Кыргыз билим берүү академиясы
Кыргыз билим берүү академиясы
Сүрөт табылган жок
Аттокурова Чынар Амановна

Мектепке чейинки жана башталгыч мектептик билим берүү лабораториясынын ага илимий кызматкери.

Негизги кесиптик билим берүү: СССРдин 50 жылдыгы атындагы Кыргыз мамлекеттик университети. Кесиби: математик, окутуучу (1990).
Экинчи билими: Башталгыч класстардын мугалими Арабаев атындагы КМУнин квалификацияны жогорулатуу институту (2020) .

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар