Мектептеги жана мектептен тышкаркы билим берүү  башкармалыгы
Мектептеги жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгы

Көрүлдү: 7043

Инклюзивдик билим берүү

 Балдарды үйүндө жеке окутууну уюштуруу жөнүндө жобо  - ФАЙЛ 

Жалпы билим берүү уюмунда ден соолугунун
мүмкүнчүлүктөрү чектелүү окуучуларды коштоп жүрүүнү
уюштуруу жөнүндө жобо -ФАЙЛ

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар