Жогорку, орто кесиптик жана жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү башкармалыгы
Жогорку, орто кесиптик жана жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү башкармалыгы

Көрүлдү: 5730

ОКБ стандарттары

Орто кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик стандарттары

Картография

Гидрология

Метеорология

Укук таануу

Укук жана социалдык камсыздоону уюштуруу

Укук коргоо иши

Укук жана соттук башкаруу

Басма иши

Социалдык иш

Социалдык патронаж

Эрготерапия

Социалдык тейлоо

Чет тили

Кесиптик окутуу

Технология

Музыкалык билим беруу

Көркөм сүрөт өнөрү жана чийүү

Тарбиялык иштерди уюштуруу

Мектепке чейинки билим беруу

Мектепке чейинки атайын билим беруу

Башталгыч класстарда окутуу

Социалдык педагогика

Башталгыч билим беруудогу коррекциялоочу педагогика

Теология

Котормо иши

Дене Тарбия

Дарылоо иши

Акушердик иш

Медицина-профилактикалык иш

Ортопедиялык стоматология

Фармация

Медициналык айым иши

Лабораториялык диагностика

Медициналык массаж

Актерлук өнөр

Аспаптык аткаруучулук

Вокалдык искусство

Хордук дирижерлөө

Музыкалык эстрада искусствосу

Музыканын теориясы

Дуйнөлук көркөм маданият

Балет искусствосу

Хореографиялык искусство

Хореографиялык искусствосу

Калыбына келтирүү

Дизайн

Дизайн (тарм б-ча)

Көркөм-колдонмо искусство жана элдик кол өнөрчүлүк

Скульптура

Живопись

Китепкана таануу

Социалдык маданий-ишмердуулук жана элдик корком чыгармачылык

Текстилдик жана жеңил өнөр жай буюмдарын көркөм жасалгалоо

Финансы

Салык жана салуу

Банк иши

Экономика жана бухгалтердик эсеп

Маркетинг

Камсыздандыруу иши

Жер-мүлктүк мамилелер

Коммерция

Товар таануу жана керектелүүчү товарлардын сапатынын экспертизасы

Логистика

Менеджмент

Стаститика

Статистика

Мейманканаларда жана туристтик комплекстерде тейлөөнү уюштуруу

Коомдук тамактанууда тейлөөнү уюштуруу

Транспортто тейлөө

Туризм

Агрономия

Күнөскана чарбасынын технологиясы

Айыл чарбасын механикалаштыруу

Айыл чарбасын электрлештирүү жана автоматташтыруу

Өндүрүштүн технологиясы жана айыл-чарба продукциясын кайра иштетүү

Аары багуучулук

Ихтиология жана балык остуруучулук

Фермердик чарбаны уюштуруу жана башкаруу

Айыл чарбасындагы ишкердик

Ветеринария

Зоотехния

Колдонмо геодезия

Аэрофотогеодезия

Жерге жайгаштыруу

Пайдалуу казылмалар кендерин издөөнүн жана чалгындоонун геофизикалык ыкмалары

Пайдалуу казылмалар кендерин чалгындоонун технологиясы жана техникасы

Пайдалуу казылмалар кендерин геологиялык сүрөткө тартуу, издөө жана чалгындоо

Гидрогеология жана инженердик геология

Мунай жана газ кендерин иштеп чыгуу жана эксплуатациялоо

Маркшейдердик иш

Ачык тоо-кен иштери

Пайдалуу казылмалар кендерин жер астында иштетүү

Пайдалуу казылмаларды байытуу

Шахта курулушу

Газмунай тутукторун жана газмунай сактоочу жайларын куруу жана эксплуатациялоо

Мунай жана газ скважиналарын бургулоо

Жылуулук электр станциялары

Жылуулук техникаларынын жабдуулары жана жылуулук менен камсыздоо

Электр-энергетикалык системаларды автоматташтыруу жана релелик коргоо

Электрдик станциялар, тармактар жана системалар

Электр станцияларындагы суунун, отундун жана майлоочу материалдардын технологиясы

Гидроэлектроэнергетикалык орнотмолор

Электр менен камсыздоо тармактар боюнча

Электр машиналары жана аппараттары

Электр жана электр-механикалык жабдууларды техникалык эксплуатациялоо жана тейлөө

Кара металлдардын металлургиясы

Түстүү металлдар металургиясы

Кара жана түстүү металлдарды куюу өндүрүшү

Металл таануу жана металлдарды ысытып иштетүү

Металлдарды басым менен иштетүү

Күкүм металлургиясы, композициялык материалдар, жабуулар

Ширетүү өндүрүшү

Атайын машиналар жана түзүлүштөр

Өнөр жай жабдууларын жана сантехникалык түзүлүштөрдү монтаждоо жана техникалык эксплуатациялоо

Электрондук техникаларды чыгаруучу жабдууларды техникалык эксплуатациялоо

Соодада жана коомдук тамактанууда жабдууларды техникалык пайдалануу

Муздаткыч компрессордук машиналарды жана установкаларды монтаждоо жана техникалык пайдалануу

Гидравликалык машиналарды, гидравликалык жетектерди жана гидропневмоавтоматтарды техникалык пайдалануу

Технологиялык процесстерди жана өндүрүштү автоматташтыруу

Машина куруу технологиясы

Аба транспортунун кыймылын башкаруу

Учуучу аппараттарды учууда эксплуатациялоо

Учуучу аппараттарды жана кыймылдаткычтарды техникалык эксплуатациялоо

Учууучу аппараттарды күйүүчү- майлоочу материалдар менен тейлөө

ЭЛЕКТРЛЕШТИРИЛГЕН ЖАНА ПИЛОТАЖДЫК-НАВИГАЦИЯЛЫК КОМПЛЕКСТЕРДИ ТЕХНИКАЛЫК ЭКСПЛУАТАЦИЯЛОО

АБА ТРАНСПОРТУНДАГЫ ТАШУУЛАРДЫ УЮШТУРУУ ЖАНА БАШКАРУУ

Кеме айдоочулук

Суу кемелерди жана механизмдерди орнотуу жана тейлөө

КЕМЕЛЕРДИН ЭНЕРГЕТИКАЛЫК ОРНОТМОЛОРУН ЭКСПЛУАТАЦИЯЛОО

Суу кемедеги электр жана автоматика жабдууларын эксплуатациялоо

Автомобиль жана трактор куруу

Темир жолдогу кыймылдуу курамды техникалык эксплуатациялоо

Транспорттук электр жабдууларын жана автоматикасын эксплуатациялоо

Транспорттук энергетикалык орнотмолорду техникалык эксплуатациялоо

Автомобиль транспортун техникалык тейлөө жана оңдоо

Прибор жасоо

Авиациялык приборлор жана комплекстер

Электр-механикалык прибордук түзүлүштөр

Биотехникалык жана медициналык аппараттар жана системалар

Медициналык техникаларды монтаждоо, техникалык тейлөө жана оңдоо

Протездик-ортопедиялык жана калыбына келтирүү техникасы

Метрология

Радиоаппараттарды жасоо

Радиоэлектрондук техникаларды техникалык тейлөө жана оңдоо

Радио байланыш жабдууларын эксплуатациялоо жана кемелердин электро радио новигациясы

Транспорттогу автоматика жана телемеханика (транспорттун түрлөрү

Башкаруунун автоматташтырылган системалары

Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу

Технологиялык процесстерди жана өндүрүштү автоматташтыруу

Жылуулук электр станцияларында технологиялык процесстерди автоматташтыруу

Механикалаштыруу жана автоматташтыруу каражаттары

 Диспетчердик башкаруунун системалары жана каражаттары

Техникалык жөнгө салуу жана сапатты башкаруу

Компьютердик системалар жана комплекстер

Автоматташтырылган системаларды жана эсептөө техникаларын программалык камсыздоо

Эсептөө техникаларынын жана компьютердик тармактардын каражаттарын техникалык тейлөө

Колдонмо информатика

Органикалык эмес заттардын химиялык технологиясы

Электр-химиялык өндүрүштөр

Оной эрибеген металл эмес жана силикаттык материалдарды жана буюмдарды ондуруу

Химиялык бирикмелердин сапатын аналитикалык контролдоо

Органикалык заттардын химиялык технологиясы

Мунай менен газды кайра иштетуу

Коксохимиялык ондуруштор

Полимердик материалдардан жасалган буюмдарды жана жалатылган материалдарды өндүрүү

Токой жана токой парк-чарбасы

Бак- парктык жана ландшафтык дизайн

Жыгач материалдарын даярдоонун технологиясы

Жыгач иштетуунун технологиясы, эмеректер дизайны жана конструкциялоо

Жыгачты кайра иштетуунун комплекстуу технологиясы

Данды сактоонун жана кайра иштетуунун технологиясы

Нан, кондитер жана макарон азыктарынын технологиясы

Канттуу азыктардын технологиясы

Шарап жасоонун жана ачыткыч өндүрүшүнүн технологиясы

Эт жана эт азыктарынын технологиясы

Балык жана балык азыктарынын технологиясы

Сүт жана сүт азыктарынын технологиясы

Май жана майды алмаштыруучу азыктардын технологиясы

Коомдук тамак-аш азыктарынын технологиясы

Консервалар жана тамак-аш концентраттарынын технологиясы

Булалуу материалдарды алгачкы иштетүүнүн технологиясы

Тигүү буюмдарын конструкциялоо, моделдештирүү жана технологиясы

Булгаары жана мех иштетүүнүн технологиясы

Булгаары буюмдарын конструкциялоо, моделдөө жана технологиясы

Мех жана тон кийимдерин чыгаруу

Мех кийимдерин конструкциялоо, моделдөө жана технологиясы

Кагаздан жана картондон жасалган буюмдарды чыгаруу

Полиграфиялык өндүрүш

Текстиль буюмдарынын технологиясы

Транспорт коопсуздугу (транспорттун түрлөрү боюнча)

Эксперимент. Учкучсуз учуучу аппараттарды техникалык эксплуатациялоо

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар