Жогорку, орто кесиптик жана жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү башкармалыгы
Жогорку, орто кесиптик жана жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү башкармалыгы

Көрүлдү: 2017

КРдагы КУСтун Концепциясын ишке ашыруу иш-чаралары

АПКР -79 Р.pdf

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар