Мектептик, мектептен тышкаркы жана кошумча билим берүү башкармалыгы
Мектептик, мектептен тышкаркы жана кошумча билим берүү башкармалыгы

Көрүлдү: 8540

Инклюзивдик билим берүү

Балдарды үйүндө жеке окутууну уюштуруу жөнүндө жобо  - ФАЙЛ 

Жалпы билим берүү уюмунда ден соолугунун
мүмкүнчүлүктөрү чектелүү окуучуларды коштоп жүрүүнү
уюштуруу жөнүндө жобо -ФАЙЛ

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар