Кыргыз билим берүү академиясы
Кыргыз билим берүү академиясы
Сүрөт табылган жок
Ибирайым кызы Айжан

Технология, искусство жана ден соолук маданияты лабораториясынын башчысы.

Негизги кесиптик билими:

И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети. адистиги: Информатика, квалификациясы: мугалим (2006). 

Аспирантурадан кийинки билими:

  • 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика жана билим берүү тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты (2012)
  • "Педагогика" адистиги боюнча ага илимий кызматкер (2016)

Кошумча билими:

  • 20дан ашуун квалификацияны жогорулатуу курстар/ семинарлар / тренингдер жана илимий-методикалык практикалардын катышуучусу.

Эмгектер:

  • Окуу-нормативдик документтер – 2;
  • Илимий монографиялар – 2;
  • Окуу-методикалык колдонмолор – 10;
  • Илимий макалалар – 50дөн ашык

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар