Мектептеги  билим берүү жана китеп чыгаруу саясатынын башкармалыгы
Мектептеги билим берүү жана китеп чыгаруу саясатынын башкармалыгы
Сүрөт табылган жок
Абдылдаева Гульшан Кушбековна

Главный специалист

Сүрөт табылган жок
Рысбеков Бакыт Бекташович

Главный специалист

Сүрөт табылган жок
Солтогулова Фариза Тыныстановна

Главный специалист

Сүрөт табылган жок
Брызгалова Ольга Александровна

Ведущий специалист

Сүрөт табылган жок
Кусеинова Айнура Суйундуковна

Ведущий специалист

Сүрөт табылган жок
Сыдыбаев Амангелди Божонович

Жетектөөчү адис

Сүрөт табылган жок
Сыдыкназарова Кылым Жалалбековна

Ведущий специалист

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар