Документи издөө
Жыйынтык 138
аталышы кыскача баяндамасы мекеме жасалган убакты Аракеттер
Предметный стандарт по Истории развития религий 7-9 кл. Утвержден приказом МОН КР № 1829/1 от 19.09.2022 г. Мектептик, мектептен тышкаркы жана кошумча билим берүү башкармалыгы 27 Апрель 2023 ж. Предметный стандарт по Истории развития религий 7-9 кл.
Кыргыз Республикасынын коррупцияга каршы саясатынын МАМЛЕКЕТТИК СТРАТЕГИЯСЫ _ - 27 Июль 2021 ж. Кыргыз Республикасынын коррупцияга каршы саясатынын МАМЛЕКЕТТИК СТРАТЕГИЯСЫ
НПА СВА Закон КР о внутреннем аудите, стандарты внутреннего аудита, этические стандарты ВА, руководство, положение о сертификации - 21 Июль 2021 ж. НПА СВА
Об экстернате - Мектептик, мектептен тышкаркы жана кошумча билим берүү башкармалыгы 24 Июль 2021 ж. Об экстернате
Закон КР "О государственных закупках" Закон Кыргызской Республики "О государственных закупках" от 3 апреля 2015 года № 72 Инвестициялар, мамлекеттик-жеке өнөктөштүк, мамлекеттик сатып алуулар жана инфраструктура башкармалыгы 15 Июль 2021 ж. Закон КР "О государственных закупках"
Положение о библиотеке учебного заведения профессионально-технического образования Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Кыргызской Республики “Об образовании”, “О начальном профессиональном образовании” и в целях определения порядка и повышения эффективности работы библиотек учебных заведений системы профтехобразования. Республиканский научно-методический центр 22 Июль 2021 ж. Положение о библиотеке учебного заведения профессионально-технического образования
Кыргыз тили жана адабий окуу боюнча предметтик стандарт 1-4-кл. Кыргыз тилинде окуткан мектептер үчүн, КРнын БИМдин 2022-ж. 19-сентябрындагы № 1828/1 буйругу менен бекитилген Мектептик, мектептен тышкаркы жана кошумча билим берүү башкармалыгы 27 Апрель 2023 ж. Кыргыз тили жана адабий окуу боюнча предметтик стандарт 1-4-кл.
Приказ "О проведении тренингов для тренеров по обучению школьных библиотекрей Проведение тренингов для тренеров (тренерское мастерство) по обучению в области дополнительного профессионального образования для библиотекарей общеобразовательных организаций с использованием дистанционных образовательных технологий "Секторду өнүктүрүү программасы: мектептик билим берүүнү реформалоо" долбоору 14 Февраль 2022 ж. Приказ "О проведении тренингов для тренеров по обучению школьных библиотекрей
Положение об общежитии Республиканского научно-методического центра Агентство начального профессионального образования при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики В целях улучшения организации эффективной деятельности общежития Республиканского научно-методического центра Агентство начального профессионального образования при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики. Республиканский научно-методический центр 22 Июль 2021 ж. Положение об общежитии Республиканского научно-методического центра Агентство начального профессионального образования при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики
Кыргыз Республикасында балдар кыска убакытта (3 сааттык) болуучу мектепке чейинки билим берүүчү 60 борборду түзүү үчүн тандоо критерийлери тууралуу жлбону бекитүү жөнүндө Кыргыз Республикасында балдар кыска убакытта (3 сааттык) болуучу мектепке чейинки билим берүүчү 60 борборду түзүү үчүн тандоо критерийлери тууралуу жобону бекитүү жөнүндө Мектепке чейинки билим берүү башкармалыгы 23 Ноябрь 2021 ж. Кыргыз Республикасында балдар кыска убакытта (3 сааттык) болуучу мектепке чейинки билим берүүчү 60 борборду түзүү үчүн тандоо критерийлери тууралуу жлбону бекитүү жөнүндө
Предметный стандарт по Физической культуре 1-4 кл. Утвержден приказом МОН КР № 1828/1 от 19.09.2022 г. Мектептик, мектептен тышкаркы жана кошумча билим берүү башкармалыгы 27 Апрель 2023 ж. Предметный стандарт по Физической культуре 1-4 кл.
Кыргыз Республикасынын кесиптик жогорку билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандарттарын бекитүү жөнүндө - Жогорку, орто кесиптик жана жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү башкармалыгы 20 Октябрь 2023 ж. Кыргыз Республикасынын кесиптик жогорку билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандарттарын бекитүү жөнүндө
Ички аудит жөнүндө мыйзам Бул Мыйзам мамлекеттик органдарда жана мекемелерде ички аудит жүргүзүүгө байланышкан мамилелерди жөнгө салат жана аны түзүүнүн жана иштешинин принциптерин белгилейт. - 24 Июль 2021 ж. Ички аудит жөнүндө мыйзам
Предметный стандарт по Естествознанию 5 кл. Утвержде приказом МОН КР № 1829/1 от 19.09.2022 г. Мектептик, мектептен тышкаркы жана кошумча билим берүү башкармалыгы 27 Апрель 2023 ж. Предметный стандарт по Естествознанию 5 кл.
Закон о ВА Закон о ВА - 21 Июль 2021 ж. Закон о ВА

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар