Жогорку, орто кесиптик жана жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү башкармалыгы
Жогорку, орто кесиптик жана жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү башкармалыгы
Сүрөт табылган жок
Найманбаев Азамат Багдатович

Башкармалыктын башчысы

Сүрөт табылган жок
Алибаева Д.К.

Башкы адис

Сүрөт табылган жок
Алынбекова С.Ш.

Башкы адис

Сүрөт табылган жок
Асан кызы А.

Башкы адис

Сүрөт табылган жок
Абылкасымов Т.Т.

Башкы адис

Сүрөт табылган жок
Бекташева Д.Н.

Башкы адис

Сүрөт табылган жок
Мамытова М.Т.

Жетектөөчү адис

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар