Кыргыз билим берүү академиясы
Кыргыз билим берүү академиясы
Сүрөт табылган жок
Добаев Кыргызбай Душенбекович

Илимий изилдөөлөрдү уюштуруу лабораториясынын башкы илимий кызматкери.

Негизги кесиптик билим берүү: В.И.Ленин атындагы Москва мамлекеттик педагогикалык институтунун филология факультети. 
адистиги: орус тили жана адабияты, квалификациясы: орус тили жана адабияты мугалими (1980).
ЖОЖдордон кийинки билими:
• СССР Педагогика Илимдер Академиясынын аспирантурасы, 13.00.02 - окутуунун жана тарбиялоонун теориясы жана методикасы (орус тили) (1987) адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты. 
• Педагогика адистиги боюнча доцент (1989).
• Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университети докторантура (1990-1993).
• 13.00.02 - окутуунун жана тарбиялоонун теориясы жана методикасы (кыргыз тили) адистиги  боюнча педагогика илимдеринин доктору (2000).
• Педагогика адистиги боюнча профессор (2011).

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар