Кыргыз билим берүү академиясы
Кыргыз билим берүү академиясы
Сүрөт табылган жок
Аманова Гулнур Монолбаевна

Үзгүлтүксүз билим берүү лабораториясынын башчысы.

Негизги кесиптик билим берүү: СССРдин 50 жылдыгы атындагы Кыргыз Мамлекеттик университети.

Адистиги: орус тили жана адабияты, квалификациясы: филолог, окутуучу (1984).

Аспирантура: Кыргыз педагогика илим-изилдөө институту (1994)

Аспирантурадан кийинки билими:

13.00.02 – окутуунун жана тарбиялоонун теориясы жана методикасы (орус тили) адистиги боюнча педагогикалык илимдердин кандидаты (2016)

Кошумча билими: квалификацияны жогорулатуу боюнча 30дан ашык курстун / семинарлардын/тренингдердин катышуучусу

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар