Документи издөө
Жыйынтык 138
аталышы кыскача баяндамасы мекеме жасалган убакты Аракеттер
ПОЛОЖЕНИЕ Об Отделе управления человеческими ресурсами ПОЛОЖЕНИЕ Об Отделе управления человеческими ресурсами Адам ресурстарын башкаруу бөлүмү 15 Июль 2021 ж. ПОЛОЖЕНИЕ Об Отделе управления человеческими ресурсами
Положение О ведомственных наградах МОН КР ПОЛОЖЕНИЕ О ведомственных наградах МОН КР Адам ресурстарын башкаруу бөлүмү 15 Июль 2021 ж. Положение О ведомственных наградах МОН КР
Приказ от 27.01.21 Положение об Информационной системе управления образованием (ИСУО) Кыргызской Республики Секторду өнүктүрүү программасы: Инклюзивдик өнүгүү үчүн көндүмдөр 15 Июль 2021 ж. Приказ от 27.01.21
Приказ об утверждении МАРТ от 20.03.2020 Алдыңкы тажрыйба борборлорунда пилотү жүргүзүү үчүн аймактык эмгек рыногунда суроо-талапты жана сунуштарды талдоонун Методологияынын долбоорун бекетүү жөнүндө Секторду өнүктүрүү программасы: Инклюзивдик өнүгүү үчүн көндүмдөр 15 Июль 2021 ж. Приказ об утверждении МАРТ от 20.03.2020
Перечень учебников выдаваемых в аренду 2020-2021 гг. - - 15 Июль 2021 ж. Перечень учебников выдаваемых в аренду 2020-2021 гг.
Положение ОДОК МОН КР Отдел документационного обеспечения и контроля (далее - отдел) является структурным подразделением Министерства образования и науки Кыргызской Республики, осуществляющим распорядительно-исполнительские функции в области создания и ведения единой системы организации документационного обеспечения, ... Документтик камсыз кылуу жана контролдоо бөлүмү 15 Июль 2021 ж. Положение ОДОК МОН КР
Приказ об утверждении Типового положения от 25.02.21 Кыргыз Республикасынын кесиптик билим берүү уюмдарынын сапатын камсыздоонун ички системасы жөнүндө типтүү жобону бекитүү тууралуу Секторду өнүктүрүү программасы: Инклюзивдик өнүгүү үчүн көндүмдөр 15 Июль 2021 ж. Приказ об утверждении Типового положения от 25.02.21
Закон КР "О государственных закупках" Закон Кыргызской Республики "О государственных закупках" от 3 апреля 2015 года № 72 Инвестициялар, мамлекеттик-жеке өнөктөштүк, мамлекеттик сатып алуулар жана инфраструктура башкармалыгы 15 Июль 2021 ж. Закон КР "О государственных закупках"
Закон КР "Об образовании" статья 10. Устав образовательной организации Устав образовательной организации утверждается его учредителем (учредителями), а образовательная организация регистрируется в порядке, установленном Гражданским кодексом Кыргызской Республики и Законом Кыргызской Республики "О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительст... Укуктук камсыз кылуу бөлүмү 16 Июль 2021 ж. Закон КР "Об образовании" статья 10. Устав образовательной организации
Кыргыз Республикасынын педагогикалык жана билим беруу тармагынын жетекчилик кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу тартибинин Жобосун бекитуу жонyндо Положение о порядке повышения квалификации педагогических и руководящих работников образования Кыргызской Республики Педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо республикалык институту 16 Июль 2021 ж. Кыргыз Республикасынын педагогикалык жана билим беруу тармагынын жетекчилик кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу тартибинин Жобосун бекитуу жонyндо
Закон об образовании ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 30 апреля 2003 года №92 Об образовании Республиканский научно-методический центр 16 Июль 2021 ж. Закон об образовании
Закон о начальном профессиональном образовании ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 26 ноября 1999 года №129 О начальном профессиональном образовании Республиканский научно-методический центр 16 Июль 2021 ж. Закон о начальном профессиональном образовании
Пандемия учурунда окуу шартын уюштуруу Пандемия учурунда окуу шартын уюштуруу Мектептик, мектептен тышкаркы жана кошумча билим берүү башкармалыгы 16 Июль 2021 ж. Пандемия учурунда окуу шартын уюштуруу
Социалдык жана экологиялык башкаруунун принциптери - Дүйнөлүк банктын долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү 16 Июль 2021 ж. Социалдык жана экологиялык башкаруунун принциптери
О заключении Правительства Кыргызской Республики на проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об образовании" "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 31-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом чыгарат Эл аралык кызматташтык бөлүмү 16 Июль 2021 ж. О заключении Правительства Кыргызской Республики на проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об образовании"

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар