Жогорку, орто кесиптик жана жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү башкармалыгы
Жогорку, орто кесиптик жана жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү башкармалыгы

Көрүлдү: 2278

Кыргыз Республикасынын Квалификациялардын улуттук алкагы

НРК.pdf

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар