Кыргыз билим берүү академиясы
Кыргыз билим берүү академиясы
Сүрөт табылган жок
Дуйшо кызы Майрам

Басма иштер жана техникалык тейлөө бөлүмүнүн редактору.

Билими: 1. Кыргыз-Россия Славян университети

Адистиги: Филология

Квалификация: Филолог, окутуучу

                2. Ош мамлекеттик юридикалык институту

Адистиги: Юриспруденция

Квалификация: бакалавр

Басылмалар: 1. «Изучение драматических произведений в школе» // Русский язык и литература в школах Кыргызстана. - № 3, 2015. – С. 41-46.

                       2. I Международный конгресс-выставка «Русское слово в диалоге культур России и Киргизии» // Русский язык и литература в школах Кыргызстана. - № 3, 2017. – С. 71-73.

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар