Кыргыз билим берүү академиясы
Кыргыз билим берүү академиясы
Сүрөт табылган жок
Дербишова Назира Асанкуловна

Басма иштер жана техникалык тейлөө бөлүмүнүн башкы адиси.

Негизги кесиптик билим берүү: И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик университети

Адистиги: программист

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар