Жогорку, орто кесиптик жана жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү башкармалыгы
Жогорку, орто кесиптик жана жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү башкармалыгы

Көрүлдү: 2800

Биз жөнүндө жобо

Положение об УВСПО./media/uploads/2021/07/28/27042021.docx

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар