Кыргыз билим берүү академиясы
Кыргыз билим берүү академиясы
Сүрөт табылган жок
Жумабаева Дамира Барпыевна

Үзгүлтүксүз билим берүү лабораториясынын ага илимий кызматкери.

Негизги кесиптик билим берүү: Фрунзе педагогикалык орус тили жана адабияты институту, адистиги орус тили жана адабияты (1989)

Басылмалары: 12 окуу-усулдук колдонмолордун, 4 илимий, илимий макалалардын автору.

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар