Документи издөө
Жыйынтык 139
аталышы кыскача баяндамасы мекеме жасалган убакты Аракеттер
Положение - Бухгалтердик эсеп жана отчёттуулук бөлүмү 15 Июль 2021 ж. Положение
Положение о Министерстве образования и науки Кыргызской Республики Министерство образования и науки Кыргызской Республики (далее - Министерство) является центральным органом исполнительной власти, вырабатывающим единую государственную политику в области образования, науки и научно-технической деятельности, и осуществляющим государственный контроль за доступность... Укуктук камсыз кылуу бөлүмү 15 Июль 2021 ж. Положение о Министерстве образования и науки Кыргызской Республики
ПОЛОЖЕНИЕ Об Отделе управления человеческими ресурсами ПОЛОЖЕНИЕ Об Отделе управления человеческими ресурсами Адам ресурстарын башкаруу бөлүмү 15 Июль 2021 ж. ПОЛОЖЕНИЕ Об Отделе управления человеческими ресурсами
Положение О ведомственных наградах МОН КР ПОЛОЖЕНИЕ О ведомственных наградах МОН КР Адам ресурстарын башкаруу бөлүмү 15 Июль 2021 ж. Положение О ведомственных наградах МОН КР
Приказ от 27.01.21 Положение об Информационной системе управления образованием (ИСУО) Кыргызской Республики Секторду өнүктүрүү программасы: Инклюзивдик өнүгүү үчүн көндүмдөр 15 Июль 2021 ж. Приказ от 27.01.21
Приказ об утверждении МАРТ от 20.03.2020 Алдыңкы тажрыйба борборлорунда пилотү жүргүзүү үчүн аймактык эмгек рыногунда суроо-талапты жана сунуштарды талдоонун Методологияынын долбоорун бекетүү жөнүндө Секторду өнүктүрүү программасы: Инклюзивдик өнүгүү үчүн көндүмдөр 15 Июль 2021 ж. Приказ об утверждении МАРТ от 20.03.2020
Перечень учебников выдаваемых в аренду 2020-2021 гг. - - 15 Июль 2021 ж. Перечень учебников выдаваемых в аренду 2020-2021 гг.
Положение ОДОК МОН КР Отдел документационного обеспечения и контроля (далее - отдел) является структурным подразделением Министерства образования и науки Кыргызской Республики, осуществляющим распорядительно-исполнительские функции в области создания и ведения единой системы организации документационного обеспечения, ... Документтик камсыз кылуу бөлүмү 15 Июль 2021 ж. Положение ОДОК МОН КР
Приказ об утверждении Типового положения от 25.02.21 Кыргыз Республикасынын кесиптик билим берүү уюмдарынын сапатын камсыздоонун ички системасы жөнүндө типтүү жобону бекитүү тууралуу Секторду өнүктүрүү программасы: Инклюзивдик өнүгүү үчүн көндүмдөр 15 Июль 2021 ж. Приказ об утверждении Типового положения от 25.02.21
Закон КР "О государственных закупках" Закон Кыргызской Республики "О государственных закупках" от 3 апреля 2015 года № 72 Мамлекеттик сатып алуулар жана инфраструктура бөлүмү 15 Июль 2021 ж. Закон КР "О государственных закупках"
Закон КР "Об образовании" статья 10. Устав образовательной организации Устав образовательной организации утверждается его учредителем (учредителями), а образовательная организация регистрируется в порядке, установленном Гражданским кодексом Кыргызской Республики и Законом Кыргызской Республики "О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительст... Укуктук камсыз кылуу бөлүмү 16 Июль 2021 ж. Закон КР "Об образовании" статья 10. Устав образовательной организации
Кыргыз Республикасынын педагогикалык жана билим беруу тармагынын жетекчилик кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу тартибинин Жобосун бекитуу жонyндо Положение о порядке повышения квалификации педагогических и руководящих работников образования Кыргызской Республики Педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо республикалык институту 16 Июль 2021 ж. Кыргыз Республикасынын педагогикалык жана билим беруу тармагынын жетекчилик кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу тартибинин Жобосун бекитуу жонyндо
Закон об образовании ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 30 апреля 2003 года №92 Об образовании Республиканский научно-методический центр 16 Июль 2021 ж. Закон об образовании
Закон о начальном профессиональном образовании ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 26 ноября 1999 года №129 О начальном профессиональном образовании Республиканский научно-методический центр 16 Июль 2021 ж. Закон о начальном профессиональном образовании
Пандемия учурунда окуу шартын уюштуруу Пандемия учурунда окуу шартын уюштуруу Мектептеги жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгы 16 Июль 2021 ж. Пандемия учурунда окуу шартын уюштуруу

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар