Мектептеги жана мектептен тышкаркы билим берүү  башкармалыгы
Мектептеги жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгы
Сүрөт табылган жок
Абдылдаева Гульшан Кушбековна

Башкы адис

Сүрөт табылган жок
Солтогулова Фариза Тыныстановна

Башкы адис

Сүрөт табылган жок
Кусеинова Айнура Суйундуковна

Башкы адис

Сүрөт табылган жок
Брызгалова Ольга Александровна

Жетектөөчү адис

Сүрөт табылган жок
Сыдыкназарова Кылым Жалалбековна

Жетектөөчү адис

Сүрөт табылган жок
Омурканова Салтанат Темирбековна

Жетектөөчү адис

Сүрөт табылган жок
Асекова Динара Шаршеналиевна

Жетектөөчү адис

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар