Кыргыз билим берүү академиясы
Кыргыз билим берүү академиясы
Сүрөт табылган жок
Батыркулова Айгүл Бекмурзаевна

Филологиялык билим берүү лабораториясынын башчысы.

Негизги кесиптик билими: Ж.Баласагын атындагы Кыргыз  мамлекеттик улуттук университети, адистиги: Кыргыз тили жана адабияты, квалификациясы: Филолог. Кыргыз тили жана адабиятынын окутуучусу (1996).

Кошумча кесиптик билими: Кыргыз мамлекеттик улуттук университети  «Педагогика» багыты боюнча Магистр  (1998)

Аспирантурадан кийинки билими:

13.00.02- окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (кыргыз адабияты) (2021)

Кошумча билими:

20дан ашуун квалификацияны жогорулатуу курстар/ семинарлар / тренингдер жана илимий-методикалык практикалардын катышуучусу.

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар