Мектепке чейинки билим берүү башкармалыгы
Мектепке чейинки билим берүү башкармалыгы

Көрүлдү: 1757

Тарбиячыларга кеп-кеңештер

-  МЕКТЕПКЕ ЧЕЙИНКИ БИЛИМ БЕРҮҮ МЕКЕМЕЛЕРИНДЕГИ МЕДИЦИНА КЫЗМАТКЕРЛЕРИ ҮЧҮН УСУЛДУК КОЛДОНМО
Кыргыз Республикасынын мектепке чейинки билим берүү уюмдарында дарылоо-алдын алуу кызматтарын уюштуруу https://files.fm/f/637s39ckjd

- МЕКТЕПКЕ ЧЕЙИНКИ БИЛИМ БЕРҮҮ МЕКЕМЕЛЕРИНИН  ТАРБИЯЧЫЛАРЫ ЖАНА ПЕДАГОГДОР ҮЧҮН
► УСУЛДУК КОЛДОНМО ;

 Дене тарбиялык көнүгүүлөр:

- Let's dance!
https://www.youtube.com/watch?v=LrnQAUHX1no&list=PLd6gVDXjdg6q2k9aW-uDJfh22JEKTELcJ ;

- https://youtu.be/QyHp-N6-3DY

- Манжа көнүгүүлөрү
https://www.youtube.com/watch?v=DJt6ORwxKmE&list=PLd6gVDXjdg6q2k9aW-uDJfh22JEKTELcJ ;

 

- БАЛА БАКЧАДАГЫ БУРЧТАР 

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар