Жогорку, орто кесиптик жана жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү башкармалыгы
Жогорку, орто кесиптик жана жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү башкармалыгы

Көрүлдү: 2536

ЖОЖдорго жана КООЖдорго онлайн режиминде кабыл алуу үчүн буйрук

Приказ по онлайн приему в ВУЗы и СПУЗы

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар