Кыргыз билим берүү академиясы
Кыргыз билим берүү академиясы
Сүрөт табылган жок
Элебесова Айгүл Бейшенакуновна

Педагогика илимдеринин кандидаты, Кыргыз билим берүү академиясынын окумуштуу катчысы

Сүрөт табылган жок
Добаев Кыргызбай Душенбекович

Илимий изилдөөлөрдү уюштуруу лабораториясынын башкы илимий кызматкери.

Сүрөт табылган жок
Рысбаев Сулайман Казыбаевич

Филологиялык билим берүү лабораториясынын башкы илимий кызматкери.

Сүрөт табылган жок
Рыспаева Бактыгүл Самыйбековна

Табигый илимий жана математикалык билим берүү лабораториясынын жетектөөчү илимий кызматкери.

Сүрөт табылган жок
Ибирайым кызы Айжан

Технология, искусство жана ден соолук маданияты лабораториясынын башчысы.

Сүрөт табылган жок
Аманова Гулнур Монолбаевна

Үзгүлтүксүз билим берүү лабораториясынын башчысы.

Сүрөт табылган жок
Аттокурова Чынар Амановна

Мектепке чейинки жана башталгыч мектептик билим берүү лабораториясынын ага илимий кызматкери.

Сүрөт табылган жок
Батыркулова Айгүл Бекмурзаевна

Филологиялык билим берүү лабораториясынын башчысы.

Сүрөт табылган жок
Дербишова Назира Асанкуловна

Басма иштер жана техникалык тейлөө бөлүмүнүн башкы адиси.

Сүрөт табылган жок
Дуйшо кызы Майрам

Басма иштер жана техникалык тейлөө бөлүмүнүн редактору.

Сүрөт табылган жок
Жумабаева Дамира Барпыевна

Үзгүлтүксүз билим берүү лабораториясынын ага илимий кызматкери.

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар