Кыргыз билим берүү академиясы
Кыргыз билим берүү академиясы
Сүрөт табылган жок
Рысбаев Сулайман Казыбаевич

Филологиялык билим берүү лабораториясынын башкы илимий кызматкери.

Билими: жогорку, 1973-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин, филология факультетин бүтүргөн.

Адистиги:  филолог, кыргыз тили, адабияты мугалими

ЖОЖдон кийинки билими: КББАда изденүүчү (1992-95-ж.ж.) жана  докторантураны сырттан окуган.

Илимий даражасы: педагогика илимдеринин доктору (2006-ж.)

Илимий наамы: профессор (2011-ж.)

Жарыяланган  эмгектери:

  • Концепция: 1
  • Стандарт: 2
  • Программа: 3
  • Монография: 11
  • Окуу китептер: 14
  • Методикалык эмгектер: 40
  • Илимий макала: 255

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар