Кыргыз билим берүү академиясы
Кыргыз билим берүү академиясы
Сүрөт табылган жок
Ашимбаева Токтобубу Абасовна

Вице-президент КАО

Сүрөт табылган жок
Добаев Кыргызбай Душенбекович

Билим берүүнү стратегиялык өнүктүрүү борборунун директору

Сүрөт табылган жок
Рысбаев Сулайман Казыбаевич

КББАнын Көп тилдүү билим берүү жана адабият лабораториясынын башкы илимий кызматери

Сүрөт табылган жок
Рыспаева Бактыгүл Самыйбековна

Табигый-математикалык билим берүүнү модернизациялоо лабораториясынын башчысы

Сүрөт табылган жок
Ибирайым кызы Айжан

ИКТ жана арт компетенциялар лабораториясынын башчысы

Сүрөт табылган жок
Супатаева Эльвира Акиновна

Көп тилдүү, инклюзивдик жана үзгүлтүксүз билим берүү борборунун Инклюзивдик билим берүү бөлүмүнүн башчысы

Сүрөт табылган жок
Аманова Гулнур Монолбаевна

Кесиптик жана үзгүлтүксүз билим берүү лабораториясынын башчысы

Сүрөт табылган жок
Аттокурова Чынар Амановна

Мектепке чейинки жана башталгыч мектептик билим берүү лабораториясынын ага илимий кызматкери

Сүрөт табылган жок
Батыркулова Айгүл Бекмурзаевна

Көп тилдүү билим берүү жана адабият лабораториясынын башчысы

Сүрөт табылган жок
Тагаева Гульмира Сарыгуловна

Билим берүүдөгү жетишкендиктерге мониторинг жана баалоо лабораториясынын башчысы

Сүрөт табылган жок
Аземова Айгүл Аскербековна

Билим берүүнү стратегиялык өнүктүрүү борборунун балдарды шайкеш өнүктүрүү жана тарбиялоо лабораториясынын ага илимий кызматкери

Сүрөт табылган жок
Мансапова Гулира Мансаповна

Психологиялык-педагогикалык жактан коштоо лабораториясынын ага илимий кызматкери

Сүрөт табылган жок
Бектеналиев Сакебай Абдыбекович

Бөлүм башчы, Маалыматтык-коммуникациялык технологиялар бөлүмү, Ресурстук камсыздоо борбору, Кыргыз билим берүү академиясы.

Сүрөт табылган жок
Дербишова Назира Асанкуловна

Башкы адис, “КББА кабарлары” журналынын жооптуу катчысы

Сүрөт табылган жок
Дуйшо кызы Майрам

Редактор. Маркетинг жана басма бөлүмү

Сүрөт табылган жок
Мурзалиева Зина Кочековна

КББАнын Көп тилдүү билим берүү жана адабият лабораториясынын «Кыргыз жана дүйнөлүк адабияты» предмети боюнча жетектөөчү илимий кызматкери.

Сүрөт табылган жок
Жумабаева Дамира Барпыевна

Илим, аналитика жана прогноздоо лабораториясынын башчысы

Сүрөт табылган жок
Эшенова Назгуль Аалиевна

Жетектөөчү адис. Медиа-ресурстук камсыздоо

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар