"Секторду өнүктүрүү программасы: мектептик билим берүүнү реформалоо" долбоору
"Секторду өнүктүрүү программасы: мектептик билим берүүнү реформалоо" долбоору

Көрүлдү: 1758

№4 компонент

№4 компонент: Долбоорду жана секторду башкаруу процессин жакшыртуу

ИЗИЛДӨӨЛӨР

Пайдалуу шилтемелер

Мамлекеттик сайттар жана порталдар