школ - "Секторду өнүктүрүү программасы: мектептик билим берүүнү реформалоо" долбоору 30 Июнь 2022 ж. Приказ МОН КР №635-1 от 12.04.22 об утверждении списка 23 инновационных школ
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин ведомстволук сыйлыктары жөнүндө жобо Бул Жобо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ... токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Жобосуна ылайык иштелип чыкты жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин “Билим берүүнүн мыктысы”, “Илимдин мыктысы” төш белгилерине, “Кызматташ... Адам ресурстарын башкаруу боюнча бөлүм 21 Декабрь 2021 ж. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин ведомстволук сыйлыктары жөнүндө жобо
“Билим берүү объекттеринин өзгөчө кырдаалга даярдыгы жана антитеррордук жактан корголушу боюнча иш чараларды уюштуруу жөнүндө” “Билим берүү объекттеринин өзгөчө кырдаалга даярдыгы жана антитеррордук жактан корголушу боюнча иш чараларды уюштуруу жөнүндө”             2021-жылдын 11-майында Татарстан Республикасынын Казан шаарында болгон трагедиялуу окуяларга жана буга чейин куралдуу адамдардын дүйнөнүн башка өлкөлөр... - 10 Июнь 2021 ж. “Билим берүү объекттеринин өзгөчө кырдаалга даярдыгы жана антитеррордук жактан корголушу боюнча иш чараларды уюштуруу жөнүндө”
Об утверждении Временных Правил по подготовке и утверждению образцов документов об основном общем и среднем общем образовании - Мектептеги билим берүү жана китеп чыгаруу саясатынын башкармалыгы 24 Июль 2021 ж. Об утверждении Временных Правил по подготовке и утверждению образцов документов об основном общем и среднем общем образовании
Кыргыз Республикасынын окуу программалары - Кыргыз билим берүү академиясы 13 Июль 2021 ж. Кыргыз Республикасынын окуу программалары
Билим берүү жөнүндө КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ 2003-жылдын 30-апрели № 92 Билим берүү жөнүндө Башталгыч кесиптик билим берүү башкармалыгы 23 Июль 2021 ж. Билим берүү жөнүндө
Приказ "О проведении семинара по Усилению потенциала для улучшения навыков планирования и управления для руководителей ОМЦО, РайОО, ГорОО" Усиление потенциала для улучшения навыков планирования и управления для руководителей ОМЦО, РайОО, ГорОО "Секторду өнүктүрүү программасы: мектептик билим берүүнү реформалоо" долбоору 14 Февраль 2022 ж. Приказ "О проведении семинара по Усилению потенциала для улучшения навыков планирования и управления для руководителей ОМЦО, РайОО, ГорОО"
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу Республикалык илимий-методикалык борбор жөнүндө жобо Бул Жобо Кыргыз Республикасынын "Билим беруу женунде", "Башталгыч кесиптик билим беруу женунде", "Коммерциялык эмес уюмдар женунде" мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын вкметунун 2021 -жылы 5-марттагы №72 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Билим беруу жана илим министрлиги женунде Жо... Республиканский научно-методический центр 24 Ноябрь 2021 ж. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу Республикалык илимий-методикалык борбор жөнүндө жобо

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар