Кыргыз билим берүү академиясы
Кыргыз билим берүү академиясы
Сүрөт табылган жок
Дюшеева Назира Кубанычбековна

Президент

Негизги кесиптик билим берүү: Касым Тыныстанов атындагы Ысык-Көл Мамлекеттик Университети

Адистиги: башталгыч класстарда кошумча орус тили адистиги менен башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы

Квалификациясы: башталгыч класстардын мугалими, башталгыч класстарда орус тили мугалими (1995).

Кошумча кесиптик билими: Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясы, адистиги: юриспруденция, квалификациясы: юрист (2005).

Аспирантурадан кийинки билими:

  • Жалпы педагогика, педагогика жана билим берүү тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты (2001)
  • "Педагогика" адистиги боюнча доцент (2006)
  • Педагогикалык билим берүү боюнча эл аралык академиянын мүчө-корреспонденти (2006)
  • 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика жана билим берүү тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин доктору (2010)
  • “Педагогика” адистиги боюнча  профессор (2016)

Кошумча билими:

  • Москва шаардык педагогикалык университети (МГПУ, Москва);
  • 50дөн ашуун квалификацияны жогорулатуу курстар/ семинарлар / тренингдер жана илимий-методикалык практикалардын катышучусу.

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар